Corona 16 9

Her kan du få et overblik over, hvordan Greve Kommune håndterer coronavirus. 

Indholdet er sorteret alfabetisk, og siden bliver løbende opdateret.

Alle private husstande får hentet affald og genanvendelige materialer som normalt, og implementeringen af den nye affaldsordning fortsætter.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er indført restriktioner for brugen af pladsen. Reglerne vil løbende blive tilpasset behovet.

Du kan finde de aktuelle regler på KLAR Forsynings hjemmeside.

Akuttilbuddet er åbent telefonisk alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Læs mere: Akut rådgivning ved psykisk krise

Biblioteket i Hundige, Karlslunde og Tune Bibliotek holder lukket - også for selvbetjening.

Som konsekvens af statsministeriets seneste udmelding, skal bibliotekerne i Greve Kommune holde lukket. Indtil videre til og med 5. april, 2021.

Har du bøger, og andet du skal aflevere i tidsrummet mellem 9. december og 5. april, må du beholde det hjemme. Du vil ikke blive opkrævet gebyr, når du afleverer dem på et senere tidspunkt.

Reserveringer af bøger vil blive sat i bero i perioden, men du kan bestille en læsepose online til afhentning foran biblioteket på hjemmesiden www.grevebibliotek.dk 

Alle arrangementer i perioden er aflyst.

For studerende og forskere er der bibliotekarisk betjening pr. mail i det omfang, at vi ikke kan reservere eller bestille materialer fra andre samlinger, udover artikelservice og andre online services.

Skriv til kontaktos@grevebib.dk, hvis du har brug artikler eller bøger fra egen samling der skal skaffes hjem.

Læs flere "Ofte stillede spørgsmål om lukningen af biblioteket"

Mød kun op, hvis det er absolut nødvendigt !!

Der er obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Du kan booke tid her: Tidbestilling i Borgerservice.

Det er vigtigt, at du kommer så tæt som muligt på din reserverede tid, så vi undgår for mange mennesker i Borgerservice samtidig.

Undgå desuden at komme mere end tre minutter for sent til din reserverede tid, da den herefter slettes.

Er du smittet, har du symptomer på COVID-19 eller afventer svar på test, må du ikke møde op i Borgerservice. Du skal i stedet ringe til os på 43 97 97 97.

Når du er i Borgerservice, skal du bære mundbind eller visir.

Borgerservice har åbent som normalt, se åbnings- og telefontider.

Alle institutionerne og botilbud på socialområdet i Center for Job & Socialservice er fortsat åbne, og borgerne modtager den nødvendige støtte og hjælp.

For alle botilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Bostedet Vangeleddet er der indført restriktioner i forhold til besøg. Det er nu muligt for beboerne at få besøg af 1-2 faste pårørende. Besøgene skal som udgangspunkt foregå udenfor, og beboerne skal spritte af før og efter hvert besøg.

Byrådsmøder bliver afholdt online med et it-program, som hedder Zoom. Der kan ikke tilbydes almindelig spørgetid eller mulighed for at være tilskuer.

Disse former for dokumentation er gældende:

 • Gennemført vaccination: Din vaccination er gyldig som dokumentation to uger efter den afsluttende vaccinedosis.
 • Negativ COVID-19-test: Du kan bruge en negativ test som dokumentation, hvis den er foretaget inden for de seneste 72 timer. Gælder både PCR-test og hurtigtest (antigentest).
 • Tidligere smittet med COVID-19: Din positive test skal være foretaget inden for de seneste 2-12 uger for at være gyldig som dokumentation.

Dokumentation for borgere uden smartphone og Nem-ID:

 • Gennemført vaccination:
  • Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post.
  • Fra den 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccineret modtage passet. Det bliver løbende sendt til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres.
  • Der etableres en telefonservice, hvor færdigvaccinerede kan bestille et printet vaccinationspas.
 • Negativ COVID-19-test
  • Du kan bruge en negativ test som dokumentation, hvis den er foretaget inden for de seneste 72 timer. Gælder både PCR-test og hurtigtest (antigentest).
  • Du kan få fysisk dokumentation for svar på antigentest hos mange private udbydere. Det vil fremover blive stillet som krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det. Der arbejdes desuden på en løsning med hensyn til svar på PCR-test.
  • Der findes en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente COVID-19-testpas.

