Greve Kommune afholder borgermøde om udvikling af Mosede Strand og Karlslunde Strand onsdag den 31. oktober kl. 18 til 20 i Karlslunde Hallerne. Pressen er velkommen til arrangementet.

Greve Kommune har en otte km flot kyst med dejlige strande og grønne omgivelser. Greve Byråd vil nu gerne høre borgernes behov og ønsker til, hvordan man kan få en endnu bedre anvendelse af kysten og de kystnære områder ved Mosede Strand og Karlslunde Strand områder til rekreative og bymæssige formål.

Sidst i august blev der gennemført strandvandringer, hvor deltagerne blev præsenteret for idéer til strandens udvikling. Og borgerne fik mulighed for at komme med idéer og input. Dette er nu samlet i et oplæg, som vil blive præsenteret og drøftet på et borgermøde:

Borgermøde om udvikling af Mosede og Karlslunde Strand
Onsdag den 31. oktober, kl. 18 til 20
I Karlslunde Hallerne

Borgermødet indledes af formand for Teknik- og Miljøudvalget Brian Hemmingsen. Landskabsarkitekt Dan B. Hasløv fra Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard vil herefter præsentere et idéhæfte og gennemgå borgerprocessen og de ønsker og idéer, der er kommet ind fra borgerne. Derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål fra salen.

I en pause vil museumsleder Henriette Buus svare på spørgsmål om Mosede Fort. Aftenen afrundes af udvalgsformand Brian Hemmingsen.