Strandvejsområdet helhedsplan

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Byrådet i Greve Kommune har på baggrund af offentligt borgermøde og to høringer godkendt helhedsplanen for Strandvejsområdet. Dermed kan udarbejdelse af lokalplanforslag begynde.

Greve Kommunes helhedsplan for udvikling af Strandvejsområdet lægger op til en større fornyelse af plangrundlaget. Det betyder, at det otte kilometer lange område skal gøres mere attraktivt for borgere og erhvervsliv ved at give mulighed for en mere nutidig anvendelse af området.

Erhvervsliv skal blandt andet samles i såkaldte blandede områder med butikker, restauranter, liberalt erhverv og boliger. Det skal være med til at skabe større synergi.

På sigt er det desuden tanken, at der skal være ét kørespor i hver retning på hele strækningen. Det vil give bedre forhold for fodgængere, cyklister og brugere af området. I den forbindelse er det i helhedsplanen også bestemt, at der skal laves nye og bedre stiforbindelser.

”Helhedsplanen har været længe undervejs. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan godkende den, så vi er et skridt nærmere en modernisering af Strandvejen”, siger borgmester Pernille Beckmann.

Intentionerne fra helhedsplanen skal nu indarbejdes i lokalplaner, begyndende med Strandvejsområdet i Hundige. Derefter står Karlslunde, Greve og Mosede for tur.