Hånd, Håndtryk

Kontakt
Greve Kommune 
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf. 43 97 97 97

Digital Post - Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, hvor du bor.

Fra 2020 afholder Greve Kommune to gange om året en grundlovsceremoni for ansøgere om dansk statsborgerskab.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med borgmester Pernille Beckmann.

Du skal selv tilmelde dig til ceremonien ved at skrive til Digital Post - Grundlovsceremoni. I beskeden skal du skrive navn og postadresse.

Tid og sted: Onsdag den 15. april 2020 klokken 13.00 på Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Tilmelding: Senest onsdag den 25. marts skal du skrive til Digital Post - Grundlovsceremoni. Husk at skrive navn og postadresse.

Medbring: Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 

  • Gyldig billedlegitimation
  • Erklæring om, at du vil overholde grundloven

Udlændinge- og Integrationsministeriet sender erklæringen til dig. Erklæringen skal underskrives under ceremonien, så den må ikke være underskrevet på forhånd.