Corona 16 9

Her kan du få et overblik over, hvordan Greve Kommune håndterer coronavirus. Siden bliver løbende opdateret.

Greve Kommune følger myndighedernes anbefalinger og er nu i gang med at genåbne kommunen i overensstemmelse med retningslinjerne for Genåbning Fase 3.

Herunder kan du se, hvad der er åbent, lukket eller åbent med begrænsninger.

Listen er inddelt i emner og sorteret alfabetisk.

Alle private husstande får hentet affald og genanvendelige materialer som normalt, og implementeringen af den nye affaldsordning fortsætter.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er dog adgangsbegrænsning og en række forholdsregler, vi skal overholde. Det betyder følgende:

 • Der bliver maksimalt lukket 20 biler ind på pladsen ad gangen.
 • Vi skal medbringe egne koste og skovle, da de er fjernet fra pladsen.
 • Vi skal sortere affald hjemmefra, så besøget går hurtigt.
 • Vi skal følge myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand.

Læs meget mere på KLAR Forsyning.

Akuttilbuddet er åbent telefonisk alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Brug biblioteket næsten som du plejer

Fra 29. juni er der atter mulighed for at lukke sig selv ind på bibliotekerne i Greve. Ved åbning af det selvbetjente bibliotek, er bibliotekerne næsten tilbage for fuld kraft.

Dog, er det vigtigt, at følge retningslinjerne for ophold på biblioteker, som de står beskrevet på biblioteket:

 • Hold afstand
 • Brug håndsprit
 • Sprit af efter dig selv
 • Følg pilene rundt

Åbningstider

Hovedbiblioteket i Hundige
Selvbetjent
Hverdage kl.7-21
Lørdag & søndag kl.7-17

Personalebetjent
Hverdage kl.10-17
Lørdag kl.10-14

Karlslunde og Tune Bibliotek
Selvbetjent:
Alle dag kl.7-22

Personalebetjent:
Mandage kl. 15 – 18
Onsdage kl. 13 – 15
Fredage kl. 10 – 12

Det kan du på bibliotekerne

 • Du kan låne og aflevere via vores selvbetjeningsmaskiner.
 • Du kan bruge computere, printe og fotokopiere.
 • Du kan opholde dig på biblioteket på udvalgte pladser. Vil du sidde ned og fx læse avis eller studere, så følg retningslinjerne som det står beskrevet ved bordene.
 • Du kan også finde bøger på hylden - så længe du husker at holde afstand til andre.
 • Du kan få kortvarig hjælp hos personalet. Ved længerevarende forespørglser fx opgavehjælp, kan du kontakte os på telefon eller skrive en mail.
 • Du kan reservere og afhente lån på reserveringshylden.

Følgende vil ikke være muligt

 • Al legetøj i børnebiblioteket er midlertidigt fjernet og der er ikke adgang til Piratskibet i Hundige.
 • IT-café, lektiecafé og Makerspace vil også være lukket indtil videre.

Læs mere Greve Biblioteks hjemmeside

Borgerhusene har åbent inden for de gældende retningslinjer fra Kulturministeriet:

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (pdf)

Borgerservice er igen åbent som normalt. Se åbnings- og telefontider.

Du kan også skrive til Greve Kommune.

Alle institutionerne og botilbud på socialområdet i Center for Job & Socialservice er fortsat åbne, og borgerne modtager den nødvendige støtte og hjælp.

For alle botilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Bostedet Vangeleddet er der indført restriktioner i forhold til besøg. Det er nu muligt for beboerne at få besøg af 1-2 faste pårørende. Besøgene skal som udgangspunkt foregå udenfor, og beboerne skal spritte af før og efter hvert besøg.

Byrådsmødet den 22. juni bliver igen afholdt i byrådssalen. Dog med begrænset adgang. 

Læs mere: Byrådsmøde med begrænset adgang

Byrådsmøder i perioden marts til maj blev afholdt online med et it-program, som hedder Zoom. Derfor kunne der ikke tilbydes almindelig spørgetid eller mulighed for at være tilskuer.

Du kan se en optagelse af byrådsmøderne, der blev afholdt online, her:

Familierådgiverne kan kontaktes som altid.

