dreng m bil_nyhed

Kontakt

Ulla Schmidt Nielsen
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 91 14

For tidligt fødte børn og andre særligt sårbare børn får om et år mulighed for at blive passet i særlige dagtilbud som er lavet præcis til dem.

Nogle børn er særligt sårbare, fordi de er født for tidligt eller har særlige behov. De børn kan fra næste år blive passet af dagplejere, som har særlige kompetencer til at tage sig af dem.

Det besluttede byrådet på sit seneste møde, og formand for Børne- og Ungeudvalget, Henrik Klem Lassen, ser frem til det nye tilbud.

”Vi vil give vores børn den støtte og pleje, de har brug for, og nogle børn har brug for en meget blid start på barndommen. Den får de med de nye skærmede dagtilbud,” siger han.

Greve Kommune anslår, at der lige nu er 12 børn, som ville få gavn at sådan et særligt tilbud. De børn bliver lige nu passet i den almindelige dagpleje, hvor de tæller for to børn – eller i institutioner, hvor de får særlig støtte.

I de nye skærmede dagtilbud vil dagplejerne bliver efteruddannet til at varetage opgaven. Samtidig ansætter kommunen en dagplejepædagog med særlig viden fra specialpædagogikken, som dagplejerne kan trække på.
Henrik Klem Lassen understreger at han og udvalget har stor tillid til dagplejernes arbejde.

Alle børn skal visiteres af kommunen til det særligt skærmede tilbud, og ifølge tidsplanen kan de første børn begynde i marts 2016.