Megabanner_millionhjælp.jpg

Greve Kommune har fået bevilliget knap 12 millioner kroner fra Socialstyrelsen til at hjælpe sårbare og udsatte børn, så de klarer sig bedre i skolen.

Børn, der på den ene eller anden måde ikke trives og lærer, når de er små, skal have hjælp tidligt, så de bliver rustet til en god skolestart. Det står klart, efter Greve Kommune har fået tildelt 11.785,098 kroner af Socialstyrelsen til at løfte en række indsatser målrettet børnefamilier.

Helt konkret bliver der bygget bro mellem de fagområder, der til daglig er i kontakt med Greves børn og unge. Et styrket samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Familierådgivningen, vil gøre det nemmere at opspore, hvis et barn trives dårligt, og sætte de nødvendige indsatser i gang.

Andre indsatser er for eksempel målrettet børn, der er præget af angst, belastede børnegrupper i dagtilbud eller unge, som opleves socialt isolerede med et højt fravær i skolen. 

"Det er vigtigt, at Greves børn får de bedste muligheder for at lære og udvikle sig allerede, når de starter i skole. På den måde får de et bedre skoleresultat, der på sigt giver dem mulighed for en ungdomsuddannelse og et job", siger formand for Skole- og Børneudvalget, René Kauland.

Projektet er et væsentligt bidrag til byrådets ønske om at fokusere målrettet på tidlig opsporing og sammenhængende indsatser på børne- og ungeområdet.

 

Den amerikanske nobelprismodtager og økonom James J. Heckmann har påvist, at investeringer i tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast, og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår.