Få en meningsfuld uddannelse - bliv Social- og sundhedsassistent i Greve Kommune

Som Social- og sundhedsassistentelev i Greve kommune får du en både praktisk og teoretisk uddannelse, der varer 18 måneder.

Greve Kommune og Region Sjælland samarbejder, således at du er garanteret en praktikplads i alle dine praktikker, dvs. på sygehus, på afdelinger inden for det psykiatriske område og i hjemmeplejen.

Skoleperioderne foregår på SOSU Sjælland fortrinsvis ved afdelingen i Køge.

Som Social -og sundhedsassistentelev vil du komme til at udvikle dig fagligt og personligt. Du vil få en meningsfuld arbejdsdag, hvor du vil blive en professionel medspiller inden for sygeplejen, og hvor du vil blive uddannet til selvstændigt at vurdere behov og udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Du vil komme til at arbejde med borgere og patienter i meget forskellige og ofte komplekse livssituationer.
Du skal derfor være parat til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at videreudvikle dig inden for kommunikation og samarbejde.

En hverdag med spændende plejeopgaver og dedikerede medarbejdere

Du er naturligvis motiveret og nysgerrig, når du starter hos os. Du er indstillet på at tage ansvar for egen uddannelse.
Du vil blive tildelt praktiksteder og uddannede vejledere, som har ansvaret for din praktik, som vil støtte dig, følge op og evaluere dig i forhold til dine oplevelser under praktikforløbet og din målopfyldelse.
Du er helt på det rene med, at borgernes/patienternes behov og deres oplevelser af plejen er dine vigtigste pejlemærker i hverdagen.

I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kollegaer.

Ud over den praktiske del skal du kunne læse og videreudvikle den viden du får på skoleopholdene og fra den teoretiske del af uddannelsen. Du skal kunne gøre dine egne observationer, reflektere over dem, skrive dem ned og handle på dem.
Du må forvente, at der vil være noget hjemmearbejde også i praktikperioderne.

Krav

At du har uddannelses som social- og sundhedshjælper eller anden tilsvarende adgangsgivende uddannelse.

Alle ansøgere vil i forbindelse med tilbud om en elevansættelse blive bedt om at fremsende straffeattest.

For ansøgere, som ikke har dansk pas, skal opholds -og arbejdstilladelse fremvises i forbindelse med ansættelse.

Optagelse og ansættelse

Greve Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen, og du ansættes på en uddannelsesaftale, dvs. en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Du skal søge din elevansættelse via Greve Kommune. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig.
Længden af uddannelsesaftalen afhænger af, hvad du har lært og kan i forvejen, før du har ønsket at blive optaget på uddannelsen.

Læs mere om real kompetence vurdering på www.sosusj.dk/uddannelserne