Corona 16 9

Her kan du få et overblik over, hvordan Greve Kommune håndterer coronavirus. Siden bliver løbende opdateret.

Greve Kommune følger myndighedernes anbefalinger.

Derfor har vi lukket ned for al unødvendig aktivitet, ligesom vi har lukket en række bygninger.

Det omfatter blandt andet skoler, daginstitutioner, jobcenter, kultur- og fritidstilbud og hovedparten af administrative funktioner.

Rådhuset er også lukket. 

Du kan dog fortsat komme i kontakt med kommunen og forvaltningerne. Læs mere i listen herunder. Listen er inddelt i emner og sorteret alfabetisk.

Alle private husstande får hentet affald og genanvendelige materialer som normalt, og implementeringen af den nye affaldsordning fortsætter.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er dog adgangsbegrænsning og en række forholdsregler, vi skal overholde. Det betyder følgende:

 • Der bliver maksimalt lukket 20 biler ind på pladsen ad gangen.
 • Vi skal medbringe egne koste og skovle, da de er fjernet fra pladsen.
 • Vi skal sortere affald hjemmefra, så besøget går hurtigt.
 • Vi skal følge myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand.

Læs meget mere på KLAR Forsyning.

Akuttilbuddet er åbent telefonisk alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Hovedbiblioteket i Hundige åbner for udlån og aflevering fra 18. maj

Første fase i genåbningen betyder, at Hovedbiblioteket i Hundige fra 18. maj er åbent alle hverdage fra kl. 10-17 og lørdag 10 - 14. Tune og Karlslunde Bibliotek holder stadig lukket.

Direktionen i Greve Kommune har i første omgang valgt at åbne Hovedbiblioteket i Hundige med de retningslinier for biblioteker udsendt af Kulturministeriet.

Det kan du på Hovedbiblioteket fra 18. maj

 • Låne og aflevere via vores selvbetjeningsmaskiner
 • Finde bøger på hylden - så længe du husker at holde afstand til andre
 • Få kortvarig hjælp hos personalet
 • Reservere og afhente lån på reserveringshylden. Lånere tilknyttet Tune og Karlslunde kan også hente deres reserveringer her.
 • Benytte tilbuddet med læseposer.

Følgende vil ikke være muligt fra den 18. maj

 • At tage ophold eller sætte sig - for eksempel for at læse (herunder også aviser), bruge computere, printe, fotokopiere, lave gruppearbejde eller lege i børnebiblioteket samt piratskibet.
 • Tilbud på biblioteket som Makerspace, Advokatvagt, Lektiecafé og IT-café med mere vil også være lukkede indtil videre.
 • Ingen afholdelse af arrangementer.
 • Ingen adgang til det selvbetjente bibliotek i ydertidspunkterne

Læs mere på bibliotekets hjemmeside:

Alle borgerhuse er lukket.

Du kan kontakte Borgerservice her:

Tlf. 43 97 97 97
Mandag - torsdag: 9.00 - 13.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Du kan også skrive til Greve Kommune.

Nødberedskab i Borgerservice

Borgerservice har aflyst alle aftaler de kommende uger, men har oprettet et nødberedskab.

Du kan ringe til 43 97 97 97, hvis du har brug for akut hjælp.

Alle institutionerne og botilbud på socialområdet i Center for Job & Socialservice er fortsat åbne, og borgerne modtager den nødvendige støtte og hjælp.

For alle botilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Bostedet Vangeleddet er der indført restriktioner i forhold til besøg. Det er nu muligt for beboerne at få besøg af 1-2 faste pårørende. Besøgene skal som udgangspunkt foregå udenfor, og beboerne skal spritte af før og efter hvert besøg.

Byrådsmøderne bliver gennemført online med et it-program, som hedder zoom. Derfor kan vi ikke tilbyde almindelig spørgetid eller mulighed for at være tilskuer.

Du kan se byrådsmøderne her:

Familierådgiverne kan kontaktes som altid.

Har du ikke i forvejen kontakt til en medarbejder, kan du ringe indenfor kommunens almindelige åbningstid til Familierådgivningen på telefon 43979338.

Familierådgivningen afholder nødvendige møder med fysisk fremmøde. Til dette er der indrettet mødelokaler efter sundhedsstyrelsens krav.

Vil du lave underretninger er det altid en mulighed og pligt. 
Læs mere på greve.dk/underretning

Er du ansat i fleksjob, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Har du fleksjobansatte er de i lighed med ordinært ansatte omfattet af reglerne om lønkompensation og arbejdsfordeling.