Har du ikke i forvejen kontakt til en medarbejder, kan du ringe indenfor kommunens almindelige åbningstid til Familierådgivningen på telefon 43 97 93 38.

Familierådgivningen afholder nødvendige møder med fysisk fremmøde. Til dette er der indrettet mødelokaler efter sundhedsstyrelsens krav.

Vil du lave underretninger er det altid en mulighed og pligt. 
Læs mere på greve.dk/underretning

Er du ansat i fleksjob, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Har du fleksjobansatte er de i lighed med ordinært ansatte omfattet af reglerne om lønkompensation og arbejdsfordeling.

Du kan se mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via følgende link STAR fleksjob og Erhvervsstyrelsens på følgende link Lønkompensation Erhvervsstyrelsen.

Flere pårørende til ældre hjælper nu med indkøb og rengøring for at aflaste kommunens medarbejdere.

På Røde Kors hjemmeside kan man melde sig, hvis man vil være frivillig eller hvis man har brug for hjælp fra frivillige i forbindelse med coronaepidemien.

På FrivilligCenter Greves hjemmeside kan du finde mange flere forskellige frivillige hjælpemuligheder, herunder diverse telefonrådgivninger og gratis psykologhjælp. Siden opdateres løbende.

Hvis du selv har lyst til at yde en frivillig indsats, kan du kontakte frivilligcentret her: Send Digital Post

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen at lukke plejecentrene i kommunen til og med den 1. september i år.

Nedlukningen gælder også for frivillige og frivillige foreninger, der normalt benytter lokaler på plejecentrene- uafhængigt af hvor lokalerne befinder sig.  

Hvis frivillige er smittede med COVID-19 uden at vide det, og smitten derved kommer ind i centret, kan beboerne både risikere at blive smittet direkte og indirekte ved at personalet pådrager sig smitte, der er kommet ind i centrene.

Greve Rusmiddelcenter er tilbage i normal drift fra mandag den 15. juni 2020.

10. juni: Greve Svømmehal åbner mandag 15. juni

Mandag den 15. juni 2020 åbner Greve Svømmehal igen. Genåbningen foregår naturligvis efter myndighedernes retningslinjer.

Det indebærer blandt andet, at afvaskning før og efter badning/motion sker hurtigst muligt, og at afstandskrav overholdes. 

Information om særlige forhold vil fremgå af skiltning i hallen, hvor personalet også vil stå klar til at hjælpe og byde jer alle velkommen. 

Tirsdag den 9. juni 2020

 • Greve Svømmehal åbnes for svømmeklubbernes eliteudøvere (GTI).

Mandag den 15. juni 2020

 • Svømmehallen åbner for offentlige gæster med følgende åbningstider:
  • Mandag til fredag kl. 7.00 – 15.00.
  • Lørdag og søndag kl. 8.00 – 15.00.

Særlige opmærksomhedspunkter

 • Maksimalt antal personer i omklædnings- og baderum, sauna, motionscenter mv. fremgår af skiltning i hallen.
 • 4,5 m-bassin vil være forbeholdt motionssvømning. Tårne og vipper vil ikke være åbne
 • Der vil ikke være vandgymnastik.
 • Af hensyn til afstandskrav vil ikke alle motionsredskaber i Motionscenteret være tilgængelige.
 • Af hensyn til afstandskrav henstilles der til, at afvaskning før og efter badning/motion sker hurtigt.

_________________________________________________________

9. juni: Genåbning af indendørs idræt

Fra tirsdag den 9. juni 2020 starter genåbningen af indendørs idrætsfaciliteter i Greve Kommune.

Genåbningen foregår efter myndighedernes retningslinjer samt DIF/DGI's retningslinjer for åbning af al idræt.

Der gælder forskellige vilkår i de selvforvaltende haller i Tune og Karlslunde og i det kommunale Greve Idrætscenter. Alle foreninger skal derfor orientere sig ved den facilitet, hvor de opstarter aktiviteter.

Tirsdag den 9. juni 2020 åbnes følgende

 • GIC åbnes for indendørs idrætsaktiviteter – omklædnings- og badefaciliteter samt enkelte toiletter er fortsat lukkede.
 • Klubhuse kan genåbne.
 • Greve Gymnasium drengesal og pigesal åbnes for foreningsaktiviteter.

