Hånd, Håndtryk

Kontakt
Greve Kommune 
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf. 43 97 97 97

Digital Post - Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, hvor du bor.

Fra 2020 afholder Greve Kommune to gange om året en grundlovsceremoni for ansøgere om dansk statsborgerskab.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med borgmester Pernille Beckmann.

Udskudt på grund af coronasituationen
På baggrund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger og risiko for coronasmitte er vi blevet nødt til at udskyde den planlagte grundlovsceremoni den 15. april 2020 på ubestemt tid.

Du vil blive kontaktet af Greve Kommune, når vi har fastsat en ny dato for ceremonien.

På grund af de særlige omstændigheder vil Udlændinge- og Integrationsministeriet dispensere fra de frister for deltagelse i en grundlovsceremoni, som står i ’Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier’.

Du kan holde dig orienteret om udskydelsen af grundlovsceremonier med mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.