Du kan se mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via følgende link STAR fleksjob og Erhvervsstyrelsens på følgende link Lønkompensation Erhvervsstyrelsen.

Flere pårørende til ældre hjælper nu med indkøb og rengøring for at aflaste kommunens medarbejdere.

På Røde Kors hjemmeside kan man melde sig, hvis man vil være frivillig eller hvis man har brug for hjælp fra frivillige i forbindelse med coronaepidemien.

På FrivilligCenter Greves hjemmeside kan du finde mange flere forskellige frivillige hjælpemuligheder, herunder diverse telefonrådgivninger og gratis psykologhjælp. Siden opdateres løbende.

Hvis du selv har lyst til at yde en frivillig indsats, kan du kontakte frivilligcentret her: Send Digital Post

Alle gruppeaktiviteter er aflyst til og med 7. juni 2020. Individuelle samtaler gennemføres fortsat, enten pr. telefon eller som "walk-and-talk".

Alle borgere med medicinsk behov kan fortsat møde op og få deres ydelse. Dog følges alle anvisninger og hygiejneforhold nøje i forbindelse med medicinudlevering.

Der foretages en individuel faglig vurdering af rådgivnings- og behandlingsbehov, hvorefter borgere med akut medicinsk behandlingsbehov bliver indskrevet direkte til behandling i Greve Rusmiddelcenter.

Greve Rusmiddelcenter modtager fortsat alle typer henvendelser på tlf. 21 36 22 77.

Vi har udvidet kapaciteten på Hedebo Rehabiliteringscenter, så vi kan lave op til 65 sengepladser til syge borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet.

Alle indendørs idrætsanlæg er lukket.

22. april 2020: Genåbning af udendørs idrætsfaciliteter

I forlængelse af de nyeste udmeldinger fra myndighederne og fra DIF og DGI har vi valgt at genåbne vores udendørs idrætsfaciliteter. Der er dog nogle retningslinjer, der skal overholdes.

Læs mere her: Genåbning af udendørs idrætsfaciliteter

KL har besluttet, at kommunen fortsat skal behandle indrejse.

Kommer du fra en af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne), skal du medbringe dit pas.

Kommer du fra EU-/EØS-lande og tredjelands lande, skal du medbringe opholdstilladelse. Opholdstilladelsen må højst være 6 måneder gammel. Du skal også medbringe dit pas.

Du skal kontakte Borgerservice først pr. telefon. Vær opmærksom på, at du først må møde op i Borgerservice, når din karantæne på 14 dage er overstået.

Du finder kontaktinfo her.

Fra den 27. maj 2020 er der genindført krav om, at du skal søge job og deltage i samtaler med jobcentret for at få din ydelse.

Som følge af COVID-19 har dette krav været sat på pause, men nu er det tid til, at du igen skal holde ekstra godt øje med, om der kommer indkaldelser til samtale med jobcentret i din e-Boks.

Indtil videre vil samtaler med jobcentret dog være telefoniske eller digitale, da jobcentret fortsat er lukket for fysisk henvendelse. Til gengæld er der igen mulighed for, at du kan komme i praktik eller løntilskud med fysisk fremmøde i private virksomheder.

Fra 9. marts til 8. juli 2020 er 225-timers reglen sat på pause. Læs mere her: Ændring i 225-timers reglen

Bliver du ledig, mens Jobcentret er lukket for fysisk henvendelse, kan du læse mere her: Ledig under nedlukning

Nu er klubberne åbne for alle medlemmer fra 3.-10. klasse.

I kan få de præcise åbningstider for de forskellige klassetrin hos din klub.

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte den enkelte klub.

Klubberne skal fortsat overholde Sundhedsstyrelsen retningslinjer og åbner derfor i et begrænset tilbud, hvor der vil være meget få aktiviteter.

Klubtilbuddet vil i den kommende periode primært være udendørs, derfor skal alle have tøj på der passer til vejret. Hvis vejret bliver for dårligt til at være ude, vil børnene/de unge blive sendt hjem.

Alle afdelinger på rådhuset er lukket for borgerhenvendelser. Du kan dog ringe og skrive - se kontaktinfo her.

Politiet har besluttet, at kørekort til bus, lastbil samt erhverv, der udløber i perioden 1. marts 2020 til og med 30. juni 2020, bliver administrativt forlænget frem til og med den 31. oktober 2020.

