Nyeste prognose: Nogle huse i Greve vil blive oversvømmet.

158 vandstand_top

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Tlf.43 97 97 97
teknik@greve.dk

Ejendomme på Vibevej, Falkevej og Skovduevej kan blive berørt, når vandet stiger i Køge Bugt.

DMIs nyeste prognose viser at vandet kan stige mellem 1,4 og 1,8 meter i Køge Bugt, og at vandstanden vil være højst omkring kl. 19.00. Kortet i toppen viser, hvor langt vandet når op ved stigning på 1,58 meter, som myndighederne lige nu vurderer som mest sandsynlig.
I det tilfælde vil nogle få huse på Vibevej, Falkevej og Skovduevej få problemer med vand, og kommunen kontakter de konkrete husstande.
Greve Kommune etablerer et selvhjælpsberedskab på P-pladsen ved Olsbækken, hvor de berørte borgerne fra Vibevej, Falkevej og Skovduevej selv kan hente sand og sække. Husk trailer eller andet til at transportere sandsækkene i.

Her er politiets råd til, hvordan du sikre din ejendom:

 • Tildæk det nederste af de udvendige åbninger med krydsfinerplader, evt. med en gummitætningsliste.
 • Dæk det nederste af åbningerne med sandsække.
 • Har du dyrehold på udsatte steder, så få dem væk i tide.
 • Sur joller og andet på stranden fast, så det ikke flyder væk
 • Flyt om muligt værdifulde genstande og andet, der ikke tåler vand, til et sikkert sted i dit hus.

Er du ude i trafikken:

 • Undlad at parkere bilen ved havneområder, når DMI varsler om stormflod.
 • Er din bil blevet oversvømmet af en stormflod, skal du vente med at gå hen til bilen, til det er sikkert at bevæge sig i området, hvor den er parkeret.
 • Er du blevet fanget i et område med stormflod, skal du forsøge at vende om og køre til et sikkert sted.
 • Er du gået i stå i vandmasserne, må du bringe dig selv og eventuelle passagerer i sikkerhed.
 • Ring 112 hvis du ikke kan redde dig selv og eventuelle passagerer.
 • Færdsel på havne og stranden frarådes. Undlad også at parkere i områderne.

Greve Kommune og beredskabet følger løbende udviklingen, og opdaterer facebook.