Ved yderligere spørgsmål om coronapasset kan du kontakte Den myndighedsfælles coronahotline på telefon 70 20 02 33

Du kan læse mere om coronapasset på følgende links:

I Greve Kommune kan du både blive testet for corona med pcr-testen (i halsen), og med kviktest (i næsen). 

PCR-test: Testes alle hverdage i Hundigehallen, Hundige Allé 11, 2670 Greve.

Du kan kun blive testet, hvis du har bestilt tid
For at blive testet skal du gøre følgende:

 • Gå ind på coronaprover.dk og log på med NemID. Hvis du ikke har NemID, kan du booke tid på tlf. 70 20 42 33.
 • Vælg prøvetagningssted - TestCenter Greve.
 • Vælg dato og tidspunkt.
 • Bekræft dit valg.

Når du møder op for at få taget prøven, skal du medbringe sundhedskort eller billed-ID. Svaret får du efterfølgende på sundhed.dk, i MinSundhed-appen eller på tlf. 57 68 42 33.

Du skal have mundbind på, mens du venter på at blive testet, og når du går indenfor, jævnfør de nye krav om mundbind på offentlige steder.

Kviktest
Du kan blive kviktestet uden tidsbestilling tre steder i Greve Kommune, hvis du er over 12 år:

 • Boligområdet Askerød, Digehuset – alle dage fra klokken 9-19.
 • Tune Menighedscenter - mandage og fredage klokken 9-19.
 • Karlslunde Hallerne - onsdage og søndage klokken 9-19.

Svaret på testen får du i løbet af 15-20 minutter. Det er Falck, der står for kviktest, og du kan læse mere på Falcks hjemmeside.

Er du forælder til et barn under 14 år, der er hjemsendt på grund af corona, kan du søge om dagpenge.

Læs mere om ordningen på borger.dk: Dagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19

Alle dagtilbud holder åbent i den almindelige åbningstid. Ture må ikke foregå med offentlig transport.

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask i vores dagtilbud, ligesom der også fortsat er særlig opmærksomhed på, at ingen syge børn kommer i institution.

Det enkelte dagtilbud tager stilling til, om deres fysiske indretning giver mulighed for, at forældrene kan aflevere og hente i institutionen, eller om det skal ske udenfor. Der skal kunne sikres afstand mellem forældrene og mellem forældre og personale. Forældre kan deltage ved indkøring barnet.

Forældre skal bære mundbind eller visir i institutionen. Det gælder både ved aflevering og afhentning og hvis de skal deltage i møder i institutionen.  

Alle institutioner har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af børnene eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang børn og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i institution.

Ved smittetilfælde sendes alle, der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede, hjem med henblik på selvisolation og test.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i institutionen (pdf) 

Greve kommune er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

For at få udbetalt engangstilskuddet på 1.000 kroner skal du have fået udbetalt en forsørgelsesydelse i april måned 2020. Tilskuddet bliver automatisk udbetalt til din NemKonto.

Læs mere: Borger.dk: Engangstilskud

Familierådgiverne kan kontaktes som altid.

Har du ikke i forvejen kontakt til en medarbejder, kan du ringe indenfor kommunens almindelige åbningstid til Familierådgivningen på telefon 43 97 93 38.

Familierådgivningen afholder nødvendige møder med fysisk fremmøde. Til dette er der indrettet mødelokaler efter sundhedsstyrelsens krav.

Vil du lave underretninger er det altid en mulighed og pligt. 
Læs mere på greve.dk/underretning

Er du ansat i fleksjob, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Har du fleksjobansatte er de i lighed med ordinært ansatte omfattet af reglerne om lønkompensation og arbejdsfordeling.

Du kan se mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via følgende link STAR fleksjob og Erhvervsstyrelsens på følgende link Lønkompensation Erhvervsstyrelsen.

0 til 4. årgang kan fortsat møde i skole og SFO.

5 til 10. årgang i Greve Kommune har fysisk fremmøde én dag om ugen til udendørs aktiviteter/undervisning. De øvrige dage vil der fortsat være fjernundervisning.

