merete_soerensen_nyhed
Merete Sørensen har altid været meget aktiv, og det vil hun gerne blive ved med. Efter en blodprop er hun blevet delvis selvhjulpen i et samarbejde med Hjemmeplejen i Greve Kommune. Sammen med mere end 200 Greveborgere har Merete Sørensen deltaget i et projekt, som nu gøres permanent.

Greveborgere med mulighed for at blive selvhjulpne, skal støttes til at blive det. Det er tankegangen bag projekt ”I gang igen”, som Hjemmeplejen i Greve Kommune har gennemført i 2012. I projektet har deltagerne fået relativt meget hjælp og støtte i et koncentreret og tidsbegrænset forløb, så de på kort tid er blevet hjulpet til selv at klare mange aktiviteter i hverdagen.

209 Greveborgere har i løbet af året været visiteret til projektet, og en evaluering af forløbet viser, at deltagerne har været godt tilfredse. 64 procent har oplevet en bedre livskvalitet og 62 procent har oplevet en bedre funktionsevne. Endelig er 84 procent af deltagerne blevet selvhjulpne eller klarer sig med mindre hjælp.

En af dem er 66-årige Merete Sørensen, som fik en blodprop og efter en hospitalsindlæggelse kom med i projektet:

”Jeg sagde ja til at være med i ”I gang igen”, og det har jeg været meget glad for. Jeg har været meget aktiv hele mit liv, så for mig har det betydet meget at blive mere selvhjulpen igen. Jeg er stadig i genoptræning, og jeg håber, at jeg gennem det kan blive endnu bedre til at klare mig selv”.

Også formanden for Social- og Sundhedsudvalget Hans Kristiansen er meget glad for, at projektets tankegang om hverdagsrehabilitering, det at gøre borgerne mere selvhjulpne, nu bliver permanent:

”Evalueringen af ordningen med hverdagsrehabilitering er meget overbevisende og mere positiv, end jeg havde turdet håbe på. Så jeg betragter indsatsen som en succes for både borgere og medarbejdere. Projektet har vist os, at det er helt rigtigt, at vi vælger at tilbyde borgerne en målrettet indsats for hverdagsrehabilitering”.

Fra årsskiftet vil alle borgere, der forventes at kunne blive helt eller delvist selvhjulpne, blive visiteret til hverdagsrehabilitering.