Nu kan du indstille medlemmer til Køge Bugts vandråd.

Interesserede foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til Vandrådet for Køge Bugt Hovedvandopland.

Hvis din forening eller organisation arbejder med natur, friluftsliv eller landbrug, får I nu mulighed for at få mere indflydelse på de politiske beslutninger på området.

Læs mere her