Foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan sende forslag til repræsentant i Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord Opland samt til Vandrådet for Køge Bugt opland.

 

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget den 20. december 2013, er der etableret et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner.

Som noget nyt skal kommunerne inddrage lokale Vandråd, når de udarbejder forslag til næste planperiodes indsatsprogram for vandløbene. Efter udkast til bekendtgørelse om Vandråd der snart vedtages, nedsætter kommunerne i et vandopland et Vandråd, hvis mindst én lokal eller landsdækkende organisation udtrykker ønske om det.

Greve Kommune har allerede modtaget anmodning om oprettelse af Vandråd fra følgende organisationer og foreninger:

- Landboforeningen Gefion,

- Landbrug og Fødevarer,

- Foreningen af Vandværker.

På denne baggrund er der taget skridt til oprettelse af ét Vandråd i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord (Vandopland 2.2) og ét Vandråd i oplandet til Køge Bugt (Vandopland 2.4).

I Isefjord og Roskilde Fjord oplandet er Roskilde Kommune foreslået som sekretariatskommune og i oplandet til Køge Bugt er Køge Kommune foreslået til sekretariatskommune.

Næste skridt er, at der til hvert Vandråd skal udpeges indtil 20 repræsentanter for landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand.

Sådanne lokale og landsdækkende organisationer indbydes hermed til at indstille hver én repræsentant til de ovennævnte Vandråd.

Indstilling af repræsentanter til Vandrådene sendes til Greve Kommune, så den er modtaget

· senest den 28. Februar 2014 for Isefjord og Roskilde Fjord og

· senest den 5. Marts 2014 for Køge Bugt .


Indstillinger sendes til Greve kommune, Center for Teknik & Miljø pr. e-mail til teknik@greve.dk mærket ”Indstilling af repræsentant til Vandråd”.