Pernille Beckmann 1 Stort

Borgmester Pernille Beckmanns nytårshilsen til Greveborgerne.

Nytårshilsnen har været bragt i lokalavisen Vestegnen Sydkysten.

Kære Greveborgere

Når flere mennesker arbejder sammen, bliver resultatet bedre, end når én person træffer alle beslutninger alene. Det er børnelærdom her i Danmark, hvor hele vores politiske system er baseret på samarbejde. Men vi ved også, at det ind imellem kan slå gnister, når forskellige mennesker og holdninger skal i samme retning.

Sjovt at sidde i byrådet
I byrådet er vi blevet meget bedre til at samarbejde den seneste tid. Jeg oplever lige nu, at vi har spændende debatter, hvor vi både kan argumentere for hvert vores politiske udgangspunkt og kan ende med et fælles kompromis. Derfor er det også blevet meget sjovere at sidde i byrådet, og jeg glæder mig over, at skænderier og mistænkeliggørelse er afløst af et fælles fokus på at finde løsninger.

Vi er sammen om budgettet
For eksempel står 19 ud af byrådets 21 politikere bag budgettet for 2020. Alle de 19 politikere har sat deres præg på fordelingen af penge, og alle har nok også givet afkald på nogle kæpheste. Til gengæld står vi sammen om at fordele kommunens penge på en måde, som skaber gode løsninger og en stabil udvikling.

Lige præcis budgettet betyder noget for os alle sammen i kommunen. Derfor er det blevet nærlæst i mange hjem, og modtagelsen har været blandet. Nogle oplever, at der bliver skåret i velfærden. Andre synes ikke, at de får nok. Få er helt tilfredse. Og alle har på hver deres måde ret.
Alligevel vil jeg understrege, at vi ikke sparer i Greve Kommune. Vi flytter penge.

Således er der for eksempel flyttet over 25 millioner kroner til børn, som har brug for særlig støtte eller specialtilbud. Vi har også flyttet syv millioner kroner i 2020 til sårbare voksne, der har brug for særlige indsatser, og det beløb stiger til 20 millioner i de kommende år.

De penge kommer fra andre steder, og det er naturligvis svært for dem, som mister ressourcer. Men helt overordnet skærer vi ikke ned på beløbet til velfærden. Tværtimod.

Styr på økonomien
2019 blev også året, hvor Greve Kommune endelig kom af med lånene i schweizerfranc, som blev optaget i begyndelsen af nullerne. Jeg mener ikke, at en kommune skal bruge skatteborgernes penge på at spekulere i valuta, så jeg er glad for, at vi nu får orden på vores lån.
I det hele taget er jeg stolt af Greve Kommunes økonomi. Naturligvis ville vi alle sammen gerne have mange flere penge, for vi har lange ønskelister med alt det, vi kunne drømme om. Men vi har også en fælles realitetssans, som betyder, at vi kun bruger de penge, vi har. Vi er valgt til at prioritere, og det gør vi. Derfor er Greve Kommunes økonomi sund.

Debatten om lokalplaner
Jeg vil gerne blive bedre til samarbejdet mellem os i byrådet og jer. Det blev klart for mig, da vi havde vedtaget nye lokalplaner for Strandvejsområdet efter alle kunstens regler med både høringsperiode og diverse debatter i byrådssalen. Trods den officielle proces, gik konsekvenserne sent op for mange borgere, og de følte sig snydt og blev både vrede på politikere og administrationen. Det var naturligvis ikke meningen, og vi måtte i gang med at rulle lokalplaner tilbage. Derfor skal vi i fremtiden blive dygtigere til at tale sammen tidligere i processen.

Jeg er inspireret af Hundige Øst, hvor vi nedsatte et rådgivende udvalg, da vi skulle i gang med at udvikle området mellem S-togsstationen og Strandvejen. Det samarbejde har været utrolig konstruktivt, og måske er det den vej, vi skal gå.

Ansatte gør det godt
Kommunen bliver også ind imellem gjort til skurk, når enkeltpersoner går til medierne for at klage over en afgørelse, som sagsbehandlerne har truffet. Ofte fortæller de om afgørelser, der lyder fuldstændigt tåbelige, og jeg ville selv undre mig, hvis jeg ikke kendte en anden version af samme historie. Men som kommune kan vi aldrig fortælle den anden version. Derfor vil jeg bruge min spalteplads i dag på at understrege, at medarbejderne i Greve Kommune er dygtige, og de gør det godt.


Renovering for 80 millioner
Noget vi nok alle sammen kan være enige om er, at skolerne fortsat trænger til at blive renoveret. Vi har brugt millioner af kroner i min borgmestertid, og vi er stadig bagefter. I 2019 har vi brugt omkring 23 millioner kroner og til næste år fortsætter vi med Tune Skole Højen, hvor vi forventer at renovere for cirka 30 millioner kroner. På Mosedeskolen bygger vi om og til for cirka 40 millioner kroner. Vi går også i gang med Strandskolen, og i alt er der afsat over 80 millioner kroner til skolebygninger til næste år.
Jeg glæder mig over hvert eneste renoveringsprojekt, og jeg vil garantere, at vi afsætter alle de penge, vi overhovedet kan, til at gøre skolebygningerne nutidige.

Trusler mod Tune
Fjender udefra kan også skabe sammenhold, og det kender Tuneborgerne til. I år har de måttet se deres hverdag truet af planer om Motorring 5 og planer om en grusgrav tæt på bykernen. Som om det ikke var nok, har vi også måttet opgive at bygge et nyt plejehjem ved Tunehallen på grund af nogle teoretiske støjberegninger, der ikke harmonerer med støjen i virkeligheden. I byrådet kæmper vi sammen med jer i Tune, og vi oplever heldigvis, at jeres legendariske fællesskab også betyder, at vi sammen kan skabe et massivt pres.

Hyldest til de frivillige
Jeg vil slutte med at hylde jer, der er frivillige overalt i vores kommune. I er ofte verdensmestre i samarbejde, og I gør en enorm forskel for os alle sammen. Jeg har den glæde at møde jer til idrætsstævner, til foreningsmøder, på vores plejecentre og mange andre steder i kommunen.

Tusind tak, fordi I inviterer mig ud, så jeg får lov til at mærke det kæmpe vidtforgrenede fritidsliv og frivillighedsliv, der bobler over alt. Og tusind tak for jeres engagement i os andre. I er hjertet i kommunen, og det er en glæde at møde jer og opleve jeres engagement.

Tak til alle for et fantastisk 2019. Jeg glæder mig til samarbejdet i 2020.

Godt nytår.