siemens_aftale_nyhed
Greve Kommune og Siemens A/S indgår nu en ny aftale om investeringer i energibesparende teknologi i kommunens bygninger. Der investeres omkring 51 mio. kroner, og investeringerne forventes at give en årlig besparelser på omkring 3,1 millioner kroner.

Greve Kommune og Siemens A/S indgår nu en ny aftale om investeringer i energibesparende teknologi i kommunens bygninger. Der skal investeres omkring 51 mio. kroner på daginstitutioner, idrætsanlæg og i Kulturhuset Portalen. Investeringerne forventes at give en årlig besparelse på varme-, el- og vandregningerne på omkring 3,1 mio. kroner om året.

Siemens A/S har siden januar arbejdet for Greve Kommune på at finde muligheder for at spare på energien. Blandt tiltagene er udskiftning og optimering af ventilationsanlæg, udskiftning af gaskedler, renovering af belysning, etablering af solcelleanlæg, styring af brugsvand og varmeanlæg, efterisolering samt udskiftning af lette facader og tage.

Borgmester Hans Barlach, Greve Kommune, er meget tilfreds med aftalen:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi nu for anden gang kan indgå en aftale med Siemens A/S om energibesparende investeringer i kommunens bygninger. Særligt tilfreds er jeg med, at Siemens garanterer, at vi kan nå i mål med besparelserne. Det kan være med til at bringe Greve Kommune endnu længere frem på klima- og energiområdet – og forbedre indeklimaet i kommunens bygninger”, siger borgmester Hans Barlach.

Også Siemens direktør for Building Technology , Kim Heuschkel er tilfreds med aftalen:

”Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Greve Kommune omkring det næste store projekt med at spare på energien i kommunens bygninger. Vi synes, at Greve Kommune har været fremsynet ved at inddrage en hel række forskellige energibesparende tiltag af så forskellig karakter som solceller, solvarme, varmepumper, vinduer, facader, LED belysning og intelligent bygningsstyring. Det er en kombination, som vil sikre et meget lavt energiforbrug i fremtiden.”