Som pædagogisk assistent arbejder du med børn, unge og voksne i institutioner, på skoler eller i private hjem.

Den pædagogiske assistentuddannelse er for dig, der ønsker at arbejde indenfor det pædagogiske fag, primært med børn og unge. Uddannelsen varer 2 år og 9½ måned, hvis det halvårlige grundforløb på SOSU-skolen år regnes med. Uddannelsens hovedforløb er en vekselvirkning mellem skole- og praktikperioder.

Som elev på den pædagogiske assistentuddannelse er du ansat i kommunen, og det er i de kommunale institutioner, at du vil have dine praktikforløb.

Alle skoleforløb foregår på SOSU-skolen i Greve. Du bliver undervist i grundfag, områdefag og valgfrie specialefag. Du har også mulighed for at følge undervisningen i nogle af skolens valgfag.

Hvilke forudsætninger skal du have?

  1. Har gennemført grundforløb.
  2. Har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven.
  3. Har anden relevant erfaring, der svarer til de kvalifikationer, der er nævnt i nr. 2, herunder grundforløb i erhvervsuddannelserne.
  4. Har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til de i nr. 1, 2 eller 3 nævnte.

Løn

Du bliver lønnet af kommunen under uddannelsen:

  • For elever under 18 år er lønnen pr. 1.4.2010 kr. 7.494,35 om måneden
  • For elever over 18 år er lønnen pr. 1.4.2010 kr. 9.733,15 om måneden
  • For voksenelever er lønnen pr. 1.4.2010 kr. 18.947,50 om måneden

Ansøgning

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse foregår via SOSU-skolen. Du har mulighed for at søge om optagelse på uddannelsen med start i både januar og august.

Ved hvert optag udvælges et antal ansøgere, som kommer til personlig samtale.