Forslag til lokalplan nr  14 48 for Greve Centervej 88 90

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. marts 2017 besluttet at afholde borgermøde om Forslag til Lokalplan nr. 14.48 og Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Borgermødet afholdes tirsdag den 28. marts 2017, kl. 17-19 i Byrådssalen, Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på linket under Læs mere.