Corona 16 9

Her kan du få et overblik over, hvordan Greve Kommune håndterer coronavirus. Siden bliver løbende opdateret.

Greve Kommune følger myndighedernes anbefalinger og er nu i gang med at genåbne kommunen i overensstemmelse med retningslinjerne for genåbning fase 4. 

Herunder kan du se, hvad der er åbent, lukket eller åbent med begrænsninger.

Listen er inddelt i emner og sorteret alfabetisk.

Alle private husstande får hentet affald og genanvendelige materialer som normalt, og implementeringen af den nye affaldsordning fortsætter.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er indført restriktioner for brugen af pladsen. Reglerne vil løbende blive tilpasset behovet.

Du kan finde de aktuelle regler på KLAR Forsynings hjemmeside.

Akuttilbuddet er åbent telefonisk alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Læs mere: Akut rådgivning ved psykisk krise

Brug biblioteket næsten som du plejer

Når du benytter bibliotekerne i Greve Kommune, er det vigtigt, at følge retningslinjerne for ophold på biblioteker, som de står beskrevet på biblioteket.

 • Hold afstand.
 • Brug håndsprit.
 • Sprit af efter dig selv.
 • Følg pilene rundt.

Åbningstider

Hovedbiblioteket i Hundige
Selvbetjent
Hverdage kl.7-21
Lørdag & søndag kl.7-17

Personalebetjent
Hverdage kl.10-19
Lørdag kl.10-14

Karlslunde og Tune Bibliotek
Selvbetjent:
Alle dag kl.7-22

Personalebetjent:
Mandage kl. 15 – 18
Onsdage kl. 13 – 15
Fredage kl. 10 – 12

Det kan du på bibliotekerne

 • Du kan låne og aflevere via vores selvbetjeningsmaskiner.
 • Du kan bruge computere, printe og fotokopiere.
 • Du kan opholde dig på biblioteket på udvalgte pladser. Vil du sidde ned og fx læse avis eller studere, så følg retningslinierne som det står beskrevet ved bordene.
 • Du kan også finde bøger på hylden - så længe du husker at holde afstand til andre
 • Du kan få kortvarig hjælp hos personalet. Ved længerevarende forespørgelser fx opgavehjælp, kan du kontakte os på telefon eller skrive en mail.
 • Du kan reservere og afhente lån på reserveringshylden.
 • IT-café, lektiecafé, advokatvagt og Makerspace åbner langsomt op, men med særlige restriktioner.
 • Kun adgang til Piratskibet i Hundige i den personalebetjente åbningstid og med særlige restriktioner.
 • Arrangementer afholdes med de gældende regler udstedt af Kulturministeriet.

Læs mere på Greve Biblioteks hjemmeside

Borgerhusene har åbent inden for de gældende retningslinjer fra Kulturministeriet:

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (pdf)

Borgerservice er igen åbent som normalt. Se åbnings- og telefontider.

Du kan også skrive til Greve Kommune.

Alle institutionerne og botilbud på socialområdet i Center for Job & Socialservice er fortsat åbne, og borgerne modtager den nødvendige støtte og hjælp.

For alle botilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Bostedet Vangeleddet er der indført restriktioner i forhold til besøg. Det er nu muligt for beboerne at få besøg af 1-2 faste pårørende. Besøgene skal som udgangspunkt foregå udenfor, og beboerne skal spritte af før og efter hvert besøg.

Fra den 22. juni blev der igen afholdt byrådsmøder i byrådssalen. Dog med begrænset adgang. 

Læs mere: Byrådsmøde med begrænset adgang

Byrådsmøder i perioden marts til maj blev afholdt online med et it-program, som hedder Zoom. Derfor kunne der ikke tilbydes almindelig spørgetid eller mulighed for at være tilskuer.

Du kan se en optagelse af byrådsmøderne, der blev afholdt online, her:

Dagtilbuddene er pr. 1. august tilbage til en mere almindelig hverdag.

Dog er der fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom dagtilbuddene fortsat er særligt opmærksomme på, at ingen syge børn kommer i institution.

Det enkelte dagtilbud tager stilling til, om deres fysiske indretning giver mulighed for, at forældrene igen kan aflevere og hente i institutionen, eller om det fortsat skal ske udenfor. Der skal kunne sikres afstand mellem forældrene og mellem forældre og personale. Forældre kan deltage ved indkøring barnet.

Alle institutioner har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af børnene eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve kommune rådfører sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed ved alle smittetilfælde. Håndteringen af situationen afhænger af den konkrete situation, og kan derfor ikke beskrives i detaljer på forhånd.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang børn og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i institution.