Fra mandag den 15. juni 2020 åbnes følgende

 • GIC omklædnings- og badefaciliteter samt resterende toiletter åbnes. Maksimalt antal personer i omklædningsrummene vil fremgå af skiltning på dørene.

Afventer afklaring

 • Skolehallerne – foreninger der hører hjemme i skolehaller, vil blive kontaktet direkte.
 • Greve Gymnasium hal – foreninger der hører hjemme i Greve Gymnasiums hal, vil blive kontaktet direkte.

Holdes lukket ved nuværende retningslinjer

 • Fitnesscenter i Greve Idrætscenter.

Læs mere om retningslinjer for brug af faciliteterne på aktivigreve.dk

_________________________________________________________

22. april 2020: Genåbning af udendørs idrætsfaciliteter

I forlængelse af de nyeste udmeldinger fra myndighederne og fra DIF og DGI har vi valgt at genåbne vores udendørs idrætsfaciliteter. Der er dog nogle retningslinjer, der skal overholdes.

Alle indendørs idrætsanlæg er lukket.

Læs mere her: Genåbning af udendørs idrætsfaciliteter

Vær opmærksom på, at du først må møde op i Borgerservice, når din karantæne på 14 dage er overstået.

Kommer du fra en af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne), skal du medbringe dit pas.

Kommer du fra EU-/EØS-lande og tredjelands lande, skal du medbringe opholdstilladelse. Opholdstilladelsen må højst være 6 måneder gammel. Du skal også medbringe dit pas.

Du finder kontaktinfo her.

Greve Kommune tilbyder et frivilligt isolationsophold til borgere, der har fået konstateret Covid-19, og ikke kan isolere sig i egen bolig.

Her kan du læse, om du kan få et frivilligt isolationsophold, hvilke krav der stilles og hvordan du søger om isolation uden for hjemmet: Isolationsophold til borgere i Greve Kommune

Fra den 27. maj 2020 er der genindført krav om, at du skal søge job, deltage i aktivering og samtaler med jobcentret for at få din ydelse.

Som følge af COVID-19 har dette krav været sat på pause, men nu er det tid til, at du igen skal holde ekstra godt øje med, om der kommer indkaldelser til samtale med jobcentret i din e-Boks.

Læs mere om Jobcentret

Fra 9. marts til 8. juli 2020 er 225-timers reglen sat på pause. Læs mere her: Ændring i 225-timers reglen

Nu er klubberne åbne for alle medlemmer fra 3.-10. klasse.

I kan få de præcise åbningstider for de forskellige klassetrin hos din klub.

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte den enkelte klub.

Klubberne skal fortsat overholde Sundhedsstyrelsen retningslinjer og åbner derfor i et begrænset tilbud, hvor der vil være meget få aktiviteter.

Klubtilbuddet vil i den kommende periode primært være udendørs, derfor skal alle have tøj på der passer til vejret. Hvis vejret bliver for dårligt til at være ude, vil børnene/de unge blive sendt hjem.

Politiet har besluttet, at kørekort til bus, lastbil samt erhverv, der udløber i perioden 1. marts 2020 til og med 30. juni 2020, bliver administrativt forlænget frem til og med den 31. oktober 2020.

De, der har et kørekort, som udløber i denne periode, skal selv oplyse den administrative forlængelse til Politiet, hvis de bliver stoppet. Det gælder KUN for dem, som kører i Danmark. De, som kører i udlandet, skal kontakte Borgerservice pr. telefon.

Du finder kontaktinfo her.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er dog adgangsbegrænsning og en række forholdsregler, vi skal overholde. Det betyder følgende:

 • På lige datoer er kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal.
 • På ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.
 • På åbningsdagen d. 31. marts er det undtagelsesvis kun biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april.
 • Der bliver maksimalt lukket 20 biler ind på pladsen ad gangen.
 • Vi skal medbringe egne koste og skovle, da de er fjernet fra pladsen.
 • Vi skal sortere affald hjemmefra, så besøget går hurtigt.
 • Vi skal følge myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand.

Læs meget mere på KLAR Forsyning.

Museerne har åbent igen.

Læs mere om åbningstider her:

Greve Museum: Åbningstider og priser
Mosede Fort: Museet åbner igen den 28. maj

Alle daginstitutioner, skoler og specialskoler holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme.

