Corona 16 9

Her kan du få et overblik over, hvordan Greve Kommune håndterer coronavirus. Siden bliver løbende opdateret.

Greve Kommune følger myndighedernes anbefalinger og er nu i gang med at genåbne kommunen i overensstemmelse med retningslinjerne for genåbning fase 4. 

Herunder kan du se, hvad der er åbent, lukket eller åbent med begrænsninger.

Listen er inddelt i emner og sorteret alfabetisk.

Alle private husstande får hentet affald og genanvendelige materialer som normalt, og implementeringen af den nye affaldsordning fortsætter.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er indført restriktioner for brugen af pladsen. Reglerne vil løbende blive tilpasset behovet.

Du kan finde de aktuelle regler på KLAR Forsynings hjemmeside.

Akuttilbuddet er åbent telefonisk alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Læs mere: Akut rådgivning ved psykisk krise

Biblioteket i Hundige, Karlslunde og Tune Bibliotek holder lukket - også for selvbetjening

Som konsekvens af statsministeriets seneste udmelding, skal bibliotekerne i Greve Kommune holde lukket. Indtil videre fra onsdag den 9. december 2020 til og med 17. januar 2021.

Har du hjemkomne reserveringer stående, skal de derfor afhentes senest den 8. december.

Har du bøger og andet du skal aflevere i tidsrummet mellem 9. december og 17. januar må du beholde det hjemme. Du vil ikke blive opkrævet gebyr, når du afleverer dem på et senere tidspunkt.

Reserveringer af bøger vil blive sat i bero i perioden.

Alle arrangementer i perioden er aflyst.

For studerende og forskere er der bibliotekarisk betjening pr mail i det omfang, at vi ikke kan reservere eller bestille materialer fra andre samlinger, udover artikelservice og andre online services.
Skriv til kontaktos@grevebib.dk, hvis du har brug artikler eller bøger fra egen samling der skal skaffes hjem.

Læs flere "Ofte stillede spørgsmål om lukningen af biblioteket"

På baggrund af regeringens nyeste udmeldinger om Covid19 restriktioner lukkes der fra og med onsdag den 9. december 2020 ned for al indendørs idræts- og foreningsaktivitet. Det gælder både på idrætscentre, i skolehaller, i klubhuse og i borgerhuse.

Restriktionerne er indtil videre gældende frem til den 17. januar 2021.

Mød kun op, hvis det er absolut nødvendigt !!

Der er obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Du kan booke tid her: Tidbestilling i Borgerservice.

Det er vigtigt, at du kommer så tæt som muligt på din reserverede tid, så vi undgår for mange mennesker i Borgerservice samtidig.

Undgå desuden at komme mere end tre minutter for sent til din reserverede tid, da den herefter slettes.

Er du smittet, har du symptomer på COVID-19 eller afventer svar på test, må du ikke møde op i Borgerservice. Du skal i stedet ringe til os på 43 97 97 97.

Når du er i Borgerservice, skal du bære mundbind eller visir.

Borgerservice har åbent som normalt, se åbnings- og telefontider.

Alle institutionerne og botilbud på socialområdet i Center for Job & Socialservice er fortsat åbne, og borgerne modtager den nødvendige støtte og hjælp.

For alle botilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Bostedet Vangeleddet er der indført restriktioner i forhold til besøg. Det er nu muligt for beboerne at få besøg af 1-2 faste pårørende. Besøgene skal som udgangspunkt foregå udenfor, og beboerne skal spritte af før og efter hvert besøg.

Byrådsmøder bliver afholdt online med et it-program, som hedder Zoom. Der kan ikke tilbydes almindelig spørgetid eller mulighed for at være tilskuer.

Du kan også blive testet for Corona i Greve Kommune.

Fra uge 1: Testes alle hverdage fra kl. 10-15.00 i Hundigehallen, Hundige Allé 11, 2670 Greve.

Du kan kun blive testet, hvis du har bestilt tid
For at blive testet skal du gøre følgende:

 • Gå ind på coronaprover.dk og log på med NemID. Hvis du ikke har NemID, kan du booke tid på tlf. 70 20 42 33.
 • Vælg prøvetagningssted - TestCenter Greve.
 • Vælg dato og tidspunkt.
 • Bekræft dit valg.

