Integrationspolitik vil skabe lige muligheder for alle

Børn_der_leger_ _Større_tryghed_i_Askerød_nyhed

Kontakt

Lisbeth Bybeck Nielsen
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 39 09

Alle borgere skal have lige muligheder for at deltage i samfundet. Det er den bærende værdi i Greve Kommunes integrationspolitik, som nu er sendt i høring.

I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for den nye integrationspolitik, som sætter ambitiøse mål for integrationen af flygtninge og indvandrere i Greve Kommune.

”Integration handler om at tilbyde danskundervisning, uddannelse og jobs. Men integration handler også om, at vi mødes som mennesker og lærer hinanden at kende,” siger Gert Poul Christensen, formand for Trygheds- og Integrationsudvalget.

Alle skal bidrage

Integrationspolitikken står på et grundlæggende værdisæt, som handler om, at alle borgere skal have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Derudover spiller Byrådet med integrationspolitikken bolden op til, at alle i Greve bidrager til integrationen af flygtninge og indvandrere – fordi integration er en gensidig proces imellem mennesker.

”Som kommune kan og vil vi gøre meget for at fremme integrationen af flygtninge og indvandrere. Men vi kan ikke løfte integrationsopgaven alene. Derfor håber vi, at alle borgere vil overveje, hvordan de aktivt kan bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere. Ligesom vi forventer, at alle flygtninge og indvandrere lægger sig i selen for at blive en del af samfundet,” siger Gert Poul Christensen.

Udvalgsformanden opfordrer alle interessenter til at komme med input og kommentarer til udkastet til Integrationspolitik 2015-2019.

Den kan læses på www.greve.dk/integrationspolitik og her er der også et link til digital post, hvor du kan sende dine kommentarer frem til den 12. maj 2015.

Integrationspolitikken og høringssvarene forelægges Byrådet i juni.