Det er lokalt på den enkelte skole, at de konkrete planer for skolen og hver klasse lægges, forældre og elever kan følge med på AULA i den kommende tid.

Der er undervisning på skolen for alle elever i specialklasser, på specialskoler og i modtagerklasser.

Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Nødpasningen på elevens skole. Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Nødpasningen vil bestå af en lektiecafe på skolen, hvor eleven kan få støtte til at deltage i klassens fjernundervisning.

Den enkelte skole vil invitere sårbare og udsatte børn og unge til deltagelse i lektiecaféen.

________________

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom skolerne fortsat er er særligt opmærksomme på, ingen syge børn kommer i skole.

Forældre bør fortsat udelukkende komme ind på skolen i forbindelse med møder. Forældremøder gennemføres som udgangspunkt med kun én forælder pr. husstand, med mindre skolen har lokaler, der er store nok til at rumme flere.

Alle skoler har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af eleverne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Ved smittetilfælde sendes alle, der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede, hjem med henblik på selvisolation og test. Under hjemsendelsen etableres der fjernundervisning.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i skole (pdf)

Røde Kors Parat: her kan du få hjælp til  indkøb af dagligvarer, hundeluftning, afhentning af medicin eller andre praktiske opgaver. (Du kan også tilmelde dig som frivillig).

Ældre Sagen, Greve afdeling: Her er flere forskellige tilbud, rettet mod ældre. 

Læs mere i vedhæftede flyer.

Kontakt i øvrigt FrivilligCenter Greve for information om frivillige hjælpemuligheder.

Det er endnu ikke muligt for frivillige foreninger at benytte plejecentrets lokaler, det kan tidligst ske den 6. maj – med Corona pas, ifølge Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark (pdf).

Nedlukningen gælder både frivillige, frivillige foreninger og åben træning, der normalt benytter lokaler på Greve Kommunes plejecentre eller Rehabiliteringscenter Hedebo.

Greve Rusmiddelcenter er i normal drift.

Beboere og pårørende
Det er muligt for den nærmeste pårørende og de to nære pårørende at besøge en beboer på beboerens stue, dog kan der højest være to på besøg af gangen.

Forud for besøg på Rehabiliteringscentret Hedebo skal du ringe på tlf. 43 41 50 25 for at træffe en aftale. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12.

I skal som pårørende henvende jer ved hovedindgangen, og udfylde en smitteseddel inden jeres besøg. Derudover gælder følgende retningslinjer:

 • Pårørende til borgere på E- og A-gangen skal efter udfyldelse af smitteseddel selv gå gennem haven og ind ad terrassedøren i borgerens bolig.
 • Pårørende til borgere på C-gangen skal efter udfyldelse af smitteseddel, gå til indgangen ved C, hvor de bliver lukket ind af personale.
 • Pårørende til borgere på F-gangen og 1. sal skal efter udfyldelse af smitteseddel følges af personale til boligen.
 • Pårørende må ikke færdes på fællesarealer herunder anvende toiletter, café med mere.

Da mange pårørende ønsker at besøge beboerne på centret, kan vi kun tilbyde, at hver beboer får ét besøg pr. dag (børn under 18 år kan følges med den voksne). Det er vigtigt at overholde den tid, der aftales med centret.

Undtagelsen for ovenstående er, hvis en beboer bliver "kritisk syg"; i den situation vil det være muligt at besøge beboeren på stuen, ligesom pårørende til en tidligere afdød beboer kan hente ejendele fra boligen.

Beboere kan frit forlade Hedebo
En beboers mulighed for eller ret til at forlade rehabiliteringscentret, bliver ikke påvirket af hverken restriktioner eller forbud mod besøg.

Besøg til inspirationsrum og frivilliges adgang til Hedebo
Det er endnu ikke muligt for borgere at besøge inspirationsrummet og for frivillige at benytte lokalerne på Hedebo: det kan tidligst ske den 6. maj – med Corona pas, ifølge Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark (pdf).

Vær opmærksom på, at du først må møde op i Borgerservice, når din karantæne på 10 dage er overstået, eller du kan fremvise en negativtest, der er taget i Danmark efter ankomst.