Når du møder op for at få taget prøven, skal du medbringe sundhedskort eller billed-ID. Svaret får du efterfølgende på sundhed.dk, i MinSundhed-appen eller på tlf. 57 68 42 33.

Du skal have mundbind på, mens du venter på at blive testet, og når du går indenfor, jævnfør de nye krav om mundbind på offentlige steder.

Er du forælder til et barn under 14 år, der er hjemsendt på grund af corona, kan du nu søge om dagpenge.

Hjælpeordningen gælder for forældre, hvis børn er hjemsendt eller testet positiv med COVID-19 i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020. 

Ordningen gælder, hvis dit barn er sendt hjem efter at have været i nær kontakt med en eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis dit barnet selv er smitte

Find information og ansøg om den midlertidige hjælpeordning på borger.dk

Alle dagtilbud holder åbent i den almindelige åbningstid. Ture må ikke foregå med offentlig transport.

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask i vores dagtilbud, ligesom der også fortsat er særlig opmærksomhed på, at ingen syge børn kommer i institution.

Det enkelte dagtilbud tager stilling til, om deres fysiske indretning giver mulighed for, at forældrene kan aflevere og hente i institutionen, eller om det skal ske udenfor. Der skal kunne sikres afstand mellem forældrene og mellem forældre og personale. Forældre kan deltage ved indkøring barnet.

Alle institutioner har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af børnene eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang børn og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i institution.

Ved smittetilfælde sendes alle, der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede, hjem med henblik på selvisolation og test.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i institutionen her: Coronaskema: Må mit barn komme i institution/skole (pdf)

Greve kommune er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs beskeden sendt til forældrene på ForældreIntra d. 30. december 2020

For at få udbetalt engangstilskuddet på 1.000 kroner skal du have fået udbetalt en forsørgelsesydelse i april måned 2020. Tilskuddet bliver automatisk udbetalt til din NemKonto.

Læs mere: Borger.dk: Engangstilskud

Familierådgiverne kan kontaktes som altid.

Har du ikke i forvejen kontakt til en medarbejder, kan du ringe indenfor kommunens almindelige åbningstid til Familierådgivningen på telefon 43 97 93 38.

Familierådgivningen afholder nødvendige møder med fysisk fremmøde. Til dette er der indrettet mødelokaler efter sundhedsstyrelsens krav.

Vil du lave underretninger er det altid en mulighed og pligt. 
Læs mere på greve.dk/underretning

Er du ansat i fleksjob, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Har du fleksjobansatte er de i lighed med ordinært ansatte omfattet af reglerne om lønkompensation og arbejdsfordeling.

Du kan se mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via følgende link STAR fleksjob og Erhvervsstyrelsens på følgende link Lønkompensation Erhvervsstyrelsen.

Fra mandag d. 4. januar og indtil videre til d. 17. januar 2021 gælder følgende:

0. til 4. årgang er hjemsendt og modtager nødundervisning som fjernundervisning hjemme. Der vil være mulighed for nødpasning af elever hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

Det gælder fx, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration.

Nødpasningen består af et tilbud på skolen, hvor personale fra SFO varetager nødpasningen og forestår hjælp til at deltage i fjernundervisningen for elevens klasse. Der gennemføres dermed ikke undervisning med lærere på skolen.

Bemærk, at nødpasningen for elever fra 4. klassetrin også foregår i skolens sfo. Tilmelding til nødpasning skal ske senest dagen inden pasningen, og senest kl. 15.00.

5. til 10. årgang er hjemsendt og modtager nødundervisning som fjernundervisning. Der er kan være skemaomlægninger i de enkelte klasser og fag, som eleverne ikke får i denne periode.

Der er undervisning på skolen for alle elever i specialklasser, på specialskoler og i modtagerklasser.

Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Nødpasningen på elevens skole. Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Nødpasningen vil bestå af en lektiecafe på skolen, hvor eleven kan få støtte til at deltage i klassens fjernundervisning.

Den enkelte skole vil invitere sårbare og udsatte børn og unge til deltagelse i lektiecaféen.

________________

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom skolerne fortsat er er særligt opmærksomme på, ingen syge børn kommer i skole.

Forældre bør fortsat udelukkende komme ind på skolen i forbindelse med møder. Forældremøder gennemføres som udgangspunkt med kun én forælder pr. husstand, med mindre skolen har lokaler, der er store nok til at rumme flere.

