fedtemøg april 2016_top

Kontakt

Kaare Skjerning
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 93 66

Fedtemøg på stranden og lugten af rådden tang plager ind imellem Greve-borgerne. Nu forsøger kommunen at gå nye veje i kampen for en lækker og lugtfri strand.

En stor gummiged kører for tiden frem og tilbage i vandet ud for Greves kyst. Det ser mærkværdigt ud, og mange Greve-borgere har allerede reageret på det underlige syn. Men det er slet ikke så skørt, som det ser ud til, fortæller borgmester Pernille Beckmann.

”Vi har lovet borgerne at gøre alt, hvad vi kan, for at komme fedtemøget på vores strand til livs. Så lige nu eksperimenterer Teknik & Miljøs fagfolk med en helt ny metode, og hvis den virker, arbejder vi videre med det politisk,” siger borgmesteren.

Kommunen plejer at bruge store maskiner til at skovle fedtemøg fra kystlinjen op i lastbiler, som kører det hele til jordforbedring hos landmænd. Nu går kommunen den modsatte vej og skubber i stedet fedtemøget ud i vandet på et tidspunkt, hvor både strøm- og vindforhold er gunstige.

Ind til videre er det lykkes at få fedtemøget ud i bugten, hvor strømmen greb det og førte det væk.

”Det er meget dyrt at fjerne fedtemøg fra stranden og køre det til forbrændingen. Hvis vi i stedet kan få pæne strande uden efterfølgende transport og forbrænding, kan vi i stedet få råd til at fjerne fedtemøg i en meget længere periode, end vi har været vant til,” siger borgmesteren.

Et forsigtigt skøn lyder på, at metoden koster en tiendedel i forhold til traditionelle løsninger.

”Nu ser vi, hvordan det virker. Hvis det ikke virker, må vi arbejde videre med nye løsninger,” siger borgmesteren.
I år har kommunen forhøjet budgettet til strandrensning fra 1 million kroner til 1,3 million kroner. Dertil kommer en bevilling til nye forsøg.

Se hvordan det ser ud, når fedtemøget bliver skubbet tilbage, hvor det kommer fra: https://youtu.be/nuLNXVs1CNo