Corona11

Her kan du få et overblik over, hvordan Greve Kommune håndterer coronavirus. 

Denne side bliver ikke opdateret mere. Følg i stedet situationen her: Coronavirus: Sådan gør vi i Greve Kommune

19. marts

 • På mandag gennemfører politikerne byrådsmødet som planlagt. Dagsordenen er offentliggjort. Byrådsmødet bliver dog ikke i byrådssalen, men online via et it-program, som hedder zoom. Det betyder også, at vi ikke kan tilbyde almindelig spørgetid eller mulighed for at være tilskuer. Vi offentliggør dog byrådsmødet så hurtigt som muligt efterfølgende på greve.dk/politikeronline.

 • Hvis du har brug for at anmelde rotter eller tegn på rotter, skal du være opmærksom på, at vi har lavet nye retningslinjer for at undgå, at du og rottebekæmperen smitter hinanden med coronavirus. Du kan læse om vilkårene på kommunens hjemmeside.

18. marts

 • Byrådet har nu besluttet, at leverandører til Greve Kommune får betaling for deres ydelser meget hurtigere end de normale 30 dage. Den hurtige betaling skal øge likviditeten hos erhvervslivet og dermed være en hjælpende hånd i krisen.

 • Seneste melding fra Undervisningsministeriet er, at forældre til børn i dagtilbud, SFO og klub skal fortsat betale for institutionsplads og frokost, selvom institutionerne er lukkede.

 • Træningsenheden er lukket, og borgere i genoptræningsforløb er blevet kontaktet eller bliver kontaktet pr telefon eller e-boks. 
 • Vi oplever desværre ekstraordinært mange henvendelser om dagpenge og kontanthjælp på grund af fyringer.

 • Vi har udvidet kapaciteten på Hedebo Rehabiliteringscenter, så vi kan lave op til 65 sengepladser til syge borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet.

 • Vi har omlagt arbejdsgangene i hjemmeplejen, sådan at vi kan overholde retningslinjerne om at mødes i grupper på færre end ti personer.

 • Hjemmeplejen deler pjecer ud fra Røde Kors og Ældresagen med tilbud om hjælp under coronakrisen. Hvis du har brug for hjælp, kan du læse mere her.

17. marts

 • Al håndsprit bliver nu låst inde for at undgå tyveri. Der har desværre været tyverier de seneste dage.

 • Jobcentret undersøger om ledige sosu-hjælpere og sosu-assistenter kan indgå i et vikarkorps.

16. marts

 • I de kommende dage vil nogle ældre, der har fået udleveret en plejeseng, blive ringet op af en medarbejder fra Greve Kommune. Medarbejderen vil venlige spørge, hvorvidt plejesengen fortsat bliver brugt, da kommunen er ved at samle alle ekstra plejesenge sammen. Sengene skal bruges, hvis hospitalerne udskriver mange mennesker med plejebehov. Greve Kommune har omkring 400 plejesenge, som er udlånt.

 • Mange virksomheder har lige nu spørgsmål til, hvordan de skal gøre, hvis de skal ændre arbejdsfordeling, varsle eller lave andre ændringer. De virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 2000 350 eller tjekke styrelsens hjemmeside.
 • Det er ikke muligt for sportsforeninger at komme ind i kommunens haller for at hente træningsudstyr.

 • Flere pårørende til ældre hjælper nu med indkøb og rengøring for at aflaste kommunens medarbejdere. På Røde Kors hjemmeside kan man melde sig, hvis man vil være frivillig eller hvis man har brug for hjælp fra frivillige i forbindelse med coronaepidemien.

15. marts

 • Kommunen undersøger, hvordan det politiske arbejde kan fortsætte - for eksempel med virtuelle byrådsmøder.

 • Kommunen implementerer de nyeste instrukser for syge medarbejdere, der normalt har borgerkontakt. Kort sagt skal medarbejderen blive hjemme til vedkommende er rask. Hvis medarbejderen har haft kontakt med en person, som er testet positiv for corona, skal medarbejderen blive hjemme til vedkommende er rask - plus 48 ekstra timer.

14. marts

 • Politiet har besluttet, at kommunen fortsat skal udstede NemID og forny kørekort. Det begynder Borgerservice med i morgen.

 • Mange af kommunens medarbejdere med en klinisk uddannelse får nu et varslingsbrev om, at de kan blive flyttet til plejen. Det er gælder for eksempel tandlæger og klinikassistenter.

 • Samtlige medarbejdere på kommunen bliver bedt om at melde ind, hvis de har en gammel hjemmehjælperuddannelse, er uddannet sameritter i militæret eller noget andet, som gør, at de lettere kan indgå i det sundhedsfaglige beredskab.

13. marts

 • Alle plejecentre bliver nu lukket for besøg udefra. Det vil sige, at pårørende som udgangspunkt ikke længere bør komme på plejecentrene. 

 • På Rehabiliteringscenter Hedebo indretter vi sengepladser, så vi er klar til at tage imod patienter, som kan blive udskrevet fra hospitalerne, selvom de fortsat er syge og plejekrævende. Vi har samtidig flyttet klinisk-uddannede medarbejdere fra administrationen og ud i plejen.

 • Vi er i gang med at undersøge, hvordan vi kan aktivere frivillige. Vi forventer at samarbejde Røde Kors.

 • Sundhedsplejen er på nødberedskab, men familier med nyfødte får tilbudt en konsultation på Greve Videncenter, så de får en god start på livet.

 • Nødpasning er i gang, men der er meget få børn, som møder op. Fra på mandag er nødpasning kun for familier, hvor forældrene varetager kritiske samfundsopgaver og for børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Dog kan borgere henvende sig til deres barns institutionsleder, hvis de har særlige udfordringer, så vurderer Greve Kommune om børnene kan indgå i nødpasning.