Kommer du fra en af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne), skal du medbringe dit pas.

Kommer du fra EU-/EØS-lande og tredjelands-lande, skal du medbringe opholdstilladelse. Opholdstilladelsen må højst være seks måneder gammel. Du skal også medbringe dit pas.

Du finder kontaktinfo her.

Greve Kommune tilbyder et frivilligt isolationsophold, hvis du er borger i kommunen og opfylder følgende kriterier:

 • Du har fået konstateret COVID-19, som ikke kræver sygehusindlæggelse
 • Du har symptomer på COVID-19, som ikke kræver sygehusindlæggelse
 • Du er ”nær kontakt” til en person, der er smittet med COVID-19
 • Du skal isolere dig efter udlandsophold

Derudover skal du opfylde følgende kriterier i forhold til din husstand:

 • Du bor sammen med mange personer på et lille område, og du kan ikke opdele boligen på en måde, så du kan isolere dig fra de andre i husstanden
 • Du bor sammen med personer på et lille område, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra
 • Du bor sammen med personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet – f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelser

Børn under 18 kan kun visiteres til isolationsophold sammen med en voksen fra husstanden.

Sådan ansøger du
Hvis du har et testresultat, der viser, du er smittet, skal du sende det til Digital Post. Dertil skal alle ansøgere ringe til vagttelefonen på 21 65 70 24, som bliver betjent af en fra Visitationen. Du kan ringe mellem kl. 8:00 og 15:00 alle ugens syv dage.

Du vil under samtalen blive stillet en række spørgsmål vedrørende personoplysninger, din helbredstilstand og dine boligforhold. Efter samtalen afgøres det, om du kan bevilges et isolationsophold.

Læs mere om vilkår og retningslinjer for isolationsopholdet her.

På grund af regeringens seneste restriktioner arbejder de fleste af jobcentrets medarbejdere hjemmefra den kommende tid, og kontakten med borgerne vil primært foregå digitalt.

Du skal dog fortsat møde op fysisk, hvis du ønsker at melde dig ledig. Der er oprettet et nødberedskab i jobcentret, der er fysisk til stede i åbningstiden.

Som ledig skal du fortsat stå til rådighed og søge ordinære jobs. Du har også ret og pligt til at deltage i samtaler med jobcentret. Disse vil dog primært foregår digitalt.

Frem til 15. april 2021 lukkes der helt ned for tilbuddet om nytteindsats. Der vil indtil 15. april 2021 kun blive igangsat nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud, hvis du er enig heri, og det kan gennemføres digitalt.

Er du allerede i et forløb på en virksomhed, kan du fortsætte, hvis du ønsker det, og tilbuddet lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vejledning og opkvalificeringsforløb videreføres og oprettes kun, hvis det kan foregå digitalt.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte jobcentret i den sædvanlige åbningstid på tlf.: 43 97 97 97 eller send digital post

Du kan søge om uddannelses- eller kontanthjælp ved at kontakte tlf.: 43 97 97 97 eller send digital post

Er du medlem af en a-kasse, skal du tilmelde dig via jobnet

Klubberne holder åben for medlemmer fra 4. klassetrin. Fra 1. april vil der også være åbent for medlemmer fra 3. klassetrin.

Der kan være tilbud for sårbare, udsatte unge. Denne mulighed gælder for unge med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være unge, som mistrives og har behov for ekstra støtte og daglig kontakt for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position. Kontakt den enkelte klub for nærmere information om et muligt tilbud.

Klubber er åbne for medlemmer, der er elever på specialskoler og i specialklasser.

Alle klubber har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af medlemmerne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Ved smittetilfælde sendes alle der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede hjem med henblik på selvisolation og test.

Hjemsendelse fra skole eller ungdomsuddannelse gælder også fremmøde i klubben.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i klub (pdf)

Se åbnings- og telefontider.

Du kan også skrive til Greve Kommune.

Teknik & Miljø
Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler fra Center for Teknik & Miljø, skal det ske via Greve Kommunes telefontid eller på mail teknik@greve.dk.

