Ung Til Ung 1

Greve Kommune afholder "ung til ung" arrangementer i november måned for alle 8. klasser

Igen i år afholdes Ung til Ung arrangementer for alle 8. klasser i samarbejde med Køge, Stevns og Solrød kommuner.

Der har allerede været afholdt 3 arrangementer og der er planlagt endnu 5 arrangementer:

 • 14. november Greve Gymnasium
 • 19. november Køge Gymnasium
 • 21. november Solrød Gymnasium
 • 26. november Solrød Gymnasium
 • 28. november Køge Handelsskole

 

Aftenerne er meget velbesøgte og elever og forældre udtrykker stor tilfredshed med arrangementet.

Formålet er:

 • At introducere de unge og deres forældre til uddannelser, som de ikke har den store forhåndsviden om
 • At give de unge mulighed for at spejle sig i unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse
 • At give de unge og deres forældre indblik i, hvad det vil sige at være uddannelsesparat – i et ungeperspektiv
 • At kvalificere uddannelsesvalget, så flest muligt vælger rigtigt første gang
 • At forberede elevernes to muligheder for valg af introkursus, som vælges umiddelbart efter dette arrangement.

 

Aftenen går ud på at høre oplæg fra unge, der allerede er i gang. Vi hører de unges subjektive oplevelse af at være i uddannelse. De unge fortæller blandt andet om:

 • Hvorfor de har valgt den uddannelse
 • Hvad det vil sige at være uddannelsesparat til den uddannelse
 • Hvad de gerne vil bruge uddannelsen til
 • Hvordan det er at gå på uddannelsen, både fagligt og socialt

Vi glæder os til at se dig!