 • Forsyningsvirksomhederne er i stabil drift, og etableringen af den nye affaldsordning fortsætter.

 • MiljøCenter Greve lukker for private, men holder nødåbent for virksomheder kl. 9-11 på hverdage. 

 • Vi har fokus på at undgå indbrud i bygninger, som står tomme på grund af nedlukning. Medarbejderne har ekstra fokus på at låse it-udstyr og andet af værdi inde, når de forlader bygningerne for at arbejde hjemme.

 • Greve Kommune holder daglige møder med Beredskab 4K og kriselederne fra Ishøj og Vallensbæk Kommuner, hvor man videndeler.

 • Kommunens kapitalforvaltning er påvirket af de store bevægelser på aktiemarkedet, og der er store udsving. Ind til videre er anbefalingen fra kommunens kapitalforvaltere, at kommunen skal blive i markedet og afventer, at økonomien går op igen.

 • Bibliotekerne skruer op for antallet af lån af elektroniske bøger. Tidligere kunne man låne fire bøger pr måned, nu kan man låne otte bøger pr låner pr måned.

12. marts: Greve Kommune lukker ned

 • Alle afdelinger på rådhuset er lukket for borgerhenvendelser. Der er dog et nødberedskab, og du finder kontaktinfo her.

 • Forældre til børn i dagtilbud og skoler får besked over aula og BørneIntra om nødpasning i de kommende uger. Kort sagt er der nødpasning for børn af forældre, som varetager en kritisk samfundsfunktion. Nødpasning er for børn i dagtilbud og for skolebørn i 0-3. klasse. Ældre børn skal blive hjemme. De får skoleopgaver via Aula.

 • Beskæftigelsesministeriet meddeler, at Jobcentrene lukker ned, alle møder er aflyst og aktivering sat på pause. Ydelserne bliver dog udbetalt. Læs ministeriets pressemeddelelse her.

 • Svømmehal, idrætshaller, borgerhuse, biblioteker og museer lukker nu ned. Borgerservice aflyser alle aftaler de kommende uger, men er nødåbent for akutte livsvigtige henvendelser. 

 • Alle folkeskoler, specialskoler og daginstitutioner holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme. Karantænereglerne gælder fortsat, så børn og voksne, der er syge eller kan være smittede, skal blive hjemme. Undgå at ringe til dit barns institution. Personalet har travlt med nødpasning og med at planlægge de kommende uger.

 • Klubberne holder åbent i dag og i morgen, men lukker derefter.

 • STU er lukket.

 • Tandplejen holder åbent for akutte traumer. Almindelig tandbehandling er aflyst.

 • Hjemmepleje, plejehjem og botilbud er uændret. Pårørende skal begrænse besøg til et minimum.

 • Træningsenheden er lukket, men nødvendig træning gennemføres efter aftale med den enkelte borger. Træning i samarbejde med foreningslivet er lukket.

 • Forebyggende hjemmebesøg hos ældre og syge foregår pr telefon.

 • Elever i plejesektoren bliver på institutionerne fremfor at vende tilbage til skolen. Kommunen undersøger, om pensioneret sundhedspersonale vil arbejde. Sundhedsuddannet personale ansat i administrationen eller ikke-livsvigtige funktioner kan bliver placeret i den direkte pleje.

 • Alle kommunens biler bliver rengjort med fokus på corona-smitte og der bliver indført retningslinjer for afspritning og rengøring efter brug af en bil.

 • De tilbageværende medarbejdere på rådhuset bliver spredt ud på samtlige etager for at undgå smittespredning. Rådhusets kantine lukker.

11. marts

 • Efter pressemødet i Statsministeriet understreger Greve Kommune, at kommunens folkeskoler og dagtilbud er åbne i morgen, torsdag. I løbet af torsdagen vil kommunen lave et nødberedskab for børnepasning i de kommende uger. Så snart kommunen har planen klar, bliver den meldt ud.
   
 • Alle borgere i Borgerservice bliver mødt af håndsprit samt standere og informationsskærme med retningslinjer for, hvordan man kan forebygge smitte.

10. marts

 • Alle plejecentre er midlertidigt lukket ned for aktiviteter for borgere, der ikke bor der. Det sker for at beskytte kommunens ældre og svage borgere, der er ekstra sårbare over for corona-virussen.

 • Alle arrangementer i marts måned på Greve Bibliotek og lokalbibliotekerne i Karlslunde og Tune er aflyst for at undgå corona-smitte. Alle købte billetter bliver refunderet eller kan bruges senere, hvis arrangementet udskydes. Læs mere på www.grevebibliotek.dk

 • Alle medarbejdere i Greve Kommune udskyder eller aflyser større møder og aktiviteter, når det er muligt uden store konsekvenser for borgerne. Det sker ud fra et forsigtighedsprincip.

 • Medarbejdere på Greve Rådhus spiser nu i hold på forskellige tidspunkter i kantinen. Det skal være med til at sikre, at der ikke er for mange mennesker samlet på et sted på samme tid.

 • Greve Kommune har opfordret foreninger til at tage stilling til, hvilke arrangementer og aktiviteter der er nødvendige, og hvilke der kan aflyses eller udskydes.

4. marts

 • Greve Kommune anbefaler alle til at passe ekstra på kommunens ældre og svage borgere, som er ekstra udsatte. Derfor skal du IKKE besøge ældre, kronisk syge eller pårørende i kemoterapi, hvis du kan være smittebærer. Der er sat plakater med advarsler op på facaden ved alle kommunens plejecentre.

3. marts

 • Greve Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vurderer situationen fra dag til dag.