Alle skoler har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af eleverne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang elever og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i institution.

Ved smittetilfælde sendes alle, der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede, hjem med henblik på selvisolation og test. Under hjemsendelsen etableres der fjernundervisning.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i skole her: Coronaskema: Må mit barn komme i institution/skole (pdf)

Greve kommune er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs besked til forældrene på Aula d. 30. december

Røde Kors Parat: her kan du få hjælp til  indkøb af dagligvarer, hundeluftning, afhentning af medicin eller andre praktiske opgaver. (Du kan også tilmelde dig som frivillig).

Ældre Sagen, Greve afdeling: Her er flere forskellige tilbud, rettet mod ældre. 

Læs mere i vedhæftede flyer.

Kontakt i øvrigt FrivilligCenter Greve for information om frivillige hjælpemuligheder.

Greve kommunes plejecentre og Rehabiliteringscenter har lukket for alle frivilliges adgang til lokalerne indtil den 1. februar 2021.

Nedlukningen gælder både frivillige og frivillige foreninger, der normalt benytter lokaler på plejecentrene eller på Rehabiliteringscentret.  

Forlængelsen af nedlukningen skyldes et højt coronasmittetal i Danmark, og er besluttet som et hensyn til borgere og ansatte på alle centre. Det skyldes, at besøgende/frivillige kan være smittede med COVID-19 uden at vide det, og dermed bringe smitten ind i centrene.

Det ville skabe stor smitterisiko for beboerne, der kan smittes, enten direkte f.eks. ved berøring af kontaktflader, eller indirekte ved at personalet pådrager sig en smitte, der er kommet ind i centrene og efterfølgende smitter borgerne.

Greve Rusmiddelcenter er i normal drift.

Beboere og pårørende
De midlertidige besøgsrestriktioner på centret er forlænget til 1. februar 2021.

En beboers mulighed for eller ret til at forlade et plejecenter, bliver ikke påvirket af hverken restriktioner eller forbud mod besøg.

De tre "nære pårørende", som beboerne har valgt, kan besøge indendørs i beboerens bolig, men kun to af gangen. Der er som hovedregel adgang gennem haven. Undtagelse for beboere der bor på 1. sal, her følges pårørende til beboerens bolig.

Se eventuelt seneste brev: Vedrørende besøg på rehabiliteringscentret Hedebo fra den 18. december 2020. Eller kontakt personalet på Hedebo for nærmere information. 

Besøg til inspirationsrum og frivilliges adgang til Hedebo
Hedebo er lukket for gæster til inspirationsrummet, samt for både frivillige og frivillige foreninger, der normalt benytter lokaler på Hedebo.  

Lukningen gælder indtil videre til den 1. februar 2021.

Forlængelsen af nedlukningen skyldes et højt coronasmittetal i Danmark, og er besluttet som et hensyn til borgere og ansatte på alle centre. Det skyldes, at besøgende/frivillige kan være smittede med COVID-19 uden at vide det, og dermed bringe smitten ind i centret.

Det ville skabe stor smitterisiko for beboerne, der kan smittes, enten direkte for eksempel ved berøring af kontaktflader, eller indirekte ved at personalet pådrager sig en smitte, der er kommet ind i centrene og efterfølgende smitter borgerne.

På baggrund af regeringens nyeste udmeldinger om Covid19 restriktioner lukkes der fra og med onsdag den 9. december 2020 ned for al indendørs idræts- og foreningsaktivitet. Det gælder både på idrætscentre, i skolehaller, i klubhuse og i borgerhuse. Der er dog en undtagelse for professionel idræt.

Udendørs idræt kan gennemføres med maksimalt ti deltagere. Foreningerne er selv ansvarlige for at tilrettelægge ud fra gældende retningslinjer fra specialforbund, ligesom i foråret. Omklædningsfaciliteter lukkes og kan ikke anvendes.

Restriktionerne er indtil videre gældende frem til den 17. januar 2021.

Vær opmærksom på, at du først må møde op i Borgerservice, når din karantæne på 10 dage er overstået, eller du kan fremvise en negativtest, der er taget i Danmark efter ankomst.

Kommer du fra en af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne), skal du medbringe dit pas.

