Den uvildige advokatundersøgelse af byggeriet af Karlslunde Plejecenter blev afleveret til Byrådet tirsdag. Borgmester Hans Barlach meddeler, at undersøgelsen får konsekvenser for både bygherrerådgiver og personale.

Resultatet af advokatundersøgelsen af Karlslunde Plejecenter byggeriet fra advokatfirmaet Horten blev tirsdag forelagt Greve Byråd på et lukket møde. I den anledning udtaler borgmester Hans Barlach:

”Advokatfirmaet Horten siger sammenfattende i deres konklusion, at der efter deres vurdering ikke er foretaget de nødvendige foranstaltninger og initiativer under byggeriet.

Det er tillige deres vurdering, at de manglende nødvendige foranstaltninger skyldes kritisable forhold hos både kommunens bygherrerådgiver på sagen og hos Greve Kommune.

På den baggrund vil Greve Kommune skifte bygherrerådgiveren på byggeriet ud, lige som der vil blive taget de nødvendige personalemæssige konsekvenser.

Herudover vil vi se på den organisering, vi har omkring kommunens større anlægsprojekter, og her vil der givetvis være behov for præciseringer af ansvar, kompetencer og forretningsgange.

Men det er også vigtigt at se fremad. Vi skal så snart det er muligt have indgået en ny totalentrepriseaftale, en partnering- eller en tilsvarende aftale med den bedst egnede entreprenør, så vi kan få lukket byggeriet og gjort det færdigt”.