Nu kan du indstille medlemmer til vandråd for Køge Bugt samt Isefjord og Roskilde Fjord.

Interesserede foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til vandrådet for hovedvandoplandene Køge Bugt samt Isefjord og Roskilde Fjord.

Hvis din forening eller organisation arbejder med natur, friluftsliv eller landbrug, får I nu mulighed for at få mere indflydelse på de politiske beslutninger på området. Læs mere her