Der er forskellige måder at maile til Greve Kommune. Greve Kommune opfordrer borgere, virksomheder og myndigheder til at sende mails frem for papirbreve, da det letter arbejdsgangen både hos kommunen og hos afsender.

Svarfrister

E-mails indgår i sagsbehandlingen på lige fod med breve og andre dokumenter. Svarfristen på e-mails afhænger af det enkelte sagsområdes kompleksitet, men Greve Kommunes praksis er, at hvis endeligt svar ikke kan gives inden for rimelig tid, så sendes en kvitteringsskrivelse med orientering om, hvornår endeligt svar kan forventes.

E-mails til hovedpostkasser

Greve Kommune har én hoved e-mailpostkasse:

raadhus@greve.dk

Denne postkasse tømmes på arbejdsdage to gange dagligt af Borgerservice, som sender din mail videre til rette medarbejder eller center. Det er centret eller den enkelte medarbejder, der svarer din mail.

E-mails til NemPost og sikre mails

Greve Kommune har også én hovedpostkasse til sikre mails:

sikkerpost@greve.dk

Greve Kommune foretrækker, at borgere skiver til den postkasse via digital post eller vores NemPost system. Virksomheder kan også skrive til den sikre postkasse og kryptere, evt. signere den afsendte mail. 

Greve Kommune opfordrer alle afsende at sende mails med personfølsomt indhold via digital post (borgere) eller kryptere til kommunens sikre postkasse (virksomheder og myndigheder). Personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger er for eksempel dit personnummer, dine bankoplysninger eller oplysninger om helbred og sociale forhold.

Når du har sendt en sikker mail via digital post (borgere) eller via dit postprogram (for virksomheder og myndigheder) indkommer mailen i en fortrolig postkasse på rådhuset, som videresender den enkelte mail til det center eller medarbejder, der så svarer din mail.

E-mails til byrådet, direktionen og centre

E-mailadresser på medlemmer af byrådet, og  direktionen og centrene. Hvis du ønske at sende en mail med personfølsomt indhold skal du i steder anvende digital post.

E-mails direkte til den enkelte medarbejderne

På de sider på Greve Kommunes hjemmeside vil der, hvor det er relevant, være mere direkte e-mailadresser til afdelinger eller medarbejdere.