Greve Kommune har miljøgodkendt at Greve Skytteforening, Greve Landevej 134 udvider skydetiden på eksisterende skydebane

Greve Skytteforening har fået miljøgodkendelse til at udvide skydetiden fra ca. 800 timer årligt til ca. 5.300 timer årligt på eksisterende skydebane på Greve Landevej 134. I godkendelsen er der stillet en række vilkår om bl.a. indretning og drift, støj og egenkontrol.

Du kan læse mere her.

Afgørelsen kan påklages indtil mandag d. 6. januar 2014 kl. 14.