I Greve Kommune uddanner vi sygeplejersker.

Som sygeplejestuderende vil du møde borgere i eget hjem, også på plejecentre.

Vi har sygeplejestuderende i klinik i 1. semester, 2. semester, 3. semester, 4. semester samt 6. semester. Indholdet i klinikker tilrettelægges ud fra de konkrete krav til studieaktiviteter og mål for praktikperioden.

Du vil følges med fx sundhedsplejerske, hjemmesygeplejersker, centersygeplejerske og samarbejde tværfaglige med fysioterapeut og eller ergoterapeut.

I sundhedsplejen vil du komme med ud til graviditetsbesøg, etableringsbesøg, mødregrupper og meget mere. Du vil få indblik i nogle af de projekter som sundhedsplejerskerne arbejder med.

Herefter vil du komme ud på et plejecenter eller i vores udekørende hjemmesygeplejegruppe. Her vil du have fokus på den kronisk syge borger samt skrøbelige ældre borgere med multisygdom og polyfarmaci i eget hjem.

Du vil få indblik i de problemstillinger disse borgere og deres pårørende ofte oplever.

Du vil blive udfordret i stabile, ustabile og komplekse sygeplejefaglige problemstillinger som kræver klinisk beslutningstagen og i det tværfaglige, sammenhængende borgerforløb i overgange mellem sektorer. Ligesom du vil udvikle dine kompetencer i forhold til klinisk lederskab.

Vi har et uddannelsesteam bestående af dygtige kliniske vejledere med bred klinisk sygeplejefaglig erfaring samt mange års vejledererfaring.

Økonomi
Sygeplejestudiet er SU-berettiget under hele uddannelsesforløbet.

Læs mere uddannelsen til sygeplejerske: 
Professionshøjskolen Absalon: Sygeplejerskeuddannelsen