talehørelærere_451x220

Høring af ny Børne- og Ungepoltik

Byrådet har besluttet at sende forslaget til Børne- og Ungepolitikken i høring frem til den 7. marts kl.12

Greve Kommune arbejder på en ny Børne- og Ungepolitik. Den nye politik er målrettet alle børn, unge og deres familier. Vi har i Byrådet besluttet at sende forslaget til Børne- og Ungepolitikken i høring.
Vi har stor interesse i at få din mening om vores udspil til den kommende Børne- og Ungepolitik, så den bliver så vedkommende som muligt.


Børne- og Ungepolitikken sætter rammen om børn og unges opvækst og dagligdag. Med politikken bliver det understreget, at det er et fælles ansvar og en tværgående opgave at skabe gode og udfordrende rammer for kommunes børn og unge.

I arbejdet med Børne- og Ungepolitikken er der udvalgt temaer og nogle effekter som Greve Kommune ønsker at opnå i arbejdet med børn og unge. Tiden frem til i dag er brugt på at være i dialog med udvalgte repræsentanter. Handicaprådet, institutions- og skolebestyrelser, fælleselevrådet, ledere og medarbejdere på tværs af hele børne- og ungeområdet har været inddraget i processen.


Vi opfordrer alle interessenter til at komme med kommentarer til udkastet af Børne- og Ungepolitkken, som kan læses på https://www.greve.dk/boerneogungepolitik


Høringssvarene vil blive behandlet i Skole og Børneudvalget på deres møde den 28. marts 2019 og den endelige Børne- og Ungepolitik behandles i Byrådet den 29. april 2019.