Nyt samarbejde: Flere skal have en plads på arbejdsmarkedet

Klapjob

Så er aftalen på plads, og den blev lavet af klapjob-konsulent Hanne Vognbjerg, formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget. Morten Dahlin, leder af Klapjob Claus Bergman Hansen og jobcenterchef i Greve Kommune Mette Munk Sauvr.

Greve Kommune indgår samarbejder med KLAPjob om skånejob og fleksjob.

Alle borgere skal have mulighed for at få en plads på arbejdsmarkedet - også borgere med udviklingshæmning eller et handicap som autisme, ADHD eller psykiske lidelser. Derfor samarbejder kommunen nu med Landsforeningen LEV, der gennem den særlige indsats KLAPjob, hjælper borgere med at finde det helt rigtige skånejob eller fleksjob.

“Alle skal have mulighed for at være en del af det fællesskab der er på en arbejdsplads, og alle skal også have mulighed for at byde ind med de ressourcer, de har. Det mener vi er et værdigt liv”, siger Morgen Dahlin, formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

KLAPjob giver borgere en hjælpende hånd
Gennem samarbejdet med KLAPjob får borgere i Greve mulighed for at blive visiteret til et skånejob eller fleksjob, lige som lokale virksomheder kan blive en del af et netværk, som tilbyder den type job.

“Der er borgere som har brug for en ekstra hjælpende hånd, for at blive en del af en almindelig hverdag med både arbejde og fritid. Og den hånd vil vi gerne blive endnu bedre til at give”, siger Morten Dahlin.

KLAPjob er målrettet mennesker med udviklingshæmning og kognitive handicaps som autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, sen hjerneskade og psykiske lidelse.

KLAP står for Kreativ, Langsigtet, Arbejds-Planlægning, og KLAPjob er en særlig indsats under Landsforeningen LEV, der er finansieret af satspuljemidler.