Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om aktivering. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.
Ansøgning omLovgrundlagSagsbehandlingstid
KontanthjælpLov om aktiv socialpolitik §§ 25 -33 + § 34

10 arbejdsdage

LedighedsydelseLov om aktiv socialpolitik § 7410 arbejdsdage

Enkeltydelser
Voksne

Lov om aktiv social politik §§ 81 - 8510 arbejdsdage
Dagpenge ved sygdom – lønmodtagereLov om sygedagpenge §§ 6 og 3810 arbejdsdage
Dagpenge ved sygdom – selvstændigeLov om sygedagpenge §§ 41 og 4310 arbejdsdage
RevalideringsydelseLov om aktiv socialpolitik §§ 51 - 5510 arbejdsdage
FleksydelseLov om fleksydelse §§ 17 - 2210 arbejdsdage
Særlig uddannelsesydelseLov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret § 910 arbejdsdage
”§ 56” aftalerLov om sygedagpenge § 5610 arbejdsdage