Kommer du fra EU-/EØS-lande og tredjelands-lande, skal du medbringe opholdstilladelse. Opholdstilladelsen må højst være seks måneder gammel. Du skal også medbringe dit pas.

Du finder kontaktinfo her.

Greve Kommune tilbyder et frivilligt isolationsophold til borgere, der har fået konstateret Covid-19, og ikke kan isolere sig i egen bolig.

Sådan ansøger du
Send dit testresultat til Digital Post og ring til vagttelefonen, som har tlf. 21 65 70 24. Du kan ringe mellem kl. 8.00 og 15.00 alle ugens syv dage. I øvrig tidsrum er telefonen lukket

Du vil under samtalen blive stillet en række spørgsmål vedrørende personoplysninger, din helbredstilstand og dine boligforhold. Efter samtalen afgøres det, om du kan bevilges et isolationsophold.

Her kan du læse mere, om du kan få et frivilligt isolationsophold, hvilke krav der stilles, og hvordan du søger om isolation uden for hjemmet.

Sådan ansøger du: Isolationsophold til borgere i Greve Kommune

Yderligere information, hvis du har fået bevilget et isolationsophold: Velkommen til dit isolationsophold

På grund af regeringens seneste restriktioner arbejder de fleste af jobcentrets medarbejdere hjemmefra den kommende tid, og kontakten med borgerne vil primært foregå digitalt.

Du skal dog fortsat møde op fysisk, hvis du ønsker at melde dig ledig. Der er oprettet et nødberedskab i jobcentret, der er fysisk til stede i åbningstiden.

Som ledig skal du fortsat stå til rådighed og søge ordinære jobs. Du har også ret og pligt til at deltage i samtaler med jobcentret. Disse vil dog primært foregår digitalt.

Frem til 31. januar 2021 lukkes der helt ned for tilbuddet om nytteindsats. Der vil indtil 31. januar 2021 kun blive igangsat nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud, hvis du er enig heri, og det kan gennemføres digitalt.

Er du allerede i et forløb på en virksomhed, kan du fortsætte, hvis du ønsker det, og tilbuddet lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vejledning og opkvalificeringsforløb videreføres og oprettes kun, hvis det kan foregå digitalt.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte jobcentret i den sædvanlige åbningstid på tlf.: 43 97 97 97 eller send digital post

Du kan søge om uddannelses- eller kontanthjælp ved at kontakte tlf.: 43 97 97 97 eller send digital post

Er du medlem af en a-kasse, skal du tilmelde dig via jobnet

Klubberne er indtil videre lukket frem til d. 17. januar 2021.

Der kan være tilbud for sårbare, udsatte unge. Denne mulighed gælder for unge med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være unge, som mistrives og har behov for ekstra støtte og daglig kontakt for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position. Kontakt den enkelte klub for nærmere information om et muligt tilbud.

Klubber er åbne for medlemmer, der er elever på specialskoler og i specialklasser.

Alle klubber har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af medlemmerne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang medlemmer og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i klub.

Ved smittetilfælde sendes alle der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede hjem med henblik på selvisolation og test.

Hjemsendelse fra skole eller ungdomsuddannelse gælder også fremmøde i klubben,

Se beskrivelse af reglerne for hvornår dit barn må komme i klub her: Coronaskema: Må mit barn komme i institution/skole (pdf)

Greve kommune er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se åbnings- og telefontider.

Du kan også skrive til Greve Kommune.

Teknik & Miljø
Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler fra Center for Teknik & Miljø, skal det ske via Greve Kommunes telefontid eller på mail teknik@greve.dk.

Mød kun op, hvis det er absolut nødvendigt !!

Se åbnings- og telefontider

Du kan også skrive til Greve Kommune

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er indført restriktioner for brugen af pladsen. Reglerne vil løbende blive tilpasset behovet.

Du kan finde de aktuelle regler på KLAR Forsynings hjemmeside.

Krav om mundbind
Det er et krav at benytte mundbind eller visir på følgende områder:

 • I al kollektiv transport inklusive taxi og færger samt på stationer over hele landet
 • sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet
 • I detailhandlen
 • Kultur- og kirkeinstitutioner
 • Idræts- og foreningsfaciliteter
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Borgerservice og Jobcentre

Gratis mundbind
Det er muligt at hente gratis mundbind hos Greve Kommunes Borgerservice inden for almindelig åbningstid for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper samt studerende på enten ungdoms- og videregående uddannelser. Det vil sige borgere, hvor det vil være en økonomisk byrde at købe mundbind. Det er dog fortsat udgangspunktet, at man køber sine mundbind selv.

