Lærere_nyhed
Ved et stort anlagt pædagogisk arrangement i Portalen onsdag aften fik 750 medarbejdere ved Greve Kommunes skoler, SFO’er og klubber udleveret hver deres nye arbejdsredskab – en iPad.

Stemningen var høj, da medarbejderne gik glade og inspirerede fra arrangementet efter at have hørt fire oplægsholdere, der, fra hver deres vinkel, gav en indføring i nogle af de mange pædagogiske muligheder, der ligger i brugen af iPad’en i både undervisning og fritid.

Det stod klart, at den nye teknologi vil være med til at understøtte og forandre den måde, som fremtidens læring kommer til at foregå på. iPad’en skal først og fremmest ses som et værktøj, der vil være med til at forbedre mulighederne for en involverende og differentieret undervisning.

Udleveringen af iPads til medarbejderne kommer ikke til at stå alene. Således vil alle medarbejderne ind over året gennemgå et kursusforløb, hvor der vil være fokus på at bruge iPad’en til netop at støtte og udvikle kvaliteten i undervisningen.

Samtidig har byrådet besluttet, at alle klasselokaler i Greve skal udstyres med et særligt tavlesystem, der betyder, at lærerne trådløst kan koble deres iPads sammen med tavlen, og på denne måde sikre en interaktiv og levende undervisning.

”Den digitale skole 1:1 er en del af skolepolitikken, som blev vedtaget af byrådet sidste år. Overskriften ”1:1” dækker over en satsning på den nyeste teknologi og et ønske om, at ikke bare medarbejderne, men også alle elever i fremtiden vil blive udstyret med en iPad. Vi valgt at investere i 1:1 planen, fordi vi tror på, at denne måde at lave skole på giver mere læring, bedre undervisningsdifferentiering, højere kvalitet og mest it for pengene. Det giver simpelthen rigtig gode muligheder for ny læring for eleverne, en ny måde at arbejde på for medarbejdere og forældrene kan nemmere følge med i børnenes skolearbejde”, lød det i åbningstalen fra Brigitte Klintskov Jerkel, formand for Børne- og Ungeudvalget.