Plejehjem Tune

Borgermødet om plejehjemmet i Tune bliver udsat.

Greve Kommune må desværre udsætte borgermødet om det nye plejehjem i Tune, da det ikke er muligt at gennemføre, indenfor de gældende retningslinjer for begrænsning af smitte med coronavirus.

Borgermødet skulle efter planen været afholdt d. 19. april 2021, med det formål at inddrage interesserede borgere i de foreløbige visioner for plejehjemmet, byggeriets udformning og samspil med lokalsamfundet.

Det var Byrådet i Greve Kommune, som havde inviteret til borgermødet. Social-, Sundheds,- og Psykiatriudvalget vil som udvalg under Byrådet nu udpege en alternativ dato for borgermødet.