Læs besked til forældre (lagt på ForældreIntra, mandag den 7. september 2020)

For at få udbetalt engangstilskuddet på 1.000 kroner skal du have fået udbetalt en forsørgelsesydelse i april måned 2020. Tilskuddet bliver automatisk udbetalt til din NemKonto.

Læs mere: Borger.dk: Engangstilskud

Familierådgiverne kan kontaktes som altid.

Har du ikke i forvejen kontakt til en medarbejder, kan du ringe indenfor kommunens almindelige åbningstid til Familierådgivningen på telefon 43 97 93 38.

Familierådgivningen afholder nødvendige møder med fysisk fremmøde. Til dette er der indrettet mødelokaler efter sundhedsstyrelsens krav.

Vil du lave underretninger er det altid en mulighed og pligt. 
Læs mere på greve.dk/underretning

Er du ansat i fleksjob, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Har du fleksjobansatte er de i lighed med ordinært ansatte omfattet af reglerne om lønkompensation og arbejdsfordeling.

Du kan se mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via følgende link STAR fleksjob og Erhvervsstyrelsens på følgende link Lønkompensation Erhvervsstyrelsen.

Skolerne er pr. 1. august tilbage til en mere almindelig hverdag.

Dog er der fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom skolerne fortsat er er særligt opmærksomme på, ingen syge børn kommer i skole.

Forældre bør fortsat udelukkende komme ind på skolen i forbindelse med møder. Forældremøder gennemføres som udgangspunkt med kun én forælder pr. husstand, med mindre skolen har lokaler, der er store nok til at rumme flere.

Alle skoler har en instruks for hvad der skal ske, hvis en af eleverne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve kommune rådfører sig hos Styrelsen for patientsikkerhed ved alle smittetilfælde. Håndteringen af situationen afhænger af den konkrete situation, og kan derfor ikke beskrives i detaljer på forhånd.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang elever og medarbejdere skal hjemsendes og hvornår de kan møde i skole.

Brug af mundbind: Elever fra 4.-10. klasse, der er på udflugter med skolen, hvor der anvendes offentlig transport, skal anvende mundbind.  

Kontakt FrivilligCenter Greve for information om frivillige hjælpemuligheder.

Greve kommunes plejecentre og Rehabiliteringscenter har lukket for alle frivilliges adgang til lokalerne indtil den 1. november i år.

Nedlukningen gælder både frivillige og frivillige foreninger, der normalt benytter lokaler på plejecentrene eller på Rehabiliteringscentret.   

Forlængelsen af nedlukningen skyldes et højt coronasmittetal i Danmark, og er besluttet som et hensyn til borgere og ansatte på alle centre. Det skyldes, at besøgende/frivillige kan være smittede med COVID-19 uden at vide det, og dermed bringe smitten ind i centrene.

Det ville skabe stor smitterisiko for beboerne, der kan smittes, enten direkte f.eks. ved berøring af kontaktflader, eller indirekte ved at personalet pådrager sig en smitte, der er kommet ind i centrene og efterfølgende smitter borgerne.

Greve Rusmiddelcenter er tilbage i normal drift fra mandag den 15. juni 2020.

Beboere og pårørende

De midlertidige besøgsrestriktioner på centret er forlænget til den 1. november. Læs evt. brevet: Besøgsrestriktioner på plejecentre, gældende til 1. november

___________________________________________________

Besøg til inspirationsrum og frivilliges adgang til Hedebo
Hedebo er lukket for gæster til inspirationsrummet, samt for både frivillige og frivillige foreninger, der normalt benytter lokaler på Hedebo.   

Lukningen gælder indtil videre, til den 1. november i år.

Forlængelsen af nedlukningen skyldes et højt coronasmittetal i Danmark, og er besluttet som et hensyn til borgere og ansatte på alle centre. Det skyldes, at besøgende/frivillige kan være smittede med COVID-19 uden at vide det, og dermed bringe smitten ind i centret.

Det ville skabe stor smitterisiko for beboerne, der kan smittes, enten direkte f.eks. ved berøring af kontaktflader, eller indirekte ved at personalet pådrager sig en smitte, der er kommet ind i centrene og efterfølgende smitter borgerne. 

Idrætsfaciliteter i Greve Kommune er åbne. Der er fortsat tiltag på de enkelte faciliteter, der skal medvirke til at forhindre smittespredning.

