Greve Rådhus_top

Kontakt

Center for Byråd & Borgerservice
Tlf.43 97 97 97
raadhus@greve.dk

Regeringen har udvalgt Greve Kommune til at deltage i et forsøg med regelforenklinger og effektiviseringer.

De danske kommuner skal være mere effektive, mener regeringen. Derfor har de tilbudt, at to af landets kommuner kan få lov til at blive kigget ekstra i sømmene for at se, om der er områder, hvor de i højere grad kan og bør effektivisere.

I alt har 19 danske kommuner taget imod udfordringen og sendt en ansøgning afsted til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Af de kommuner er Greve Kommune og Horsens Kommune blevet udvalgt.

”Vi arbejder i forvejen rigtig meget med effektivisering og regelforenkling i Greve. Men vi vil selvfølgelig gerne blive endnu bedre. Og derfor er jeg glad for, at vi nu får et ekstra sæt øjne på organisationen. Så må vi se, hvad de kan finde frem til”, siger borgmester Pernille Beckmann.

Analysen bliver foretaget af KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning. Greve Kommune har ingen omkostninger forbundet med analysen.

Yderligere detaljer omkring forløbet er endnu ikke på plads.