Få en meningsfuld uddannelse - bliv Social- og sundhedshjælperelev i Greve Kommune

Som Social- og sundhedshjælperelev i Greve kommune får du en både praktisk og teoretisk uddannelse, der varer 14 måneder. Du er garanteret en praktikplads i hjemmeplejen, hvor den praktiske del af din uddannelse foregår.

Skoleperioderne foregår på SOSU Sjællands afdeling i Køge. Som social- og sundhedshjælperelev i Greve Kommune sørger vi for, at du kommer godt i gang og udvikler dig både personligt og fagligt.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, hvor du primært arbejder med ældre mennesker. Gennem din uddannelse udvikler en professionel tilgang til at udføre personlig pleje, rengøring, indkøb og meget mere.

Vi lægger vægt på, at du har lyst til at udvikle dine evner inden for kommunikation og samarbejde. Du vil gennem hele din uddannelse komme til at arbejde med borgeren i centrum og med afsæt i Greve Kommunes 3 værdier.

En hverdag med spændende plejeopgaver og dedikerede medarbejdere

Du vil komme i praktik enten i en hjemmeplejegruppe eller på et plejecenter, og du vil få tildelt en uddannet vejleder, som har ansvaret for din praktik. Vejlederen vil sørge for at støtte dig, følge op og evaluere dine oplevelser og målopfyldelse under praktikforløbet.

Du er naturligvis motiveret og nysgerrig, når du starter hos os. Du er helt på det rene med, at borgernes behov og deres oplevelser af plejen, er dine vigtige pejlemærker i hverdagen.

I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kollegaer.

Ud over den praktiske del, skal du kunne læse og bruge den viden, du får på skoleopholdene og fra bøgerne. Du skal kunne gøre dine egne iagttagelser og observationer, reflektere over dem og skrive dem ned. Du må forvente, at der vil være noget hjemmearbejde også i praktikperioderne.

Krav

For alle ansøgere er det et krav at grundforløb 2 er bestået, eller at ansøger er i gang med grundforløb 2, når der søges om et hovedforløb.

Alle ansøgere vil i forbindelse med tilbud om en elevansættelse blive bedt om at fremsende straffeattest.

For ansøgere som ikke har dansk pas, skal opholds- og arbejdstilladelse fremvises i forbindelse med ansættelse.

Optagelse og ansættelse

Greve Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen, og du ansættes på en uddannelsesaftale, dvs. en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Du skal søge din elevansættelse via Greve Kommune.

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og du må regne med at noget af din praktik kan foregå i weekend- og aftentimerne. Du skal selv dække udgiften til bøger.

Længden af uddannelsesaftalen afhænger af, hvad du har lært og kan i forvejen, før du ønsker at blive optaget på hoved forløbet. Læs mere om real kompetencevurdering på www.sosusj.dk/uddannelserne

Ansøgning sker via vores stillingsopslag. Husk at vedlægge den nødvendige dokumentation.

  • Elever direkte fra 9. eller 10. klasse skal have bestået Grundforløb 1 og 2, før de kan søge ansættelse og optagelse på hoved orløbet. Vedlæg bevis på, at du er optaget på grundforløb 2, når du ansøger
  • Har du været ude af grundskolen/folkeskolen mere end et år, skal du have bestået hele eller dele af grundforløb 2. Vejledningen på SOSU Sjælland vurderer her dine kompetencer, før du kan søge ansættelse og optagelse på hovedforløbet. Den vurdering du får, skal du derfor vedlægge ansøgningen
  • Elever over 25 år skal have vurderet deres kompetencer af vejledningen på SOSU Sjælland, før de kan søge ansættelse og optagelse på hoved forløbet. Vurderingen skal vedlægges ansøgningen