Greve Kommune har bedt konsulentfirmaet ICP, Institut for Center-Planlægning, om at gennemføre en analyse af detailhandelen i hele kommunen. Derfor kan de forretningsdrivende se frem til et besøg af repræsentanter fra ICP.

Hvordan understøtter vi et attraktivt handels- og byliv for både kunder og de forretningsdrivende? Det er vi netop gået i gang med at undersøge i en ny detailhandelsanalyse, der skal give en status på detailhandelen i kommunen og beskrive udviklingen i butikslivet. Resultaterne af analysen skal bruges til vurderinger af detailhandelens udviklingsmuligheder i de forskellige dele af kommunen, og skal bruges som et led i den kommende revision af kommuneplanen.  

Analysen foretages af ICP, Institut for Center-Planlægning. ICP er et konsulentfirma, der rådgiver alle detailhandelens parter - herunder stat og kommuner - i forbindelse med detailhandelsplanlægningen.

I begyndelsen af november begynder ICP arbejdet med en analyse af butikslivet i Greve Kommune. Første skridt bliver et besøg hos alle kommunens forretningsdrivende, hvilket tæller ca. 200 butikker. Besøget bliver kort og handler mest om omsætningstal og butiksareal. I anonymiseret form danner tallene grundlag for den omfattende detailhandelsanalyse, som skal være med til at udstikke retningen for udviklingen af butikslivet i hele Greve Kommune.

 

Kontaktinformation

Hvis du ønsker mere information om analysen er du velkommen til at kontakte Byplanlægger Mathilde Nielsen pr. mail man@greve.dk eller på telefon på 43979433.