Etablering af stiforbindelse til Tværhøjgårdområdet nordvest for Køge Bugt Motorvejen.

Greve Kommune har truffet principiel beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure til sikring af etablering af stiforbindelse til Tværhøjgårdområdet nordvest for Køge Bugt Motorvejen.

Ekspropriation foretages efter reglerne i kap. 10 i Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje.

Åstedsforretning afholdes fredag d. 21. april 2017 for følgende ejendomme:

Kl. 13.00 Matr.nr. 10i Kildebrønde By, Kildebrønde

Kl. 14.00 Matr.nr. 14gb Greve By, Greve

Kl. 15.00 Matr.nr. 11fr Greve By, Greve


Arealfortegnelse og tilhørende ekspropriationsplaner ligger til offentligt gennemsyn hos Greve Kommune, Stab, Vej- og landskab, Rådhusholmen 10, 2670 Greve fra d. 20.03.2017.

Alle ejere modtager skriftlig indkaldelse til åstedsforretningen. Øvrige parter, som har interesse heri, indkaldes ved denne annoncering.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Greve Kommune: vlm@greve.dk att. Søren Ertløv Hansen, Emne: Åstedsforretning 21. april.