Byrådet deler deres erfaringer med fremtidens politikere

Man skal lærer af sine fejl og videreudvikle sin succeser. Det er mantraet, når det nuværende byråd vælger at give en række erfaringer videre til de kommende byrådsmedlemmer i form af anbefalinger til samarbejdet.

Fire års erfaringer fra byrådssalen i Greve skal gives videre til de politikere, som bliver valgt ved kommunalvalget. Både de gode erfaringer og de mindre gode. Det blev byrådspolitikerne enige om på seneste møde.

For selvom byrådsmedlemmerne er vant til at være uenige, er de enige om én ting:

”Jo hurtigere det nye byråd finder ud af at arbejde godt sammen. Jo bedre for Greve.” 

Sådan formulerer borgmester Pernille Beckmann det.

Hun lægger ikke skjul på, at det kan være en stor omvæltning at gå fra at være privatperson til at skulle samarbejde med folk fra vidt forskellige partier.

”Jeg tror, at de fleste oplever, at læringskurven som politiker er utrolig stejl. Man skal meget hurtigt forstå sin egen rolle, administrationens rolle og ikke mindst, hvordan man samarbejder bedst med både kollegaerne i byrådet og administrationen,” siger hun.

Byrådsmedlemmerne er blevet enige om en række anbefalinger, de vil give videre til de kommende politikere. Anbefalingerne handler om alt fra at lære hinanden godt at kende og til at dele viden, så alle har samme udgangspunkt for en politisk diskussion.

”Vi vil ikke bare løse her-og-nu-problemer, men vi vil være modige og tage beslutninger, som er gode for Greve Kommune ude i fremtiden. Også selvom vi godt ved, at den slags beslutninger ikke nødvendigvis giver en hurtig gevinst på den korte bane,” skriver politikerne i en af deres anbefalinger.

Politikerne skriver også, at de håber, at det kommende byråd vil gøre noget lignende om fire år, så dyrt købte erfaringer igen bliver givet videre til endnu et byråd.

Læs alle byrådets anbefalinger

Anbefalingerne ligger som bilag på referatet fra byrådsmødet den 2. oktober 2017. Vælg punkt 15.