Kai O. Svensson, medlem af Greve Byråd for SF, er bevilget tre måneders sygeorlov. I orlovsperioden indtræder suppleanten, lærer og tolk Battal Kücükavci i byrådet.

Byrådsmedlemmet Kai O. Svensson (SF) blev på byrådsmødet tirsdag bevilget tre måneders sygeorlov. I orlovsperioden indtræder SF’s 1. suppleant, lærer og dansk/tyrkisk/kurdisk tolk, Battal Kücükavci i Greve Byråd.

Samtidig har SF anmodet om en omkonstituering, som rykker rundt på de to byrådsmedlemmers udvalgsposter.

Hans Kristiansen indtræder som medlem af Social- og Sundhedsudvalget, UG-udvalget og den politiske styregruppe for Profilskolerne. Han indtræder tillige som suppleant til Greve Produktionsskoles Bestyrelse. Samtidig udtræder Hans Kristiansen som medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Battal Kücükavci indtræder som medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Klima- og Energipolitisk Udvalg, suppleant som delegeret til Kommunalpolitisk topmøde og suppleant til Valgbestyrelsen ved kommunale valg og ældrerådsvalg.