Hold jer orienteret på faciliteternes hjemmeside og vær opmærksom på at følge skiltning på de forskellige anlæg.

Foreninger opfordres til at holde sig orienteret på www.aktivigreve.dk

God træning.

Vær opmærksom på, at du først må møde op i Borgerservice, når din karantæne på 14 dage er overstået.

Kommer du fra en af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne), skal du medbringe dit pas.

Kommer du fra EU-/EØS-lande og tredjelands lande, skal du medbringe opholdstilladelse. Opholdstilladelsen må højst være 6 måneder gammel. Du skal også medbringe dit pas.

Du finder kontaktinfo her.

Greve Kommune tilbyder et frivilligt isolationsophold til borgere, der har fået konstateret Covid-19, og ikke kan isolere sig i egen bolig.

Her kan du læse, om du kan få et frivilligt isolationsophold, hvilke krav der stilles og hvordan du søger om isolation uden for hjemmet: Isolationsophold til borgere i Greve Kommune

Der er pligt til at deltage i samtaler igen. Vi afholder fortsat mange samtaler via telefon eller videoopkald. Du kan se i din indkaldelse fra jobcentret, om du skal møde fysisk op til samtale eller samtalen holdes digitalt.

Læs mere om Jobcentret

Klubberne er pr. 1. august på tilbage til en mere almindelig hverdag.

Klubberne skal fortsat overholde Sundhedsstyrelsen retningslinjer, og vil derfor ikke kunne tilbyde alle aktiviteter.

Klubtilbuddet vil fortsat primært være udendørs, derfor skal alle have tøj på der passer til vejret.

Alle klubber har en instruks for hvad der skal ske, hvis en af medlemmerne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet. Greve kommune rådfører sig hos Styrelsen for patientsikkerhed ved alle smittetilfælde.

Håndteringen af situationen afhænger af den konkrete situation og kan derfor ikke beskrives i detaljer på forhånd.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger, og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang medlemmer og medarbejdere skal hjemsendes.

Brug af mundbind: På udflugter med klubben, hvor der anvendes offentlig transport, skal der anvendes mundbind.  

Politiet har besluttet, at kørekort til bus, lastbil samt erhverv, der udløber i perioden 1. marts 2020 til og med 30. juni 2020, bliver administrativt forlænget frem til og med den 31. oktober 2020.

De, der har et kørekort, som udløber i denne periode, skal selv oplyse den administrative forlængelse til Politiet, hvis de bliver stoppet. Det gælder KUN for dem, som kører i Danmark. De, som kører i udlandet, skal kontakte Borgerservice pr. telefon.

Du finder kontaktinfo her.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er indført restriktioner for brugen af pladsen. Reglerne vil løbende blive tilpasset behovet.

Du kan finde de aktuelle regler på KLAR Forsynings hjemmeside.

Som regeringen meldte ud i forbindelse med pressemødet lørdag den 15. august vil det fra lørdag den 22. august blive obligatorisk at anvende mundbind eller visir.

Det gælder alle danskere som anvender kollektiv transport, herunder busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer.

For at sikre, at også borgere, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe sig mundbind til brug for transport i den kollektive trafik, har adgang til mundbind, kan de ved henvendelse til bopælskommunen vederlagsfrit kan få udleveret et antal mundbind (5-10 stk. ad gangen).

De pågældende borgere omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse eller de mest socialt udsatte

Museerne har åbent igen.

Beboere og pårørende

De midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentrene er forlænget til den 1. november. Læs evt. brev: Besøgsrestriktioner på plejecentre, gældende til 1. november

_____________________________________________

Gæster til ’åben træning’, café, samt dagcenter
Plejecentrene er lukket for adgang til lokaler. Nedlukningen gælder alle ovenstående grupper af gæster, frivillige og frivillige foreninger.

Lukningen gælder indtil videre til den 1. november i år.    

Forlængelsen af nedlukningen skyldes et højt coronasmittetal i Danmark, og er besluttet som et hensyn til borgere og ansatte på alle centre. Det skyldes, at besøgende/frivillige kan være smittede med COVID-19 uden at vide det, og dermed bringe smitten ind i centret.

Det ville skabe stor smitterisiko for beboerne, der kan smittes, enten direkte f.eks. ved berøring af kontaktflader, eller indirekte ved at personalet pådrager sig en smitte, der er kommet ind i centrene og efterfølgende smitter borgerne. 

Borgere i selvstændig bolig modtager nu socialpædagogisk støtte. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er gældende. Det har især betydning for støtte i borgerens hjem. Afstand på to meter overholdes.

