I klassen på Arenaskolen

Lærerne på Arenaskolen har siden sommerferien arbejdet på at ændre små ting i det daglige for at øge trivslen i klasserne.

En lærer står over for en klasse, fuld af elever som er for trætte og ukoncentrerede til at tage imod en besked. Hvad gør man så? Det ved lærerne på Arenaskolen. Her har lærere og elever siden sidste sommerferie eksperimenteret med klasseledelse som en løsning på uro og udfordringer i klassen.

”Lærerne fortæller, at de er blevet bedre til at identificere, og tage hånd om de problemer som opstår i deres klasser,” siger Skoleleder Martin Frank Nielsen.

Klasseledelse er en ny måde for lærerne på Arenaskolen at arbejde med undervisningen. Der bliver arbejdet med konkrete udfordringer, og med hvad lærerne kan gøre for at håndtere dem. Her er faste rutiner og klare mål for den enkelte opgave i centrum. Et eksempel kan være, en lærer eller et lærerteam som har et fast signal, det kan være to klap, hver gang klassen skal samles eller arbejde med noget nyt. Som en del af arbejdet med klasseledelse har lærerne på Arenaskolen arbejdet i teams, hvor de på skift har observeret hinandens undervisning og evalueret på de problemstillinger som var i fokus. Arbejdet blev fulgt af Helle Plauborg, som er ledende forsker indenfor klasseledelse.

”Nu da vi har fået en grunduddannelse i, hvordan vi skal arbejde med klasseledelse og kollegaobservation, ved vi, hvad vi skal have fokus på i fremtiden,” siger Martin Frank Nielsen.