Greve Kommune udbyder 5 storparceller til opførelse af rækkehuse i Tune Nordøst.

Det er de sidste storparceller til opførelse af rækkehuse i etape 1 og 2 af Tune NØ. Området er del af en samlet ny større boligbebyggelse med i alt 93 rækkehusgrunde og 61 parcelhusgrunde.

Storparcellerne udbydes til en vejledende pris pr. rækkehusgrund på 415.000 kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter. Såfremt der ønskes etableret et enfamiliehus på matrikel 10am, udbydes denne matrikel til en vejledende pris på 950.000 kr. inkl. moms og inkl. tilslutningsafgifter.

Læs mere her