Stor var glæden og stolte var de på Holmeagerskolen, da de forleden fik bevis på at være den mest brandsikre arbejdsplads i Greve Kommune.

At Greve Brandvæsen har valgt Holmeagerskolen er ingen tilfældighed. Borgmester Hans Barlach sagde i sin tale ved dilplomoverrækkelsen: ”Her på skolen har I særlig godt styr på flugtveje, uddannelse af personalet i brandbekæmpelse samt egenkontrol af brandsikkerheden. Det skal også nævnes, at I har fået Automatisk Brandalarmerings anlæg, som detekterede en brand, i nogle elektriske installationer, dette forhindrede muligvis en større brand på skolen. Det er baggrunden for, at Holmagerskolen i dag modtager en såkaldt ”EliteSmiley” fra Greve Brandvæsen”.

Greve Brandvæsen har i 2011 foretaget deres brandsyn på 271 af kommunens arbejdspladser, offentlige som private i løbet af 2011.

Tildeling af en Elitesmiley sker som led i Beredskabskommissionens fokus på brandvæsenets forebyggende arbejde. Hvert år tildeler Greve Brandvæsen, i forbindelse med det lovpligtige Brandtilsyn, en Smiley alt efter hvor god brandsikkerheden er.

Greve Brandvæsen benytter bedømmelseskriterier, som er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og som omfatter en række sikkerhedspunkter, der vurderes efter. For hvert sikkerhedspunkt tildeles et antal points og den arbejdsplads, som opnåede det højeste antal points i 2011 var Holmeagerskolen.

Beredskabskommissionen har besluttet, at alle kommunale institutioner, skoler og plejecentre skal hænge deres Smiley op et synligt sted og kommissionen opfordrer kommunens virksomheder til at følge kommunens eksempel og gøre det samme.

”På den måde håber vi på, at vi kan være med til at sætte yderligere fokus på brandsikkerheden på arbejdspladserne i Greve Kommune” afslutter Borgmester Hans Barlach .