PCB Jerismosevej.JPG

Bedre udflytning og grundigere rengøring skal sikre, at PCB-indholdet i indeklimaet hurtigt falder.

Daginstitutionerne Trylleskoven og Elverhøj samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er i en bygning, hvor der i nogle rum er fundet PCB. Kommunen er klar med en handleplan.

Kommunens bygning på Jerismosevej 95 skal udbygges, og i forbindelse med de indledende undersøgelser, er der fundet forekomster PCB i nogle af bygningens rum.
PCB-indholdet er målt til mellem 539 og 720 ng/m3, men det er sandsynligt, at niveauet kommer ned under de tilladte 300 ng/m3 gennem øget ventilering og øget rengøring i den kommende tid.

Kommunen har allerede skruet op for ventilationen og den daglige rengøring. Desuden bliver bygningen grundigt hovedrengjort i løbet af næste uge. Vinduesfugerne vil også blive forseglet, da PCB-forureningen stammer fra fugematerialet.

Den næste måling af PCB bliver foretaget om en måned.
På længere sigt forventer kommunen at kunne udskifte vinduesrammerne og dermed vil kilden til PCB forsvinde. 

Medarbejdere og forældre er orienteret.
 
Fakta om PCB:

PCB står for PolyClorerede Biphenyler
PCB var almindeligt at bruge i dansk byggeri fra 1950-1977. Især i 60'erne og 70'erne blev der brugt PCB til at blødgøre de elastiske fuger omkring for eksempel vinduer og døre. I 1977 blev PCB dog forbudt. Man måler PCB i ng/m3

  • Lav: Under 300 ng PCB/m3: Der er PCB I bygningen, men ingen forøget helbredsrisiko.
  • Middel: 300-3000 ng/m3: Man antager, at ophold i længere tid kan være sundhedsskadeligt.
  • Høj: Over 3000 ng/m3: Ophold i længere tid udgør en nærliggende sundhedsfare.

I bygningen på Jerismosevej har kommunen målt PCB-indholdet i indeklimaet i ni lokaler, og i de fire fandt man PCB. Værdierne, der blev fundet, lå mellem 539 og 720 ng/m3.