De, der har et kørekort, som udløber i denne periode, skal selv oplyse den administrative forlængelse til Politiet, hvis de bliver stoppet. Det gælder KUN for dem, som kører i Danmark. De, som kører i udlandet, skal kontakte Borgerservice pr. telefon.

Fornyelse af kørekort til personbiler, der ikke kan vente med at blive fornyet efter den 7. juni 2020, skal kontakte Borgerservice.

Du finder kontaktinfo her.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er dog adgangsbegrænsning og en række forholdsregler, vi skal overholde. Det betyder følgende:

 • På lige datoer er kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal.
 • På ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.
 • På åbningsdagen d. 31. marts er det undtagelsesvis kun biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april.
 • Der bliver maksimalt lukket 20 biler ind på pladsen ad gangen.
 • Vi skal medbringe egne koste og skovle, da de er fjernet fra pladsen.
 • Vi skal sortere affald hjemmefra, så besøget går hurtigt.
 • Vi skal følge myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand.

Læs meget mere på KLAR Forsyning.

Alle museer er lukket.

KL har besluttet, at kommunen fortsat skal udstede NemID, hvor det ikke kan vente til Rådhuset åbner normalt op igen. Du skal kontakte Borgerservice først pr. telefon.

Du finder kontaktinfo her.

Alle daginstitutioner, skoler og specialskoler holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme.

Nødpasning er pasning indenfor den normale åbningstid, i dit barns tilbud, og udover den midlertidige begrænsede åbningstid fra kl. 8-16.

Der er nødpasning for vuggestuebørn i hele åbningstiden frem til d. 23. april 2020.  

Nødpasning er for alle børn, hvis forældre går på arbejde.

Nødpasning er altså ikke længere udelukkende for børn af forældre, der varetager kritiske samfundsfunktioner.

Kontakt dit barns institution eller skole, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte muligheden for nødpasning. 

Læs mere om retningslinjerne her:

Børne- og Undervisningsministeriet: Nødpasning, undervisning, SU, generelt om prøver og forældre, børn og legeaftaler

Greve Kommune tilbyder nødpasning i aften- og nattetimer samt weekend og helligdage for de familier, hvor forældrene kaldes ekstraordinært på arbejde i aften- og nattetimer i sundhedssektoren eller lignende samfundskritiske funktioner. 

Tilbuddet gælder de tilfælde, hvor øvrige pasningsmuligheder (familie og venner) ikke har kunnet løse udfordringen.

Denne nødpasning har åbent alle døgnets timer for 0-9 årige, og den gælder udover den øvrige nødpasning, som finder sted i alle dagtilbud/skoler.

Nødpasning uden for almindelig åbningstid bliver samlet i én daginstitution i kommunen for alle i alderen 0-9 år. Det vil ikke være muligt at tilbyde, at der følger en kendt voksen med fra barnets nuværende institution.

Hvis I har behov for nødpasning af jeres barn af denne karakter, skal I skrive til Mette Harder, Center for Dagtilbud og Skoler på e-mail-adressen mha@greve.dk

I skal senest dagen før kl 12.00 give besked om behov for pasning og meget gerne længere tid før, da der skal kaldes personale på arbejde.

Det vil være Center for Dagtilbud og Skoler, som vurderer, hvorvidt det vil være muligt at tilbyde nødpasning.

For at vurdere dit behov for nødpasning vil Center for Dagtilbud og Skoler blandt andet bede om dokumentation fra din arbejdsgiver for, at du og din eventuelle partner begge er indkaldt til at varetage kritiske funktioner i aften- og nattetimer.

KL har besluttet, at kommunen fortsat skal udstede pas, hvor det ikke kan vente til Rådhuset åbner normalt op igen. Du skal kontakte Borgerservice først pr. telefon.

Du finder kontaktinfo her.

Når du som pårørende ønsker at besøge din kære på et plejecenter i Greve Kommune, skal du følge retningslinjerne. Hvis retningslinjerne ikke overholdes, risikerer beboeren at skulle i karantæne på grund af risiko for at smitte øvrige beboere.