Nødpasning er pasning indenfor den normale åbningstid, i dit barns tilbud, og udover den midlertidige begrænsede åbningstid fra kl. 8-16.

Der er nødpasning for vuggestuebørn i hele åbningstiden frem til d. 23. april 2020.  

Nødpasning er for alle børn, hvis forældre går på arbejde.

Nødpasning er altså ikke længere udelukkende for børn af forældre, der varetager kritiske samfundsfunktioner.

Kontakt dit barns institution eller skole, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte muligheden for nødpasning. 

Læs mere om retningslinjerne her:

Børne- og Undervisningsministeriet: Nødpasning, undervisning, SU, generelt om prøver og forældre, børn og legeaftaler

Greve Kommune tilbyder nødpasning i aften- og nattetimer samt weekend og helligdage for de familier, hvor forældrene kaldes ekstraordinært på arbejde i aften- og nattetimer i sundhedssektoren eller lignende samfundskritiske funktioner. 

Tilbuddet gælder de tilfælde, hvor øvrige pasningsmuligheder (familie og venner) ikke har kunnet løse udfordringen.

Denne nødpasning har åbent alle døgnets timer for 0-9 årige, og den gælder udover den øvrige nødpasning, som finder sted i alle dagtilbud/skoler.

Nødpasning uden for almindelig åbningstid bliver samlet i én daginstitution i kommunen for alle i alderen 0-9 år. Det vil ikke være muligt at tilbyde, at der følger en kendt voksen med fra barnets nuværende institution.

Hvis I har behov for nødpasning af jeres barn af denne karakter, skal I skrive til Mette Harder, Center for Dagtilbud og Skoler på e-mail-adressen mha@greve.dk

I skal senest dagen før kl 12.00 give besked om behov for pasning og meget gerne længere tid før, da der skal kaldes personale på arbejde.

Det vil være Center for Dagtilbud og Skoler, som vurderer, hvorvidt det vil være muligt at tilbyde nødpasning.

For at vurdere dit behov for nødpasning vil Center for Dagtilbud og Skoler blandt andet bede om dokumentation fra din arbejdsgiver for, at du og din eventuelle partner begge er indkaldt til at varetage kritiske funktioner i aften- og nattetimer.

2. juli: Besøgsrestriktioner på plejecentre og Hedebo lempes

Greve Kommunes rehabiliterings- og plejecentre åbner for besøg af pårørende torsdag den 2. juli på baggrund af regeringens beslutning om at lempe besøgsrestriktionerne. 

For at sikre bedst mulig sikkerhed for borgerne på centret, skal du kontakte det enkelte center for at aftale, hvornår det passer, at du kommer på besøg.

Besøg inden på centrene skal foregå i beboernes egne boliger. Besøgende skal gå direkte til borgerens bolig. For at holde afstandskravet anbefaler vi, at der ikke er mere end 2-3 besøgende af gangen i boligerne. Er I mange besøgende, der vil besøge en pårørende på samme tid; skal dette foregå udenfor.

Det vil være muligt at få udleveret et mundbind og håndsprit til rådighed.  

Læs mere: Besøgsrestriktioner på plejecentre lempes 1. juli 2020 (pdf)

Borgere i selvstændig bolig modtager nu socialpædagogisk støtte. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er gældende. Det har især betydning for støtte i borgerens hjem. Afstand på to meter overholdes.

Støttekontaktpersoner er opsøgende og kan være sammen med borgere, når afstand på to meter overholdes.   

Aktivitet- og samvær efter §104 vil starte op i uge 22.

Akuttilbuddet er åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Hvis du har brug for at anmelde rotter eller tegn på rotter, skal du være opmærksom på, at vi har lavet nye retningslinjer for at undgå, at du og rottebekæmperen smitter hinanden med coronavirus.

Du kan læse om vilkårene her: Anmeld rotter

Siden den 12. juni har Rådgiverteamet arbejdet efter normal drift.

På baggrund af myndighedernes udmelding om forsamlingsforbud aflyser vi i Greve Kommune årets Sankt Hans ved Mosede Fort.

Vi ser frem til igen at mødes om bålet og synge midsommervisen – forhåbentlig i 2021.

