I Greve Kommune uddanner vi sygeplejersker

Som sygeplejestuderende på 6. modul vil du møde borgere i eget hjem.
Modulet er tilrettelagt således, at du i en kortere del af praktikken følges med en sundhedsplejerske, og herefter med en hjemmesygeplejerske eller centersygeplejerske.

I sundhedsplejen vil du komme med ud til graviditetsbesøg, etableringsbesøg, mødregrupper og meget mere. Du vil få indblik i nogle af de projekter som sundhedsplejerskerne arbejder med.

Herefter vil du komme ud på et plejecenter eller i vores udekørende sygeplejegruppe. Her vil du have fokus på den kronisk syge borger i eget hjem. Du vil få indblik i, hvilke problemstillinger den kronisk syge borger ofte oplever, og du vil blive udfordret indenfor sygeplejen.
Dertil vil du udvikle dine kompetencer indenfor sundhedspædagogik.

Vi har et uddannelsesteam bestående af dygtige kliniske vejledere, som har bred klinisk sygeplejefaglig erfaring og mange års erfaring med vejledning.

Varighed og prøve

Klinisk praksis 6. modul strækker sig over 8 uger. I forbindelse med modulet er der tilrettelagt en intern klinisk prøve, som skal bestås før modulet er bestået. Prøven foregår altid inden for hjemmesygeplejen.

Økonomi

Sygeplejerskeuddannelsen er SU berettiget under hele uddannelsesforløbet.