Sent torsdag aften blev alle partier i Greve Byråd enige om næste års budget. Forliget betyder blandt andet, at planerne om skolelukninger tages af bordet, grundskyldspromillen og dækningsafgiften sænkes, der investeres massivt i folkeskoler og bedre normeringer i daginstitutionerne, og endelig kommer der et botilbud til unge med psykiske problemer.

”I Enhedslisten er vi meget glade for, at vi ikke lukker Arenaskolen. Derudover glæder vi os over bedre normeringer i daginstitutionerne, mere natur samt puljen til udvikling af undervisning”, siger Carsten Oddershede fra Enhedslisten.

”I Liberal Alliance glæder vi os naturligvis over, at grundskyldspromillen bliver sænket, og vi synes det er meget tilfredsstillende, at Liberal Alliance kunne indfri et valgløfte i første budget”, siger Henrik Klem Lassen fra Liberal Alliance.

”For Socialdemokraterne var det altafgørende, at planerne for Greve Nords skoler blev taget af bordet. Det ville have været ødelæggende for området. Nu ser vi frem til den ekstra indsats, vi er blevet enige om at gøre, for at løfte læseniveauet for dem med behov. Derudover glæder vi os over at Hundige, som oprindeligt planlagt, får en kunstgræsbane”, siger Niclas Bekker Poulsen.

”I Dansk Folkeparti glæder vi os over, at der bliver sat penge af til et botilbud til unge med psykiske problemer som en del af vores psykiatrihandleplanen. Derudover er vi glade for, at der er penge til tryghedsskabende foranstaltninger”, siger Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.

”Vi er rigtig glade for, at vi landede en aftale om ikke at lukke skoler i Greve Nord, og at det oprindelige høringsmateriale er taget af bordet. Derudover er vi glade for, at der sættes penge af til nye møbler i klasseværelserne og en sænkning af grundskylden og dækningsafgiften” siger Brigitte Jerkel, Konservative.

”Jeg er først og fremmest glad for, at byrådet står 100 procent samlet om næste års budget. Det er historisk. Derudover er det vigtigt, at vi skaber arbejdspladser og vækst ved at sænke dækningsafgiften og grundskylden. De massive investeringer i vores folkeskoler er også noget, vi er glade for i Venstre” siger borgmester Pernille Beckmann fra Venstre.

Konkret betyder budgetforliget blandt andet, at der sættes 2,5 millioner kroner af til bedre nor-mereringer på daginstitutionsområdet. Grundskyldspromillen sænkes med 0,75 promille. Der investeres i en kunstgræsbane i Hundige til 5 millioner kroner. Dækningsafgiften sænkes med 0,5 promille. Og der investeres 80 millioner kroner i folkeskolerne over de næste fire år.