Forhøring af Kommuneplantillæg nr. 7 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77

Forhøring Greve Vandværk (002) (2)

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Området

Området er ca. 16.700 m2 og er beliggende øst for Greve Landevej, nær ved Kirkemosegård, og tæt op ad den beplantede vold der afgrænser erhvervsområdet ved Ventrupvej, Ventrupgård.

 

Baggrund

Greve Kommune har forsyningspligt og Greve Vandværk har imidlertid behov for at udvide kapaciteten for at kunne levere tilfredsstillende vandforsyning til borgere indenfor deres forsyningsområde, både nu og i fremtiden. Til at dække dette behov ønskes derfor etableret et nyt og mere moderne vandværk - beliggende centralt i kommunen.

Læs mere her