Du kan blive kviktestet uden tidsbestilling tre steder i Greve Kommune:

 • Boligområdet Askerød, Digehuset: Alle dage fra klokken 9-19. Vær opmærksom på, at der kan være parkeringsbegrænsninger.
 • Tune Menighedscenter: Mandage og fredage klokken 9-19.
 • Karlslunde Hallerne: Tirsdage, onsdage, torsdage og søndage klokken 9-19.

Svaret på testen får du i løbet af 15-20 minutter. Det er Falck, der står for kviktest, og du kan læse mere på Falcks hjemmeside.

Aldersgrænsen for kviktest er seks år, men børn under 15 år skal have en voksen med til test.

Mød kun op, hvis det er absolut nødvendigt !!

Se åbnings- og telefontider

Du kan også skrive til Greve Kommune

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 - 20. Der er indført restriktioner for brugen af pladsen. Reglerne vil løbende blive tilpasset behovet.

Du kan finde de aktuelle regler på KLAR Forsynings hjemmeside.

Krav om mundbind
Det er et krav at benytte mundbind eller visir på følgende områder:

 • I al kollektiv transport inklusive taxi og færger samt på stationer over hele landet
 • sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet
 • I detailhandlen
 • Kultur- og kirkeinstitutioner
 • Idræts- og foreningsfaciliteter
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Borgerservice og Jobcentre

Gratis mundbind
Det er muligt at hente gratis mundbind hos Greve Kommunes Borgerservice inden for almindelig åbningstid for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper samt studerende på enten ungdoms- og videregående uddannelser. Det vil sige borgere, hvor det vil være en økonomisk byrde at købe mundbind. Det er dog fortsat udgangspunktet, at man køber sine mundbind selv.

Undtaget for brug af mundbind
Følgende er fritaget fra at bruge mundbind:

 • Børn under 12 år
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Kommunale bygninger med krav om mundbind:

 • Biblioteker
 • Borgerhuse / Aktivhuset Olsbækken
 • Borgerservice
 • Greve Idrætscenter
 • Greve Kultur-Base
 • Greve Misbrugscenter
 • Greve Museum
 • Greve Svømmehal
 • Greve Videnscenter
 • Jobcentret (både borger og medarbejder skal have mundbind på under samtalen)
 • Karlslunde Idrætscenter
 • Klubhuse
 • Pensionistcentre
 • Skoler – til og fra idrætsaktiviteter
 • Tune Idrætscenter

Mød kun op, hvis det er absolut nødvendigt !!

Se åbnings- og telefontider

Du kan også skrive til Greve Kommune

De midlertidige besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed er torsdag den 18. februar ophævet på Greve Kommunes fire plejecentre. Det drejer sig om:

 • Lokalcenter Møllehøj
 • Langagergaard plejecenter
 • Nældebjerg plejecenter og Dahlia huset
 • Strandcentret og Grønlykkeparken (specielle retningslinjer se nedenfor)

Beslutningen er truffet på baggrund af, at 90 procent af beboerne på plejehjemmene i kommunen er færdigvaccinerede mod COVID-19 for mere end en uge siden. Der forventes nu fuld effekt af vaccinen.

Ophævelsen af besøgsrestriktionerne betyder, at pårørende og venner igen kan besøge beboerne, men Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer skal forsat følges.

Vær opmærksom på, at besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget. Alle besøgende opfordres til at lade sig test forud for besøget.

På Grønlykkeparken, er det udelukkende muligt at besøge beboerne i egen bolig, da flere beboere endnu ikke har få COVID-19 vaccinationen. Vi informerer her på siden, når de forhold ændres.

Sikring af forsvarlige besøg
Den enkelte institutionsleder er forsat forpligtet til at sikre at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne, afstandskrav og hensigtsmæssig adfærd.

Da de fire plejecentre er forskellig indrettet, kan der være lokale retningslinjer, som du skal overholde. Kontakt venligst den lokale leder for nærmere informationer.

Du kan læse retningslinjer fra sundhedsstyrelsen her: COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf) 

Adgang til plejecentre i forbindelse med behandlinger hos: tandlæge, fodpleje, frisør eller på sygeplejekliniker
Borgere der skal til behandling, hos fodpleje, tandpleje, frisør, eller på sygeplejeklinikken, kan orientere sig ved at kontakte det pågældende plejecenter, idet der kan være lokale retningslinjer som skal overholdes.

