Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om børn og familier. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.
Ansøgning omLov om social serviceSagsbehandlingstid
Nødvendige merudgifter§ 41

10 uger

Tabt arbejdsfortjeneste§ 4210 uger
Særlige sociale ydelser§ 4310 uger
Personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning§ 4410 uger
Ledsagelse til unge 16 – 18 år§ 4510 uger
Udarbejdelse af handleplanudarbejdelse af børnefaglig undersøgelse§ 504 måneder

Enkeltydelser Børn/Unge

Lov om aktiv socialpolitik §§ 81 - 824 uger

 

 

Ansøgning omDagtilbudslovenSagsbehandlingstid
Behandlingsmæssigt fripladstilskud i dagtilbud§ 43, stk. 1, nr. 36 uger

Socialpædagogisk friplads i dagtilbud§ 43, stk. 1. nr. 46 uger
Behandlingsmæssigt fripladstilskud i SFO§ 63, nr. 36 uger
Socialpædagogisk fripladstilskud i SFO§ 63, nr. 46 uger