Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om børn og familier. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.

Ansøgning om Lov om social service Sagsbehandlingstid
Hjemmetræning § 32 a

6 måneder

Nødvendige merudgifter § 41

10 uger

Tabt arbejdsfortjeneste § 42 10 uger
Særlige sociale ydelser § 43 10 uger
Personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning § 44 10 uger
Ledsagelse til unge 16 – 18 år § 45 10 uger
Udarbejdelse af handleplanudarbejdelse af børnefaglig undersøgelse § 50 4 måneder

Enkeltydelser Børn/Unge

Lov om aktiv socialpolitik §§ 81 - 82 4 uger

 

Ansøgning om Dagtilbudsloven Sagsbehandlingstid
Behandlingsmæssigt fripladstilskud i dagtilbud § 43, stk. 1, nr. 3 6 uger
Socialpædagogisk friplads i dagtilbud § 43, stk. 1. nr. 4 6 uger
Behandlingsmæssigt fripladstilskud i SFO § 63, nr. 3 6 uger
Socialpædagogisk fripladstilskud i SFO § 63, nr. 4 6 uger