Generelt skal alle besøgende spritte hænder inden/eller i forbindelse med indgang på plejecentrene og der skal bæres mundbind på alle fællesarealer. Alle skal holde to meters afstand til andre besøgende/personale. 

Øvrige aktiviteter på plejecentrene
Den nuværende ophævelse af besøgsrestriktioner gælder ikke for caféer, frivillige foreninger, Åben træning eller frivilliges adgang til centeret.

For yderligere information se punktet "Frivilliges adgang til lokaler på rehabiliterings- og plejecentre" højere oppe på denne side.

Borgere i selvstændig bolig modtager nu socialpædagogisk støtte. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er gældende. Det har især betydning for støtte i borgerens hjem. Afstand på to meter overholdes.

Støttekontaktpersoner er opsøgende og kan være sammen med borgere, når afstand på to meter overholdes.   

Aktivitet- og samvær efter §104 kører.

Akuttilbuddet er åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Hvis du har brug for at anmelde rotter eller tegn på rotter, skal du være opmærksom på, at vi har lavet nye retningslinjer for at undgå, at du og rottebekæmperen smitter hinanden med coronavirus.

Du kan læse om vilkårene her: Anmeld rotter

Siden den 12. juni har Rådgiverteamet arbejdet efter normal drift.

Der er undervisning for eleverne i kommunens specialklasser og på specialskolerne.

Der er fortsat stort fokus på hygiejne og håndvask, ligesom skolerne fortsat er er særligt opmærksomme på, ingen syge børn kommer i skole.

Forældre bør fortsat udelukkende komme ind på skolen i forbindelse med møder. Forældremøder gennemføres som udgangspunkt med kun én forælder pr. husstand, med mindre skolen har lokaler, der er store nok til at rumme flere.

Alle skoler har en instruks for, hvad der skal ske, hvis en af eleverne eller medarbejderne smittes med coronavirus/COVID-19, eller har været i nær kontakt med en smittet.

Greve Kommune følger myndighedernes anvisninger og de til en hver tid gældende retningslinjer for, i hvilket omfang elever og medarbejdere skal hjemsendes, og hvornår de kan møde i institution.

Ved smittetilfælde sendes alle der skønnes at kunne have været nære kontakter til den smittede hjem med henblik på selvisolation og test. Under hjemsendelsen etableres der fjernundervisning.

Se beskrivelse af reglerne for, hvornår dit barn må komme i skole her: Coronaskema: Må mit barn komme i institution/skole (pdf)

Greve kommune er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

STU Greve følger de nationale gældende retningslinjer for undervisning på ungdomsuddannelser.

Sundhedsplejerskerne er ikke længere i nødberedskab.

Der tilbydes igen hjemmebesøg til alle familier med nyfødte og spædbørn.

Sundhedsplejerskerne vil også være tilbage på kommunens skoler

Der afholdes igen gruppeaktiviteter, i en form hvor vi kan overholde myndighedernes anbefaling.

Læs mere: Tandplejen i Greve Kommune

Tandplejen udfører undersøgelser, kontroller og behandlinger m.m.. Der foretages en tandfaglig vurdering af hvilke patienter, der skal indkaldes.

Tandplejen sender tider til de patienter, der skal tilbydes tid. Det gælder både på Tandreguleringen og Cariesafdelingen.

Patienter må ikke møde op uden tidsaftale. Tandplejen må ikke behandle patienter med symptomer på COVID-19 eller patienter, der har fået konstateret COVID-19.

Træningsenheden har åbent for genoptrænings- og rehabiliteringsaktiviteter.

Der er dog stadig særlige krav til hygiejne og afstand.

Når du ankommer til Træningsenheden, skal du bære mundbind eller visir, og du skal afspritte dine hænder.

Du vil også blive bedt om at spritte træningsredskaber og maskiner af efter brug.

Hvis du er syg eller formodes smittet med Coronavirus, skal du ikke komme til træning.

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte Træningsenheden på 43 97 34 10 mellem kl. 8 og 11.

Ungecentret er åbent for samtaler. Samtalerne foregår pr. telefon.

