Udbetaling Danmark har overtaget opgaver fra kommunerne

FY_BDP_451x220

Det berører dig, hvis du modtager én eller flere af følgende ydelser: familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte, folkepension eller førtidspension

Hvad betyder Udbetaling Danmark for dig?

Nogle borgere vil snart opleve, at de ikke længere får deres penge fra kommunen, men fra den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Det vil ske, hvis du modtager folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge eller familieydelser – det vil sige børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.

Hvornår begynder Udbetaling Danmark at udbetale dine penge

  • Familieydelser: 1. oktober 2012
  • Barseldagpenge: 1. december 2012
  • Boligstøtte: 1. marts 2013
  • Folkepension: 1. marts 2013
  • Førtidspension: 1. marts 2013

Hvis du har spørgsmål eller vil søge ydelserne
Efter de datoer, vi nævner ovenfor, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til din ydelse – eller hvis du ønsker hjælp til at søge om ydelser på nettet via borger.dk.

Du vil kunne ringe og skrive til Udbetaling Danmark.

På borger.dk vil du kunne læse om de fem ydelser. Her vil du også finde svar på de mest almindelige spørgsmål og hjælp til at ansøge og komme i gang med digital selvbetjening.

Førtidspension tilkendes stadig af kommunen
På området førtidspension vil det stadig være kommunen, der afgør, om du har ret til at få ydelsen. Først herefter beregner og udbetaler Udbetaling Danmark din pension.

Stadig hjælp i kommunens borgerservice
Kommunens borgerservice vil kunne hjælpe dig med at sende ansøgninger til Udbetaling Danmark digitalt via borger.dk. Hvis kommunen vurderer, at du har behov for det, kan kommunen også hjælpe dig med at komme i kontakt med Udbetaling Danmark.

Selv om du får hjælp i kommunen, vil det altid være Udbetaling Danmark, der behandler din sag og fx afgør, om du skal have ydelsen (førtidspension tilkendes dog stadig af kommunen) eller om det beløb, du får udbetalt, skal ændres.

Overordnet vejledning i kommunen
Efter åbningen af Udbetaling Danmark vejleder kommunens borgerservice dig stadig om, hvilke ydelser du kan søge om at få. Det gælder både ydelser, der udbetales af kommunen og af Udbetaling Danmark.