Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om aktivering. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.
Ansøgning omLov om social serviceSagsbehandlingstid
Behandling af stofmisbrugere§ 101

14 arbejdsdage

Sundhedsloven
Behandling af alkoholmisbrug§ 14114 arbejdsdage
Lægelig behandling for stofmisbrug§ 14214 arbejdsdage: Iværksættelse af behandling