Undtaget for brug af mundbind
Følgende er fritaget fra at bruge mundbind:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Kommunale bygninger med krav om mundbind:

 • Biblioteker
 • Borgerhuse / Aktivhuset Olsbækken
 • Borgerservice
 • Greve Idrætscenter
 • Greve Kultur-Base
 • Greve Misbrugscenter
 • Greve Museum
 • Greve Svømmehal
 • Greve Videnscenter
 • Jobcentret (både borger og medarbejder skal have mundbind på under samtalen)
 • Karlslunde Idrætscenter
 • Klubhuse
 • Pensionistcentre
 • Skoler – til og fra idrætsaktiviteter
 • Tune Idrætscenter

Greve Museum og Mosede Fort har lukket til og med søndag den 17. januar 2021. Du kan besøge museerne igen tirsdag den 19. januar, da de begge har mandagslukket.

Mød kun op, hvis det er absolut nødvendigt !!

Se åbnings- og telefontider

Du kan også skrive til Greve Kommune

Beboere og pårørende
De midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentrene er forlænget til den 1. februar 2021.

En beboers mulighed for eller ret til at forlade et plejecenter, bliver ikke påvirket af hverken restriktioner eller forbud mod besøg.

Sundhedsstyrelsen ændrede den 18. december i retningslinjerne, sådan at det nu på nogle centre er muligt for de tre "nære pårørende", at besøge beboerne i egen bolig – dog kun af to pårørende ad gangen.

Når ændringen kun gælder på nogle centre, skyldes det centrenes forskellige indretning; f.eks. kan etagebyggeri gøre det sundhedsmæssigt uforsvarligt at få besøg i egen bolig, fordi pårørende typisk ikke kan tilgå boligen direkte fra gaden, men skal passere fællesarealer.

Der kan også være centre hvor der er smitteudbrud; hvilket får betydning for, hvorvidt det er muligt at aflægge besøg.

Du skal derfor orientere dig i brevet, der ligger under de nedenstående plejecentre. Hvis der ikke er vedhæftet et brev, skyldes det at centret er midlertidigt lukket.

___________________________________________________

Besøg i Dahliahuset
Vi er den 7. januar 2021 blevet påbudt at indføre et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Dahliahuset.

Der vil dog være adgang til beboerens del af boligen i "kritiske situationer", eller hvis pårørende til en tidligere afdød beboer skal hente ejendele fra boligen.  

Vi informerer her på hjemmesiden, så snart de udvidede besøgsrestriktioner er ophævet.

Besøg i Grønlykkeparken
Det midlertidige påbud, der blev indført den 16. december 2020, er blevet ophævet den 5. januar 2021.

Da besøg til borgere i Grønlykkeparken ikke kan tilgås direkte fra gaden, men skal passere fællesarealer, betyder det, at det fortsat kun er den ene nære pårørende, der må komme på besøg i boligen.

Herudover vil der være adgang til beboerens del af boligen i "kritiske situationer", eller hvis pårørende til en tidligere afdød beboer skal hente ejendele fra boligen.

Besøg på Langagergaard
Vi er den 21. december blevet påbudt at indføre et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Langagergaard plejecenter.

Eneste undtagelse fra besøgsforbuddet er "den nærmeste pårørende", der kan besøge beboeren i den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Herudover vil der være adgang til beboerens del af boligen i "kritiske situationer", eller hvis pårørende til en tidligere afdød beboer skal hente ejendele fra boligen.   

Det betyder, at "de to nære pårørende" midlertidigt ikke kan besøge borgere: hverken i den del af boligen, som beboeren selv råder over, i det indendørs besøgsrum eller i udendørs besøgsfaciliteter.

Vi informerer her på hjemmesiden, så snart de udvidede besøgsrestriktioner er ophævet.

Besøg på Møllehøj plejecenter
Det er muligt for de tre nære pårørende at besøge beboerne via boligens terrasse indgang, dog må der kun være to besøgende ad gangen.

Herudover vil der være adgang til beboerens del af boligen i "kritiske situationer", eller hvis pårørende til en tidligere afdød beboer skal hente ejendele fra boligen.   

