Seks børnehuse bliver til fire, og syv institutioner sammenlægges til fire. Det besluttede Byrådet på sit møde tirsdag. Sammenlægningerne skal gøre distrikterne mere bæredygtige samtidig med, at man bevarer nærheden og den lokale forankring for institutionerne.

De seks børnehuse i den nuværende distriktsstruktur sammenlægges fra 1. januar 2012 til fire nye børnehusdistrikter: Børnehus Nord, Børnehus Midt-Vest, Børnehus Midt og Børnehus Syd-Øst. Samtidig sammenlægges syv tætliggende daginstitutioner til fire integrerede institutioner.

”Sammenlægningen sker for at sikre, at vi kan bevare den nuværende pædagogiske normering til børnene. Samtidig får vi en mere effektiv ledelse på dagtilbudsområdet, fordi ledelsesfunktionerne koncentreres på færre distriktsledere og pædagogiske ledere, som til gengæld får bedre tid til opgaverne”, siger formanden for Børne- og Ungeudvalget Brigitte Klintskov Jerkel

”Desuden giver omstillingen til integrerede institutioner en større fleksibilitet i forhold til børnesammensætningen. Børnene forbliver dermed som hovedregel i samme institution, og vi kan bevare nærheden og den lokale forankring for institutionerne.”