Retningslinjer for besøg på udearealer er:

 • Du skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i mindst 48 timer inden dit besøg. Hvis personalet vurderer, at du har symptomer på COVID-19, kan de nægte dig at besøge plejecentret.
 • Kom kun efter aftale med plejecenteret, og kun på det tidspunkt som du har booket.
 • Du kan som udgangspunkt booke besøg to gange om ugen a 30 minutters varighed på hverdage i dagtimerne. Tidsrummet aftales lokalt.
 • Besøg foregår udendørs med minimum to meters afstand til hinanden fx i en have, på en terrasse eller i en pavillon. Tag derfor tøj på til, at du kan være udenfor.
 • Hold for forsigtighedens skyld to meters afstand til den person, du besøger.
 • Kom kun det antal personer, der er aftalt.
 • Det er kun medarbejdere, som må følge borgeren til og fra besøget.
 • Du må ikke gå ind på plejecentret.
 • Du må ikke benytte faciliteterne på plejecentret fx toilet.
 • Der er mulighed for, at en medarbejder kan være tilstede under besøget, hvis der er behov for støtte.
 • Ønsker du og din kære at drikke fx kaffe eller te under besøget, skal det være aftalt på forhånd. Du må ikke selv medbringe drikkevare eller service.
 • Følg altid personalets anvisninger om, hvor du skal opholde dig under dit besøg. Dette gælder også anvisninger for, hvilken indgang du skal bruge, og hvilken rute du skal gå, for at komme hen til det område, hvor besøget skal foregå.

Du kan læse mere om retningslinjerne her: Sundhedsstyrelsen: Til dig, som skal besøge en pårørende på plejecenter

Som pårørende har du et særligt ansvar for at være med til at forebygge smitte med COVID-19. Derfor er det vigtigt, at du følger anvisningerne fra Sundhedsstyrelsens og fra medarbejdere og ledelse på det plejecenter, du besøger.

Borgere i selvstændig bolig modtager nu socialpædagogisk støtte. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er gældende. Det har især betydning for støtte i borgerens hjem. Afstand på to meter overholdes.

Støttekontaktpersoner er opsøgende og kan være sammen med borgere, når afstand på to meter overholdes.   

Aktivitet- og samvær efter §104 vil starte op i uge 22.

Akuttilbuddet er åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Alle skoler holder lukket i påskeferien inkl. de tre dage før påske.

Der etableres nødpasning i dagtilbud, SFO’er og klub Havanna de tre dage før påske.

Du skal henvende dig direkte til dit barns dagtilbud, SFO eller til Havanna, hvis du har behov for nødpasning i de tre dage før påske.

Det er vigtigt, at du har afsøgt alle andre pasningsmuligheder.

Hvis du har brug for at anmelde rotter eller tegn på rotter, skal du være opmærksom på, at vi har lavet nye retningslinjer for at undgå, at du og rottebekæmperen smitter hinanden med coronavirus.

Du kan læse om vilkårene her: Anmeld rotter

Rådgiverteamet arbejder fortsat på følgende områder:

 • Krisecentre, herberg, og forsorgshjem
 • Udskrivning af psykiatrisk patienter
 • Akut husvilde
 • Botilbud §§ 107 og 108

Du kan kontakte Rådgiverteamet via Greve Kommunes kontaktcenter på tlf. 43 97 97 97 mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00.

Alle afdelinger på rådhuset er lukket for borgerhenvendelser. Der er dog et nødberedskab, og du finder kontaktinfo her.

På baggrund af myndighedernes udmelding om forsamlingsforbud aflyser vi i Greve Kommune årets Sankt Hans ved Mosede Fort.

Vi ser frem til igen at mødes om bålet og synge midsommervisen – forhåbentlig i 2021.

Vedr. genåbning: Læs her brev til forældre i Klub Havana (opdateret 08/04-20)

Vedr. genåbning: Læs her brev til forældre på Kirkemosegaard (opdateret 08/04-20)

Vedr. genåbning: Læs her brev til forældre på Bugtskolen (opdateret 08/04-20)
_________________________________

Under lukningen af skolerne tilbydes alle elever fra 0.-10.klasse nødundervisning.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elev og klasses behov og niveau.

Du skal henvende dig direkte til dit barns lærere eller skole hvis du har spørgsmål vedr. nødundervisningen.

Nødpasning
Alle specialskoler holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme.

Greve Kommune anvender ministeriets 3 kriterier for hvilke familier, der kan indgå i nødpasningen. De tre kriterier er:

 1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Læs mere om de tre kriterier:

Børne- og Undervisningsministeriet: Nødpasning, undervisning, SU, generelt om prøver og forældre, børn og legeaftaler

Sundhedsplejerskerne er ikke længere i nødberedskab.

Der tilbydes igen hjemmebesøg til alle familier med nyfødte og spædbørn.