Det betyder samtidig at der ikke længere vil være mulighed for at besøge beboerne i det indendørs besøgsrum.

Se eventuelt brevet til beboere og pårørende: Vedrørende besøg på Lokalcenter Møllehøj.

Besøg på Nældebjerg Plejecenter
Vi er den 18. december blevet påbudt at indføre et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Nældebjerg plejecenter.

Eneste undtagelse fra besøgsforbuddet er "den nærmeste pårørende", der kan besøge beboeren i den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Herudover vil der være adgang til beboerens del af boligen i "kritiske situationer", eller hvis pårørende til en tidligere afdød beboer skal hente ejendele fra boligen.   

Det betyder, at "de to nære pårørende" midlertidigt ikke kan besøge borgere: hverken i den del af boligen, som beboeren selv råder over, i det indendørs besøgsrum eller i udendørs besøgsfaciliteter.

Vi informerer her på hjemmesiden, så snart de udvidede besøgsrestriktioner er ophævet.

Besøg på Strandcentret
Det midlertidige påbud, der blev indført den 16. december 2020, er blevet ophævet den 5. januar 2021.

Da afdelingerne på Strandcentret er forskellige, skal besøgende være opmærksomme på forskellige indgange alt efter, hvilken afdeling de skal besøge:

 • Vibe-Lærkehuset:
  Stueetagen: Borger skal besøges via terrasseindgang, det vil sige, at borgers bolig må ikke tilgås via fællesarealet.
  1-2 sal: Den pårørende der er valgt som 1 prioritet må fortsat gå til bolig ad nærmeste indgang. Yderlig besøg skal ske i indendørs besøgsrum og indgangen ved besøgsrum anvendes her.
 • Svanhuset: Besøg til borgere på de lange gange skal ske via branddøren. Besøgende skal vente på at personalet åbner op.
 • Strandbo-Kvisten: Besøg skal ske vi bagindgang til afdelingen. Besøgende skal vente på at personalet åbner op.

___________________________________________________

For alle plejecentre gælder: Gæster til "åben træning", café, samt dagcenter
Plejecentrene er lukket for adgang til lokaler. Nedlukningen gælder alle ovenstående grupper af gæster, frivillige og frivillige foreninger.

Lukningen gælder indtil videre til den 1. februar 2021.

Forlængelsen af nedlukningen skyldes et højt Coronasmittetal i Danmark, og er besluttet som et hensyn til borgere og ansatte på alle centre. Det skyldes, at besøgende/frivillige kan være smittede med COVID-19 uden at vide det, og dermed bringe smitten ind i centret.

Det ville skabe stor smitterisiko for beboerne, der kan smittes, enten direkte for eksempel ved berøring af kontaktflader, eller indirekte ved at personalet pådrager sig en smitte, der er kommet ind i centrene og efterfølgende smitter borgerne.

Borgere i selvstændig bolig modtager nu socialpædagogisk støtte. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er gældende. Det har især betydning for støtte i borgerens hjem. Afstand på to meter overholdes.

Støttekontaktpersoner er opsøgende og kan være sammen med borgere, når afstand på to meter overholdes.   

Aktivitet- og samvær efter §104 kører.

Akuttilbuddet er åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Hvis du har brug for at anmelde rotter eller tegn på rotter, skal du være opmærksom på, at vi har lavet nye retningslinjer for at undgå, at du og rottebekæmperen smitter hinanden med coronavirus.

Du kan læse om vilkårene her: Anmeld rotter

Siden den 12. juni har Rådgiverteamet arbejdet efter normal drift.

Der er undervisning for eleverne i kommunens specialklasser og på specialskolerne.

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom skolerne fortsat er er særligt opmærksomme på, ingen syge børn kommer i skole.

Forældre bør fortsat udelukkende komme ind på skolen i forbindelse med møder. Forældremøder gennemføres som udgangspunkt med kun én forælder pr. husstand, med mindre skolen har lokaler, der er store nok til at rumme flere.

Alle skoler har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af eleverne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang elever og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i institution.

Ved smittetilfælde sendes alle der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede hjem med henblik på selvisolation og test. Under hjemsendelsen etableres der fjernundervisning.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i skole her: Coronaskema: Må mit barn komme i institution/skole (pdf)

Greve kommune er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

STU Greve følger de nationale gældende retningslinjer for undervisning på ungdomsuddannelser.