Læs mere om Ungecenteret

Du kan ringe til ungevejlederne, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til at vælge den rette uddannelse.

Find din vejleder her

Information om nyttejobs for unge under 29 år
I perioden 20. december 2020 til 15. april 2021 lukkes der helt ned for nytteindsats.

Du skal fortsat møde op fysisk, hvis du ønsker at melde dig ledig.

Se mere om de ændrede regler på baggrund af regeringens seneste restriktioner under fanen ”Jobcentret” på denne side. 

Hvis du er i tvivl, kontakt da din rådgiver eller virksomhedskonsulent.

Du kan ringe på Greve Kommunes hovednummer: 43 97 97 97.

Du kan blive vaccineret mod COVID-19, hvis du har modtaget en invitation til vaccination fra Sundhedsstyrelsen. Brevet finder du i din e-Boks eller i din postkasse. 

Når du har modtaget en invitation om vaccination mod COVID-19
Hvis du har modtaget invitationen om at blive vaccineret mod COVID-19, skal du følge vejledningen i brevet og bestille tid hos et vaccinationscenter:

 1. Log på www.vacciner.dk
 2. Find tider hos et vaccinationscenter. Husk, at du skal booke to tider med 3-4 ugers mellemrum, så du får booket tid til begge vaccinationer samtidig.
 3. Hvis du ikke kan finde en tid med det samme, skal du prøve igen senere. Der lægges løbende nye tider ud.

 Hjælp til bestilling af tid til vaccination

 1. Hvis du ikke har et NemID, og selv kan transportere dig til vaccine stedet, skal du bestille tid til vaccination hos Region Sjælland, på telefon nr.: 70 20 42 33. Du kan træffe dem på følgende tidspunkter:
  Alle dage, inkl. weekend: kl. 9.00 -12.00 og fra kl. 13.00-19.30

 2. Hvis du har NemID, men du og/eller dine pårørende har brug for hjælp til bestilling af tid, skal du ringe til Borgerservice på telefon 43 97 97 97. Du kan træffe os på følgende tidspunkter:
  Mandag og tirsdag kl. 9.00 -13.00
  Torsdag kl. 9.00 -17.00
  Fredag kl. 9.00-12.00.

 3. Hvis du har brug for hjælp til transport til COVID-19 vaccination, skal du kontakte Borgerservice på telefon 43 97 97 97. Hvis Borgerservice skal hjælpe med transporten, er det også kommunen, der booker dine tider til vaccination. Du kan træffe os på følgende tidspunkter:
  Mandag og tirsdag kl. 9.00 -13.00
  Torsdag kl. 9.00 -17.00
  Fredag kl. 9.00-12.00

Hvis du vil vide mere
Sundhedsmyndighederne har udarbejdet et program for COVID-19-vaccinen. Du kan læse mere om det her: 

Mange virksomheder har lige nu spørgsmål til, hvordan de skal gøre, hvis de skal ændre arbejdsfordeling, varsle eller lave andre ændringer.

De virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 200 350 eller tjekke styrelsens hjemmeside.

Byrådet har nu besluttet, at leverandører til Greve Kommune får betaling for deres ydelser meget hurtigere end de normale 30 dage. Den hurtige betaling skal øge likviditeten hos erhvervslivet og dermed være en hjælpende hånd i krisen.

Læs mere: Coronahjælp: Kommunen betaler private virksomheder straks.

Som virksomhedsleder har du måske spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til ændrede arbejdsfordelinger, varslinger eller andre ændringer i forbindelse med Corona.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor oprettet en landsdækkende hotline, som du kan kontakte på tlf. 72 200 350 alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00. Du kan også læse mere på styrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til de nye hjælpepakker og lønkompensation, kan du finde mere information på Virksomhedsguiden

Du kan også kontakte ErhvervsCentret på tlf. 36 91 50 00 for vejledning og sparring samt spørgsmål omkring hjælpepakker.

Har du i øvrigt spørgsmål omkring borgere i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.m., så kan du læse mere her Virksomhedsservice

Visitationen i Center for Sundhed & Pleje kan kontaktes på tlf. 43 97 97 97 mandag, tirsdag, (onsdag lukket), torsdag og fredag kl. 9.00 - 12.00.