Her kan du læse se, hvor lang tid det typisk tager at få behandlet en sag i Greve Kommune.

Sagsbehandlingstiden er den tid, det tager at træffe en afgørelse i en sag regnet fra den dag, Greve Kommune modtager sagen.

Sager på det sociale område

På det sociale område er fastsat særlige regler for sagsbehandlingstiden. Her skal kommunen efter Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 fastsætte, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Generelt gælder, at fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er indgivet, eller fra det tidspunkt, hvor det relevante center er klar over – eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil man har fået sin afgørelse.

Der er tale om generelle sagsbehandlingstider. Tager den konkrete sag længere tid – f.eks. fordi al relevant dokumentation endnu ikke kan/eller er tilvejebragt skal borgeren modtage skriftlig besked herom fra kommunen. Her vil borgeren blive oplyst om, hvornår kommunen forventer at sagen kan færdigbehandles.

Du kan se sagsbehandlingstiden for din sag ved at klikke på det område, din sag hører ind under:

Beskæftigelsesområdet
Børne og familieområdet
Integrationsområdet
Misbrugsområdet
Socialområdet
Sundhed og plejeområdet
Ydelsesområdet

Krav til ansøgningen

Du skal være opmærksom på, at kommunen kun kan overholde fristerne:

  • hvis ansøgningen er udfyldt korrekt
  • alle nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation er med ansøgningen.