Støttekontaktpersoner er opsøgende og kan være sammen med borgere, når afstand på to meter overholdes.   

Aktivitet- og samvær efter §104 vil starte op i uge 22.

Akuttilbuddet er åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Hvis du har brug for at anmelde rotter eller tegn på rotter, skal du være opmærksom på, at vi har lavet nye retningslinjer for at undgå, at du og rottebekæmperen smitter hinanden med coronavirus.

Du kan læse om vilkårene her: Anmeld rotter

Siden den 12. juni har Rådgiverteamet arbejdet efter normal drift.

Skolerne er pr. 1. august tilbage til en mere almindelig hverdag.

Dog er der fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom skolerne fortsat er er særligt opmærksomme på, ingen syge børn kommer i skole.

Forældre bør fortsat udelukkende komme ind på skolen i forbindelse med møder. Forældremøder gennemføres som udgangspunkt med kun én forælder pr. husstand, med mindre skolen har lokaler, der er store nok til at rumme flere.

Alle skoler har en instruks for hvad der skal ske, hvis en af eleverne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve kommune rådfører sig hos Styrelsen for patientsikkerhed ved alle smittetilfælde. Håndteringen af situationen afhænger af den konkrete situation, og kan derfor ikke beskrives i detaljer på forhånd.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang elever og medarbejdere skal hjemsendes og hvornår de kan møde i skole.

Brug af mundbind: Elever fra 4.-10. klasse, der er på udflugter med skolen, hvor der anvendes offentlig transport, skal anvende mundbind.  

STU Greve følger de nationale gældende retningslinjer for undervisning på ungdomsuddannelser.

Sundhedsplejerskerne er ikke længere i nødberedskab.

Der tilbydes igen hjemmebesøg til alle familier med nyfødte og spædbørn.

Sundhedsplejerskerne vil også være tilbage på kommunens skoler

Der afholdes igen gruppeaktiviteter, i en form hvor vi kan overholde myndighedernes anbefaling.

Læs mere: Tandplejen i Greve Kommune

Tandplejen udfører undersøgelser, kontroller og behandlinger m.m.. Der foretages en tandfaglig vurdering af hvilke patienter, der skal indkaldes. Tandplejen sender tider til de patienter, der skal tilbydes tid. Det gælder både på Tandreguleringen og Cariesafdelingen. Patienter må ikke møde op uden tidsaftale. Tandplejen må ikke behandle patienter med symptomer på COVID-19 eller patienter, der har fået konstateret COVID-19.

Træningsenheden har åbent for genoptrænings- og rehabiliteringsaktiviteter.

Der er dog stadig særlige krav til hygiejne og afstand.

Når du ankommer til Træningsenheden skal du afspritte dine hænder.
Du vil også blive bedt om at spritte træningsredskaber og maskiner af efter brug.

Hvis du er syg eller formodes smittet med Coronavirus, skal du ikke komme til træning.

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte Træningsenheden på 43 97 34 10 mellem kl. 8 og 11.

Ungecentret åbner igen mandag den 15. juni 2020.

Læs mere om Ungecenteret

Mange virksomheder har lige nu spørgsmål til, hvordan de skal gøre, hvis de skal ændre arbejdsfordeling, varsle eller lave andre ændringer.

De virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 200 350 eller tjekke styrelsens hjemmeside.

Byrådet har nu besluttet, at leverandører til Greve Kommune får betaling for deres ydelser meget hurtigere end de normale 30 dage. Den hurtige betaling skal øge likviditeten hos erhvervslivet og dermed være en hjælpende hånd i krisen.

Læs mere: Coronahjælp: Kommunen betaler private virksomheder straks.

Som virksomhedsleder har du måske spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til ændrede arbejdsfordelinger, varslinger eller andre ændringer i forbindelse med Corona.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor oprettet en landsdækkende hotline, som du kan kontakte på tlf. 72 200 350 alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00. Du kan også læse mere på styrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til de nye hjælpepakker og lønkompensation, kan du finde mere information på Virksomhedsguiden

Du kan også kontakte ErhvervsCentret på tlf. 36 91 50 00 for vejledning og sparring samt spørgsmål omkring hjælpepakker.

Har du i øvrigt spørgsmål omkring borgere i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.m., så kan du læse mere her Virksomhedsservice

Visitationen i Center for Sundhed & Pleje kan kontaktes på tlf. 43 97 97 97 mandag, tirsdag, (onsdag lukket), torsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00.