Pædagogisk møde i Portalen_nyhed

Kontakt

Center for Dagtilbud & Skoler
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
cds@greve.dk

Afskaf nul-fejl-kulturen og sats på stærke fællesskaber. Det var det centrale budskab, da omkring 1.300 pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn og unge, var inviteret til fællesmøde i Portalen.

Greve Kommunes pædagogiske personale mødtes i sidste uge til et fælles inspirationsmøde i Portalen. Målet var at få ny fælles viden om de voksnes betydning for børns trivsel og læring.

På mødet blev der sat fokus på børnenes fællesskaber i institutioner og skoler.

”Det hele starter med et godt fællesskab. Og det var godt at få sat fokus på i en tid, hvor vi hele tiden bliver bedt om at fokusere på alt muligt andet,” siger René Bang, skoleleder på Holmeagerskolen.

Tilbage til basis

Han nævner understøttende undervisning, motion og bevægelse, inklusion og temapakker som nogle af de emner, der ellers fylder samtalen om børnene.

”På mødet blev vi inspireret til at komme tilbage til basis. Fællesskabet er afgørende for, at børn trives og lærer noget, og det var vigtigt at få den fælles forståelse,” siger skolelederen.

Det var især psykolog Jens Andersen, som fortalte om de voksnes store betydning for, at børn danner fællesskaber, hvor de trives og lærer noget. Han kom med eksempler fra hverdagen, som tilhørerne kunne spejle deres egen praksis i.

En af hans pointer var, at sproget er som en lygte, og derfor skal vi voksne være opmærksomme på, hvordan vi taler om børn. For det vi taler om, er også det, vi kommer til at se.

Desuden satte direktør for Innovation lab, Mads Thimmer, fokus på den verden vores børn skal klare sig i – en verden, som ifølge ham, bliver anderledes end nutiden. Det var formand for Børne- og Ungeudvalget, Henrik Klem Lassen samt kommunens nye direktør på området, Maj Buch, der var værter for mødet.