Kompas

Effekten for borgerne er vores pejlemærke i Greve Kommune.

I Greve Kommune lægger vi vægt på, at alt hvad vi gør, skal have en effekt for borgerne.

Som ansat i Greve Kommune arbejder vi for borgerne, uanset om vi har direkte borgerkontakt eller er en del af administrationen.

Den tankegang er med i kommunens prioritering og planlægning, og den er også en vigtig del af vores samtaler med politikerne og hinanden.

Effektstyring
Politikerne beslutter de effektmål, som vi skal arbejde med i Greve Kommune. Ud fra effektmålene planlægger de relevante medarbejdere og chefer særlige indsatser og tiltag, der skal gøre effektmålene til virkelighed.

Effektmålene er en del af kommunens strategi, og de kan også indgå i overordnede planer og strategier.

På længere sigt skal effektmål indgå, når der skal prioriteres penge i de årlige budgetforhandlinger.

Videoer
Herunder kan du se videoer, der viser, hvordan effektstyringen bliver til virkelighed for borgere og virksomheder i Greve Kommune.

Effektmål: Virksomhederne understøttes i at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
Effekt: Jobcenter Greve har hjulpet Mark Jervild til at blive voksenlærling hos en lokal tømrervirksomhed.
Effektmål: Voksne med diabetes type 2, hjertekarsygdom, KOL eller kræft bliver bedre til at håndtere deres sygdom.
Effektmål: Flere borgere oplever en bedre håndtering af egen sygdom efter kronikerforløb.
Effekt: Lars Jørgensen fik konstateret diabetes 2, og blev kort efter tilbudt et 12-ugers rehabiliteringsforløb i Træningsenheden.
Effektmål: Alle børn deltager i og bidrager til sociale fællesskaber.
Effektmål: For at fremme mental og fysisk sundhed arbejder vi for, at flere børn er aktive i forenings- og fritidslivet.
Effekt: Bertram Palmer og Alberte Josefine Nielsen blev introduceret for brætspillet Othello i skolen. Nu spiller de det sammen med andre unge i Greve Othello Forening.