Sundhedsplejerskerne vil også være tilbage på kommunens skoler

*Alle gruppeaktiviteter er dog fortsat aflyst.

Tandplejen er begyndt at åbne gradvist op for undersøgelser og behandlinger udover akutte behandlinger.

Tandplejen har normal åbningstid. Der foretages en tandfaglig vurdering af hvilke patienter, der skal indkaldes og hvilke, der kan udsættes.

Tandplejen sender tider til de patienter, der skal tilbydes tid. Det gælder både på tandreguleringen og cariesafdelingen. Patienter må ikke møde op uden tidsaftale.

Tandplejen må ikke behandle patienter med symptomer på COVID-19 eller patienter, der har fået konstateret COVID-19.

Du kan altid sende en besked via Digital Post til Teknik & Miljø og så vil henvendelsen blive fordelt til den rette fagperson.

Er du borger:
Send Digital Post

Er du virksomhed:
Send Digital Post

Du kan også ringe på følgende numre:

Byggesag, BBR og matrikulære sager
Tlf. 43 97 91 96
Hverdage kl. 9-11 (onsdag lukket) og torsdag tillige åbent kl. 15-16.

Miljø
Tlf. 43 97 94 48
Hverdage kl. 9-11 (onsdag lukket) og torsdag tillige åbent kl. 15-16.

Vej og Landskab
Tlf. 43 97 94 00
Hverdage kl. 9-11 (onsdag lukket) og torsdag tillige åbent kl. 15-16.

Træningsenheden er lukket, og borgere i genoptræningsforløb er blevet kontaktet eller bliver kontaktet pr telefon eller e-Boks.

Læs mere her om genoptræning under coronakrisen.

Træning i samarbejde med foreningslivet er lukket.

Ungecentret holder lukket som følge af COVID-19.

Det er derfor ikke muligt at møde fysisk op i Ungecentret, Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT) og på Rådhuset i perioden til og med den 7. juni 2020. Møder og aktiviteter er sat på pause i lukkeperioden.

Vi har sat et nødberedskab op, så du, hvis du er ung uden uddannelse og under 30 år, fortsat kan kontakte Ungecentret telefonisk og pr. mail. Er du forældre til en ung mellem 15 og 18 år, er du ligeledes fortsat velkommen til at kontakte os for råd og vejledning omkring din datter/søns uddannelse/job. Læs mere om Ungecentret

Kontakt

Du kan kontakte Ungecentret pr. mail på Digital Post eller pr. telefon via Rådhusets hovednummer: 43 97 97 97 - mandag til torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00.

Du kan stadig fortsætte i dit virksomhedsrettet forløb (virksomhedspraktik og nytteindsats) efter gældende regler, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det. Hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du ikke møder i aktiveringsperioden, vil det ikke påvirke dit forsørgelsesgrundlag

Er du i job med løntilskud (offentlig eller privat virksomhed), skånejob, fleksjob, voksenelev - og lærling, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Alle møder og øvrige aktive aktiveringstilbud er suspenderet som følge af COVID-19.

Mange virksomheder har lige nu spørgsmål til, hvordan de skal gøre, hvis de skal ændre arbejdsfordeling, varsle eller lave andre ændringer.

De virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 200 350 eller tjekke styrelsens hjemmeside.

Byrådet har nu besluttet, at leverandører til Greve Kommune får betaling for deres ydelser meget hurtigere end de normale 30 dage. Den hurtige betaling skal øge likviditeten hos erhvervslivet og dermed være en hjælpende hånd i krisen.

Læs mere: Coronahjælp: Kommunen betaler private virksomheder straks.

Som virksomhedsleder har du måske spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til ændrede arbejdsfordeling, varslinger eller andre ændringer i forbindelse med Corona.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor oprettet en landsdækkende hotline som du kan kontakte på tlf. 72 200 350 alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00. Du kan også læse mere på styrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til de nye hjælpepakker og lønkompensation, kan du finde mere information på Virksomhedsguiden

Har du i øvrigt spørgsmål omkring borgere i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.m., kan du kontakte vores nødberedskab på Digital Post eller tlf. 43 97 80 80 mandag til torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00.

Du kan også kontakte ErhvervsCentret på tlf. 36 91 50 00 for vejledning og sparring samt spørgsmål omkring hjælpepakker.

Visitationen i Center for Sundhed & Pleje kan kontaktes på tlf. 43 97 97 97 mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00.