Jobcenter

Nye retningslinjer frem til 27. marts 2020 om aktiveringstilbud, herunder virksomhedspraktik og nytteindsats.

Beskæftigelsesministeriet har udstukket retningslinjer frem til den 27. marts 2020 for de borgere, der på nuværende tidspunkt er i aktiveringstilbud, herunder virksomhedspraktik og nytteindsats.

Det betyder at:

  • Du kan fortsætte i dit virksomhedsrettet forløb (virksomhedspraktik og nytteindsats) efter gældende regler, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det. Hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du ikke møder i aktiveringsperioden, vil det ikke påvirke dit forsørgelsesgrundlag
  • Er du i job med løntilskud (offentlig eller privat virksomhed), skånejob, fleksjob, voksenelev - og lærling, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden
  • Alle øvrige aktive aktiveringstilbud suspenderes som følge af, at Jobcentrene er lukket.