Vedr. genåbning: Læs her brev til forældre i Klub Havana (opdateret 08/04-20)

Vedr. genåbning: Læs her brev til forældre på Kirkemosegaard (opdateret 08/04-20)

Vedr. genåbning: Læs her brev til forældre på Bugtskolen (opdateret 08/04-20)
_________________________________

Under lukningen af skolerne tilbydes alle elever fra 0.-10.klasse nødundervisning.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elev og klasses behov og niveau.

Du skal henvende dig direkte til dit barns lærere eller skole hvis du har spørgsmål vedr. nødundervisningen.

Nødpasning
Alle specialskoler holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme.

Greve Kommune anvender ministeriets 3 kriterier for hvilke familier, der kan indgå i nødpasningen. De tre kriterier er:

 1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Læs mere om de tre kriterier:

Børne- og Undervisningsministeriet: Nødpasning, undervisning, SU, generelt om prøver og forældre, børn og legeaftaler

STU følger de nationale gældende retningslinjer for nødundervisning af alle elever.

Sundhedsplejerskerne er ikke længere i nødberedskab.

Der tilbydes igen hjemmebesøg til alle familier med nyfødte og spædbørn.

Sundhedsplejerskerne vil også være tilbage på kommunens skoler

Der afholdes igen gruppeaktiviteter, i en form hvor vi kan overholde myndighedernes anbefaling.

Læs mere: Tandplejen i Greve Kommune

Tandplejen holder sommerferielukket fra den 6. juli 2020 til den 2. august 2020. Ved behov for akut behandling henviser vi til private tandlæger og Tandlægevagten. Se Tandplejens hjemmeside.

I uge 32, fra den 3. august til den 7. august, har Tandplejen åben fra 8-15 for akutbehandlinger.

Efter sommerferien begynder Tandplejen at åbne op for undersøgelser, kontroller og behandlinger m.m.. Der foretages en tandfaglig vurdering af hvilke patienter, der skal indkaldes. Tandplejen sender tider til de patienter, der skal tilbydes tid. Det gælder både på Tandreguleringen og Cariesafdelingen. Patienter må ikke møde op uden tidsaftale. Tandplejen må ikke behandle patienter med symptomer på COVID-19 eller patienter, der har fået konstateret COVID-19.

Er overgået til normal drift igen. Se åbnings- og telefontider.

Træningsenheden har åbent for genoptrænings- og rehabiliteringsaktiviteter.

Der er dog stadig særlige krav til hygiejne og afstand.

Når du ankommer til Træningsenheden skal du afspritte dine hænder.
Du vil også blive bedt om at spritte træningsredskaber og maskiner af efter brug.

Hvis du er syg eller formodes smittet med Coronavirus, skal du ikke komme til træning.

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte Træningsenheden på 43 97 34 10 mellem kl. 8 og 11.

Ungecentret åbner igen mandag den 15. juni 2020.

Læs mere om Ungecenteret

Mange virksomheder har lige nu spørgsmål til, hvordan de skal gøre, hvis de skal ændre arbejdsfordeling, varsle eller lave andre ændringer.

De virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 200 350 eller tjekke styrelsens hjemmeside.

Byrådet har nu besluttet, at leverandører til Greve Kommune får betaling for deres ydelser meget hurtigere end de normale 30 dage. Den hurtige betaling skal øge likviditeten hos erhvervslivet og dermed være en hjælpende hånd i krisen.

Læs mere: Coronahjælp: Kommunen betaler private virksomheder straks.

Som virksomhedsleder har du måske spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til ændrede arbejdsfordelinger, varslinger eller andre ændringer i forbindelse med Corona.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor oprettet en landsdækkende hotline, som du kan kontakte på tlf. 72 200 350 alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00. Du kan også læse mere på styrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til de nye hjælpepakker og lønkompensation, kan du finde mere information på Virksomhedsguiden

Du kan også kontakte ErhvervsCentret på tlf. 36 91 50 00 for vejledning og sparring samt spørgsmål omkring hjælpepakker.

Har du i øvrigt spørgsmål omkring borgere i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.m., så kan du læse mere her Virksomhedsservice

Visitationen i Center for Sundhed & Pleje kan kontaktes på tlf. 43 97 97 97 mandag, tirsdag, (onsdag lukket), torsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00.