Sundhedsplejerskerne er ikke længere i nødberedskab.

Der tilbydes igen hjemmebesøg til alle familier med nyfødte og spædbørn.

Sundhedsplejerskerne vil også være tilbage på kommunens skoler

Der afholdes igen gruppeaktiviteter, i en form hvor vi kan overholde myndighedernes anbefaling.

Læs mere: Tandplejen i Greve Kommune

Tandplejen udfører undersøgelser, kontroller og behandlinger m.m.. Der foretages en tandfaglig vurdering af hvilke patienter, der skal indkaldes.

Tandplejen sender tider til de patienter, der skal tilbydes tid. Det gælder både på Tandreguleringen og Cariesafdelingen.

Patienter må ikke møde op uden tidsaftale. Tandplejen må ikke behandle patienter med symptomer på COVID-19 eller patienter, der har fået konstateret COVID-19.

Træningsenheden har åbent for genoptrænings- og rehabiliteringsaktiviteter.

Der er dog stadig særlige krav til hygiejne og afstand.

Når du ankommer til Træningsenheden, skal du bære mundbind eller visir, og du skal afspritte dine hænder.

Du vil også blive bedt om at spritte træningsredskaber og maskiner af efter brug.

Hvis du er syg eller formodes smittet med Coronavirus, skal du ikke komme til træning.

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte Træningsenheden på 43 97 34 10 mellem kl. 8 og 11.

Ungecentret er åbent for samtaler. Samtalerne foregår pr. telefon.

Læs mere om Ungecenteret

Du kan ringe til ungevejlederne, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til at vælge den rette uddannelse.

Find din vejleder her

Information om nyttejobs for unge under 29 år
I perioden 20. december 2020 til 31. januar 2021 lukkes der helt ned for nytteindsats.

Du skal fortsat møde op fysisk, hvis du ønsker at melde dig ledig.

Se mere om de ændrede regler på baggrund af regeringens seneste restriktioner under fanen ”Jobcentret” på denne side. 

Hvis du er i tvivl, kontakt da din rådgiver eller virksomhedskonsulent.

Du kan ringe på Greve Kommunes hovednummer: 43 97 97 97.

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet et program for COVID-19-vaccinen. Du kan læse mere om det her: 

Kørsel til vaccine
Borgere, der modtager personlig pleje og praktisk bistand, forventes snart at kunne blive tilbudt vaccine. Borgerne vil modtage en invitation til dette via e-Boks.

Har man ikke selv mulighed for at tilmelde sig til vaccination, og/eller sørge for transport til vaccinationsstedet, og har man heller ikke pårørende der kan hjælpe med dette, kan Greve Kommune hjælpe med dette.

Alle der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp vil blive kontaktet af hjemmeplejen i forhold til dette.

Læs mere: FAQ: Hvis du har fået tilbudt COVID-19-vaccine

Mange virksomheder har lige nu spørgsmål til, hvordan de skal gøre, hvis de skal ændre arbejdsfordeling, varsle eller lave andre ændringer.

De virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 200 350 eller tjekke styrelsens hjemmeside.

Byrådet har nu besluttet, at leverandører til Greve Kommune får betaling for deres ydelser meget hurtigere end de normale 30 dage. Den hurtige betaling skal øge likviditeten hos erhvervslivet og dermed være en hjælpende hånd i krisen.

Læs mere: Coronahjælp: Kommunen betaler private virksomheder straks.

Som virksomhedsleder har du måske spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til ændrede arbejdsfordelinger, varslinger eller andre ændringer i forbindelse med Corona.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor oprettet en landsdækkende hotline, som du kan kontakte på tlf. 72 200 350 alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00. Du kan også læse mere på styrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til de nye hjælpepakker og lønkompensation, kan du finde mere information på Virksomhedsguiden

Du kan også kontakte ErhvervsCentret på tlf. 36 91 50 00 for vejledning og sparring samt spørgsmål omkring hjælpepakker.

Har du i øvrigt spørgsmål omkring borgere i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.m., så kan du læse mere her Virksomhedsservice

Visitationen i Center for Sundhed & Pleje kan kontaktes på tlf. 43 97 97 97 mandag, tirsdag, (onsdag lukket), torsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00.